ناب - طالب پور 


به نام خدا


«ان اللهَ يأمُرکم أن تُؤدوا الأمانات الي اهلِها» (سوره نساء آيه 58)


خداوند به شما فرمان مي دهد تا امانتها را به صاحبانش بدهيد.


مسئوليتها، امانت اند همچنان که مولا علي ع در نامه ي 5 نهج البلاغه فرمودند: ليس لک بِطُعمه ولکنّه في عُنقِک أمانه.


در نظام مقدس جمهوري اسلامي نبايد تلقي اين باشد که مسئوليتها لقمه ي چرب ونرمي است واز قِبَل آن بايد به نان ونوايي رسيد يا ديگران را به نان ونوايي رساند بلکه پستها ومقامهايي همچون نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را بايد مسئوليتهاي خطير وسنگيني دانست که پذيرنده ي آن مسئوليت ، آن را به عنوان بار گراني که از او سؤال خواهد شد ببيند وحقيقتا آن را بار امانت الهي بيابد وهمواره خود را خدمت گذار دين خدا ومردم متدين تلقي کند .


در اين راستا وظيفه ي نگهبانان دين وراهنمايان مردم يعني علما که مطابق سخن امام صادق ع مرابطون ونگهبانان مرزهاي ديانت اند، بسيار سنگين وخطير است چرا که اگر احساس مي کنند بايد کاري کرد وکمک نمود تا امانت الهي به امانت داران واقعي برسد بويژه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نکاتي را بايد مد نظر داشت؛


 از جمله واز نکات بسيار مهم وراهبردي نه شخصي وفردي؛ نيفتادن در ورطه ي افراط وتفريط است . گاهي علما وروحانيان چنان بي تفاوت ومنزوي اند که گويي هيچ مسئوليت و وظيفه اي ندارند وگاهي در اين زمينه چنان افراط مي کنند که گويي موظفند خود را وشأن روحانيت را در حد مسئول ستاد و يا مشاور کانديدايي پايين آورده وتقليل دهند .در صورتي که وظيفه وجايگاه خطير علما وروحانيون به عنوان پاسداران حريم دين و ولايت وبه عنوان فرماندهان وافسران فکري ومعنوي مردم بسي متفاوت و والاتر است.


توقع وانتظار امامين جامعه ي ايماني از علما وروحانيت ، هدايت وروشنگري در سايه ي آزاد انديشي ورعايت شأن وحريم حافظان دين وهاديان امت است وتقليل جايگاه اين نهاد مقدس ، شکستن حرمت امامزاده توسط متولي است .


اميد است ان شاء الله رعايت اين نکته ي اساسي، چراغ راه حفظ حريم وحرمت علما وروحانيت اصيل وانقلابي باشد. فتأمل جيّدا ./.


(توجه:اگر اين تذکر راهبردي به مذاق ومزاج عده اي خوش نيامد پيشاپيش عذر خواهي مي کنم . قال ص :قُلِ اَلْحَقَّ وَ إِنْ كَانَ مُرّاً)


من الله التوفيق وعليه التکلان   


 


 


«کادر سازي با مسجد محوري؛ شاخصها وراهکارهاي رسيدن به مسجد موفق و در تراز انقلاب اسلامي»


به نام خدا


راهکارها ، کارکردها، ارائه برنامه و تجربيات اجرايي وعملياتي وترسيم چشم انداز يک وچند ساله جهت رسيدن به مسجد انقلابي وموفق


1- امام جماعت مسجد؛


به عنوان اساسي ترين رکن مسجد ومحورفعاليتها ي مسجد محله يامنطقه محور؛ برخوردارازروحيه ي کارتشکيلاتي وجريان ساز، مربي توانمند وداراي انگيزه ي کارتربيتي، معرفتي وبصيرتي؛ متخلق به اخلاق الهي، روحيه ي انقلابي وجهادي، وقت گذاري مناسب؛ به کار گيري طلاب جوان وجوانان جهت فعاليت هاي مختلف وکسب تجربه وجذب حداکثري نوجوانان وجوانان به مسجد جهت نيروسازي؛ رايزني ونشستهاي منظم ائمه ي جماعات منطقه ومحله ونيزانتقال تجربيات وارائه ي راهکارها ي برون رفت از مشکلات مطروحه و طراحي برنامه هاي مشترک؛ و.


2- هيئت امنا، خادم وسايرمتوليان مسجد؛


حضور حداکثري ومؤثردر مسجد، علاقه مند به  فعاليتهاي تربيتي وحضور کودکان، نوجوانان وجوانان در مسجد، برنامه ريز در راستاي حضور نيروهاي فعال، جوان ومدير در امور فرهنگي اجتماعي مسجد ، داراي همکاري صميمانه وصبورانه  باهمه و از جمله مراکز فرهنگي و پايگاه بسيج مسجد، بستر ساز اقامه ي نماز جماعت باشکوه ومراسم پر شور وبانشاط در مسجد، مخالف با انحصار گرايي ها و تنگ نظري ها وموافق با سعه ي صدر توسعه ي نگاه و فعاليتهاي انقلابي و همه جانبه ي مسجد و .


3-  مراکز فرهنگي وپايگاه بسيج مسجد؛


داشتن حضور پررنگ در نماز جماعت بويژه حضور مسئول مرکز فرهنگي وفرمانده وشوراي پايگاه بسيج، مأنوس با مسجد، همگرا و داراي تعامل دوستانه وعميق با متوليان مسجد بويژه امام جماعت وهيأت امنا ، مشارکت فعال در هدايت برنامه هاي مسجد بدون قصد تصدي گري(حتي الامکان حضورصميمي ومؤثردرهيئت امناو فعاليتهاي مسجد و.) همکاري جدي درفعاليتهاي جمعي مسجد (امورآموزشي وفرهنگي ،کمک به نيازمندان، اردوها، گروههاي جهادي و.)، ترسيم چشم انداز کوتاه وبلند مدت،و.


4- مراکز، مدارس ومؤسسات آموزشي(بويژه اطراف مسجد ومحله)؛


تحت پوشش قرار دادن و همکاري مسجد با مدارس محل وبالعکس، ارتباط مؤثر با حوزه هاي علميه ، طلاب وروحانيان، دانشگاهها ودانشجويان و نيزکانونها ومراکز علمي، آموزشي، هنري، ورزشي و.


5- ساير مراکز (دولتي ، مردم نهاد)و مردمِ محله؛


ارتباط گيري با نهادهاي محلي در راستاي اهداف مسجد واستفاده از ظرفيت هاي آنها، ارتباط گيري مستحکم و بروز با آحاد مردم از جمله کسبه ي محل، خيّرين باهمت بلند، رزمندگان وايثارگران محل، زوجهاي جوان محل، ومعرفي وداشتن برنامه در مسجد براي ايشان؛ معرفي افراد  موفقِ علمي، اجتماعي، هنري، ورزشي محل وتشويق آنها در مسجد، ارتباط گيري مؤثر با محرومان ، غمديدگان (سرکشي خانه آنها ومساعدت آبرومندانه )،شرکت در عزا و شادي مردم محله بويژه مسجديها وافراد محله ، ارتباط با افراد واقشار آسيب پذيرو منزوي از مسجد وجامعه (همانند معتادان، گوشه گيران، بيماران خانه نشين واحوال پرسي وسرکشي از آنهادر صورت صلاحديد )، ايجاد ارتباط مردم با مسئولين و پاسخگو کردن و مطالبه گري از مسئولين در مسجد ، جديت در مطالبه گري ونيز تبادل نظر با مسئولين؛ همکاري خالصانه وصميمانه با همه ي ارگانها وادارات ذي ربط در امور مساجد(از جمله اداره ي اوقاف، سازمان تبليغات ، نيروي مقاومت بسيج ، فرهنگ وارشاد و.) ؛ و.


6- خانواده ؛


همکاري وارتباط گيري مؤثر وفعال خانواده ها اعم از پدر، مادر، فرزندان واقوام با مسجد ومسجد با آنها از طرق مختلف بر اساس نقش محوريِ تربيتي وانسان ساز خانواده ومسجد (درقالب(نشست) پاتوق اوليا و.)، فعاليتهاي کنترل شده ي فرزندان با هماهنگي مسجد در اوقات فراغت فرزندان و ايجاد آسودگي خاطرخانواده ها، تشکيل کلاسهاي تقويتي ودرسي و. براي دانش آموزان بويژه آنها که نياز به تلاش بيشتردارند با هماهنگي خانواده هادر مسجد ومراکز وابسته(کانون فرهنگي، پايگاه بسيج مسجد .) و .


7- مساجد ديگر(در محله وشهر) ؛


ارتباط مؤثر وصميمي، همکاري برنامه ريزي شده در قالب طرحهاي قابل اجرا با مساجدديگر(مساجد يک محله يا يک منطقه)  جلسات دوره اي در مساجد همکارجهت تبادل نظر، برنامه ريزي ، اجرا وپيگيري؛ و.


8- راهکارهاو کارکردهاي عبادي مسجد (نماز، قرآن، ادعيه و.)؛


اقامه ي نماز جماعت با ظرفيت حداکثري مسجد (ترجيحا 3 وعده)، برگزاري برنامه ها، محافل و جلسات قرآن، ادعيه(کميل، ندبه، توسل، سمات، افتتاح و.)، زيارات( عاشورا، جامعه و.) مناجات( شعبانيه ،علي ع در مسجد کوفه و.)، ارائه ي ميز تصحيح قرائت نماز و .


9- راهکارهاو کارکردهاي فرهنگي، ورزشي وتبليغي مسجد؛


برپايي مراسم درهمه ي مناسبتهاي ملي، مذهبي ومحلي بر اساس ظرفيت مسجد، برگزاري يادواره هاي شهدا و سرکشي از خانواده ي معظم ايشان، تشکيل گروههاي هنري (سرود، تواشيح، تئاتر و .) برگزاري مسابقات، اردوها و نمايشگاهها، برخورداري از کتابخانه، در صورت امکان داشتن :( مهد کودک ، پيش دبستاني، دبستان)، تيم ورزشي، تعامل وهمکاري سازنده بامساجد ومراکز فرهنگي ورزشي منطقه ومحله باتعريف فعاليتهاي مشترک و وحدت بخش مثل: المپيک محله{مسابقات دوچرخه سواري، دو ميداني، پينگ پنگ، فوتبال، واليبال و .}، ورزش صبحگاهي مشترک . ، برنامه ريزي درراستاي حل برخي امور ومشکلات  فرهنگي، ورزشي وتبليغي محله و منطقه؛و.


10- راهکارهاو کارکردهاي رسانه هاي اجتماعي وفضاي مجازي مسجد؛


استفاده ي بهينه، مثبت وحداکثري از فضاهاي مجازي و رسانه هاي اجتماعي جهت امور تربيتي و فرهنگي مسجد مراکز فرهنگي و پايگاه بسيج محله؛ ارتباط گيري مؤثر با نمازگزاران واعضاي فعال مسجد واطلاع رساني بموقع وبرنامه ريزي شده از طريق مجاري موجود در فضاهاي امن وبومي مجازي با تشکيل سايت، کانال وگروه؛ تشکيل گروه رسانه اي؛ ساخت، تهيه، ارائه وپخش محصولات، کليپها ومستند هاي معرفتي، بصيرتي در مسجد و.


11- راهکارهاو کارکردهاي حوزه سلامت و بهداشت مسجد؛


اهتمام جدي به سلامت روحي، رواني وجسمي اهالي مسجد ومحله واطلاع رساني و همکاري مؤثر مسجد با مراکز مرتبط؛ برگزاري کارگاههاي تبييني ومشاوره اي باحضورکارشناسان؛ دعوت از روانشناسان، مددکاران اجتماعي، مشاوران، علماي دين و ساير متخصصين حوزه ي بهداشت روان وسلامت خانواده و جامعه ؛ نظافت هفتگي يا ماهيانه ي مسجد ومحله توسط اهالي مسجد وخانواده ها وتقدير از فعالين در اين عرصه در مسجد؛ ويزيت پزشک وخدمات پزشکي در حدامکان وبه صورت صلواتي در مسجد محله؛ و.


12- کارکردهاو راهکارهاي اجتماعي، خدمات رساني ومهارتي مسجد؛


تلاش جدي در فريضه ي امر به معروف ونهي از منکر، فريضه ي وقف، امر پسنديده ي قرض الحسنه(از جمله صندوق قرض الحسنه)، صندوق ذخيره ي مالي جهت فعاليتهاي مسجد ،کوشش در فراهم آوردن ازدواج آسان جوانان وتبريک گفتن ازدواج آنها در مسجد، تبريک حضوري (چند نفر از مسجد)به نوزادآوران در منزل ايشان واهداي هديه اي مختصر، حمايت آبرومندانه وکمک به محرومين وخانواده هاي نيازمند محله و تعامل وهماهنگي با مراکز امدادرسان وپرهيز از موازي کاري در کمک رساني، مشاوره وامور تحکيم بنيان خانواده، خدمات رساني در قالب اردوهاي جهادي، ترويج خريد کالاهاي ايراني وتوليد داخل، ترويج ايجاد خانواده در ترازاسلامي بويژه بحث فرزند آوري، تشکيل کارگاههاي فني ومهارت آموزي(مثل نويسندگي، عکاسي، رايانه، تعمير لوازم خانگي، تعمير ماشين و.) بازديد ازمراکزمؤثردرشناخت وانتخاب شغل آينده(با هماهنگي وبازديد از کارخانجات، مراکز توليدي واشتغال آفرين در شهر، استان وکشور)، تشکيل بازار دوهفته اي يا ماهيانه محصولات ايراني و ترجيحا محصولات خانگي ومحلي بدون واسطه ودلال با قيمت مناسب؛  ايجاد خلاقيت، نوآوري ورقابت سالم بين افراد وگروهها با فراهم آوردن زمينه هاي آن درمسجد ومراکز وابسته ؛ و.


13- راهکارها وکارکردهاي بصيرتي و انقلابي گري مسجد؛


برنامه ريزي جهت بصيرت افزايي، روشنگري، جريان شناسي تاريخي، فرهنگي، فکري وسياسي، تحليل مسايل روز با محوريت تبيين گفتمان ولايت و بيان وپررنگ نمودن شاخص هاي مد نظر امام جامعه وپرهيز از پرداختن به حاشيه ها ؛ حضورحداکثري در مناسبتهاي سياسي انقلابي؛ ارائه ي محتوا هاي بِروز، بومي ومناسب؛ برگزاري جلسات، کارگاهها وسخنرانيهاي بصيرتي وتوانمند سازي اهل مسجد در تحليل صحيح و اقدام بهنگام؛ بله اقامه ي نماز، محوري ترين کارکرد مسجد است اما نمازي که تحول آفرين وحرکت زا نباشد وناهي از فحشا وآمر به معروف فردي واجتماعي نباشد، نماز نيست ؛ مسجد بايد مردان ون پرشور وشعور وانقلابي، پا بند به اصول وارزشهاي الهي وغير منفعل در برابر جريانات مختلف منطقه اي وبين المللي پرورش دهد، دينداري، فقط به نماز خواندن وطول رکوع وسجود نيست؛ و.


14- راهکارهاو کارکردهاي دفاعي ، نظامي وامنيتي مسجد؛


فعال در تأمين امنيت محله، توجه به اينکه پايگاه بسيج مسجد داراي گردان يا گروهان ويا گروه رزمي مي باشد ، فعاليت درامور رزمي، اردوهاي رزم نظامي و رزم اهالي مسجدونيز بالا بردن توان نظامي وآموزش نظامي آنها و.


15- راهکارها وکارکردهاي آموزشي، علمي ، وتربيتي مسجد؛


اهتمام جدي به برگزاري برنامه هاي تربيتي وآموزشي در مسجد (امام جماعت مسجد مربي مسجد است) ؛ آموزشهاي معرفتي ، علمي وتشکيل منظم،جذاب ، مستمر وکيفي حلقه هاي معرفتي و صالحين( محور اصلي فعاليتها، تربيتي است به معني ايصال الي المطلوب)، ارتباط گيري با مراکز آموزشي تربيتي وعلمي (حوزه، دانشگاه، مدرسه و.)، تشکيل حلقه هاي علمي ، تشکيل جلسات شبهه شناسي وپاسخ به سؤالات وشبهات ، سير مطالعاتي، کتابخواني ، حديث خواني، تاريخ اسلام، برگزاري پرسمانهاي مورد نياز وبالاخره اهتمام بسيار جدي جهت تبيين وتحقق بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و ./.


* توجه ! انشاءالله مطالعه ي دقيق اين مختصر، که جمع بندي تحقيق ،انديشه ورزي وم با اساتيد، ائمه ي جماعات فعال وخلّاق چند استان وشهرستان طي ماه اخير است -  با توجه به ظرفيت سنجي مساجد ونيروهاي آن و با رعايت اصل عدم افراط و تفريط دراجراي طرحها وفعاليتها و نيزصبوري و برنامه ريزي افق دار همراه با رصد وپيگيري دائم توسط ائمه ي جماعات، فرمانده پايگاههاي بسيج مساجد، مسئولين کانونهاي مساجد و همه ي دست اندکاران خدوم ومرتبط - بتواند در تحرّک  وپويايي بيشتر اين سنگر محوري ومقدس در شهرها و روستاها ، مؤثر و قابل بهره برداري واجرا شدن باشد./.


                                                   من الله التوفيق وعليه التکلان  


                                                            گردآوري وتآليف - طالب پور         


                                                10/12 /1397  


 


بسم الله قاصم الجبارين


به نام انتقام گيرنده از ظالمان


رفقا! حرکت عظيم ، موج خروشان وخشم مقدس امت اسلام در اين برهه از زمان در مقابل ظلم فاحش سردمداران کفر واستکبار ودر رأس آنها رژيم قلدر، بي منطق ومنحوس آمريکا کاملا باصراحت وشفافيت، پيام استقامت وانتقام سخت ودندان شکن را به همه مخابره کرد و هر ايرانيِ غيور ومسلمانِ شجاع با صداي رسا ،لوازم اين انتقام يعني شهادت طلبي وايثار جان در اين مسير مقدس را فرياد زد اما!


اما عده اي واداده يِ ترسو، رفاه طلب ِ راحت گزين از جمله محمد رضا خاتمي که از آزادگي ، شجاعت وحميّت بويي نبرده اند در بيانيه اي ذليلانه وملتمسانه از دولتها وملتها در خواست ميانجيگري براي حمله نکردن رژيم ستمگر آمريکا به ايران نموده واز سوي ديگر با بي غيرتي تمام از مسئولين کشورمان خواسته اند که  نکند اين رفاه وآبادانيمان را به هم بزنيد و گستاخانه در معامله با خون سردار رشيد اسلام  ومنطقه حاج قاسم سليماني وياران وفادارش مطالبه ي تساهل ومدارا در برابر دشمن خبيث کرده اند :<<.حفظ امنيت عمومي و ملي و نيز آباداني و رفاه ملت را بر هر موضوع ديگري اولويت دهند>>. 


مطمئنيم هيچ اصلاح طلبِ واقعي که مباني اسلام وکشور عزيز ايران وفرزندان عزيزش را دوست دارد با در خواست اين 60 نفر خود باخته ي ترسو از جمله محمد رضا خاتمي موافق که نيست بلکه آن را دور از شرف ، فطرت پاک و غيرت مي داند.


#شهيد#حاج #قاسم


#شرافت


#ترس


#غيرت


#وادادگي


#شجاعت


#خاتمي#محمد#رضا


#انتقام #مقدس


#انتقام#سخت


 اما استهاي  بسيج وبسيجي :


 


بسيج،  معراج انديشه ي پاک اسلامي


بسيج،  ميقات پابرهنگان


بسيج،  مکتب شاهدان وشهيدان گمنام


بسيج،  لشگر مخلص خدا


بسيج،  مظهروحدت مقدس بين ملت


بسيج ،  مصداق کامل ايثار وخلوص وفداکاري 


بسيج،  عامل نجات کشور


بسيج،  از پديده هاي شگفت آور انقلاب


بسيج،  سپردفاعي در برابراستکبار


بسيج،  بيمناک کننده دشمنان واميدبخش دوستان


بسيج،  مجموعه اي از پاک ترين،فداکارترين وآماده به کارترين انسانها


بسيج،  شجره ي طيبه ودرخت تناور وپرثمر


بسيج،  مأمن تربيت جوانان ونوجوانان


بسيج،  مظهر عشق وايثار


بسيج،  از برکات والطاف خداوند


بسيج،  نمونه ي کامل عشق به ذات مقدس حق واسلام


بسيج، حرکتي منطقي،عميق ومنطبق بر نيازهاي دنياي اسلام


بسيج، مصداق مؤمنين در آيه ي "هوالذي ايّدک بنصره وبالمؤمنين"


{اي پيامبر،خداوندمتعال تورا هم،به وسيله ي نصرت خويش وهم از طريق


 خيل عظيم مؤمنين کمک کرد}


بسيج، عظيم ترين وماندگارترين يادگار


بسيج، محور دفاع از انقلاب


بسيج، پيرو قرآن واهل بيت عليهم السلام


بسيج، از نعمتهاي بزرگ الهي


بسيج، نگهبان نظام اسلامي از شر جهانخواران م


بسيج، پرچم دار مقابله با ظلم وبي عدالتي


بسيج، هسته هاي مقاومت در تمامي جهان


بسيج، بهترين الگو براي مشارکت در عرصه هاي سرنوشت ساز


بسيج، خستگي ناپذير وثابت قدم


بسيج، حاضر در عرصه هاي حضور


بسيج، خار چشم دشمنان


بسيج، اتصال به کانون مشروعيت نظام اسلامي


و.


بسيج يعني، امنيت


        يعني، حفظ افتخارات


        يعني، حفظ استقلال ملي وغرور ملي


        يعني، حفظ اسلام ونظام جمهوري اسلامي


        يعني، نيروي کارآمدبراي همه ي ميدانها


        يعني، مجموعه اي از پاک ترين ،فداکارترين وآماده به کار ترين انسانها


        يعني، بيمناک کننده دشمنان واميدبخش دوستان


        يعني، يکي از پديده هاي شگفت آور انقلاب


        يعني، مظهر وحدت مقدس بين افراد ملت


        يعني، مظهر مجاهدت وآمادگي کامل


        يعني، تمام ناشدني


و


بسيجي کسي که: عاشق خداست


                         اهل بصيرت ،بينش ومعرفت است


                         براي سرنوشت خود،ملت وآينده ي ايران اسلامي ،براي استقلال


                          وهويت ملت خود وآينده ي دنياي اسلام ارزش قايل است


                         مدافع اسلام ناب است


                         هدايتگر بشريت به سمت کمال است


                         در قله ي کمال است


                         با اعتماد به نفس وخود باور است


                         بهترين،خالصترين،شرافتمندترين وپر افتخارترين انسانهاست


                         داراي مغز متفکر ودل باايمان است


                         آماده براي همه ي ميدانهاي وظيفه است


                         شجاع وغيرتمند است


                         زنده نگه دارنده ي ارزشهاست


                         نمونه ي اخلاق ،تواضع،مهرباني ورعايت قانون ومقررات است


                         دين محور وعقل گراست


                         بر عهد خويش ثابت قدم وجان فداست


 


واما نيستهاي بسيجي: 


   بسيجي،اسير خواسته هاي حقير نيست


              ترسو وناتوان نيست


              در بند هوا وهوس نيست


              رياکار و دورو نيست


              محافظه کار وهمراه باد نيست


              (امام علي (ع):«.وهمج رعاع اتباع کل ناعق،يميلون مع کل ريح»


              {دسته اي از مردم چون خاشاک يا  پشه هاي دستخوش باد وطوفان


              وهميشه سرگردان اند که با وزش هر بادي (به هرسويي)حرکت مي کنند}


 


              سياست زده وجناحي نيست


              در سنگرهاي علمي و پژوهشي ، علم زده ودگم انديش نيست


              طلبکار شهدا ونظام اسلامي نيست


              خيانت پيشه وقانون گريز نيست


              به نام اسلام ورهبري وبا ظاهر ي مردم گرا ريشه ي اسلام حقيقي و


              ولايت را نمي زند


              به اسم تکثر گرايي وپلوراليزم هر صداي کريه ضد دين را بر حق نمي داند


              به نام آزادي هر رابطه اي را ولو با مستکبرين وغده هاي سرطاني جهان


               نمي پذيرد


 


               با لعاب دموکراسي، ذلت ياري مکاتب غربي به ويژه ليبرال دموکراسي


               تو خالي و ضد بشر را تحمل نمي کند


              به نام اصلاحات ورفورميسم براسلام و ستون خيمه ي نظام اسلامي


              (ولايت فقيه)نمي تازد


              با فرض ساده انگاري ديگران، ملعبه ي دشمنان نمي شود


              آمريکاي جنايتکار وظالم واذنابش را براي مذاکره وارتباط داشتن


               لايق نمي داند 


              دين ستيز ودين گريز نيست


              اهل مسامحه در اصول نظام اسلامي نيست


              معارف ديني را يکسره متغير وزمان مند نمي داند


              در تقابل دين وآزادي دين را محدود نمي کند


              در تعارض تکاليف ديني وحقوق بشر سازمان به اصطلاح ملل حقوق بشررا


              مقدم نمي کند


              وحي وقرآن را امري تجربي ويافتني پس متغير نمي شناسد


              از قرآن ومفسرين حقيقي آن(معصومين عليهم السلام)جدا نيست


              از اسلام عزيز واصول اساسي آن دست بردار نيست


و.


 


لذا امام خميني(ره) - بنيان گذار اين تفکر ناب در 5 آذر سال 1358 - مي گويد:


من همواره به خلوص وصفاي بسيجيان غبطه مي خورم  واز خدا مي خواهم تا با


بسيجيانم محشور گرداند چرا که در اين دنيا افتخارم اين است که خود بسيجي ام.


ومقام معظم رهبري حضرت آيت الله اي ،بزرگ بسيجي جانباز  مي گويد:


بزرگ ترين الگوي بسيجيان مسلمان در همه ي عالم " علي بن ابي طالب"


عليه السلام است.


 


اميد آنکه به فضل خدا به سوي بسيجي شدن وبسيجي ماندن حرکت کرده


 وبر عهد بسيجي بودن ثابت قدم بمانيم ./.انشاءالله - طالب پور


به نام خدا 


به گزارش 

خبرگزاري شبستان ؛


استاديار طرح صالحين :

بسيجيان با جريان سازي مردم را نسبت به مسائل آگاه کنند/ جمهوري اسلامي مسير اصلي خود را طي مي‌کند   


حجت الاسلام طالب پور با تأکيد بر وم جريان سازي براي آگاه کردن مردم نسبت

به مسائل گوناگون کشور، گفت: جريان سازي اگر به صورت صحيح صورت گيرد بر روي اذهان تأثير مي‌گذارد.


سلام


رفقا! 


گام دوم انقلاب را با قدمهاي استوار، مديريت جهادي ، مسجد محوري وافقها وبرنامه هاي بلند، ميان وکوتاه مدت در مسير تمدن سازي سپري کنيم  وبا انقطاع از غير خدا وبهترين آرزو يعني شهادت در راه خدا، وليّ زمان را در تحقق آرمانهايش ياري کنيم . انشاءالله 


 


نتيجه تصويري براي گام دوم انقلاب


 


به نام خدا


«ان اللهَ يأمُرکم أن تُؤدوا الأمانات الي اهلِها» (سوره نساء آيه 58)


خداوند به شما فرمان مي دهد تا امانتها را به صاحبانش بدهيد.


مسئوليتها، امانت اند همچنان که مولا علي ع در نامه ي 5 نهج البلاغه فرمودند: ليس لک بِطُعمه ولکنّه في عُنقِک أمانه.


در نظام مقدس جمهوري اسلامي نبايد تلقي اين باشد که مسئوليتها لقمه ي چرب ونرمي است واز قِبَل آن بايد به نان ونوايي رسيد يا ديگران را به نان ونوايي رساند بلکه پستها ومقامهايي همچون نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را بايد مسئوليتهاي خطير وسنگيني دانست که پذيرنده ي آن مسئوليت ، آن را به عنوان بار گراني که از او سؤال خواهد شد ببيند وحقيقتا آن را بار امانت الهي بيابد وهمواره خود را خدمت گذار دين خدا ومردم متدين تلقي کند .


در اين راستا وظيفه ي نگهبانان دين وراهنمايان مردم يعني علما که مطابق سخن امام صادق ع مرابطون ونگهبانان مرزهاي ديانت اند، بسيار سنگين وخطير است چرا که اگر احساس مي کنند بايد کاري کرد وکمک نمود تا امانت الهي به امانت داران واقعي برسد بويژه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نکاتي را بايد مد نظر داشت؛


 از جمله واز نکات بسيار مهم وراهبردي نه شخصي وفردي؛ نيفتادن در ورطه ي افراط وتفريط است . گاهي علما وروحانيان چنان بي تفاوت ومنزوي اند که گويي هيچ مسئوليت و وظيفه اي ندارند وگاهي در اين زمينه چنان افراط مي کنند که گويي موظفند خود را وشأن روحانيت را در حد مسئول ستاد و يا مشاور کانديدايي پايين آورده وتقليل دهند .در صورتي که وظيفه وجايگاه خطير علما وروحانيون به عنوان پاسداران حريم دين و ولايت وبه عنوان فرماندهان وافسران فکري ومعنوي مردم بسي متفاوت و والاتر است.


توقع وانتظار امامين جامعه ي ايماني از علما وروحانيت ، هدايت وروشنگري در سايه ي آزاد انديشي ورعايت شأن وحريم حافظان دين وهاديان امت است وتقليل جايگاه اين نهاد مقدس ، شکستن حرمت امامزاده توسط متولي است .


اميد است ان شاء الله رعايت اين نکته ي اساسي، چراغ راه حفظ حريم وحرمت علما وروحانيت اصيل وانقلابي باشد. فتأمل جيّدا ./.


(توجه:اگر اين تذکر راهبردي به مذاق ومزاج عده اي خوش نيامد پيشاپيش عذر خواهي مي کنم . قال ص :قُلِ اَلْحَقَّ وَ إِنْ كَانَ مُرّاً)


من الله التوفيق وعليه التکلان   


 


 


«کادر سازي با مسجد محوري؛ شاخصها وراهکارهاي رسيدن به مسجد موفق و در تراز انقلاب اسلامي»


به نام خدا


راهکارها ، کارکردها، ارائه برنامه و تجربيات اجرايي وعملياتي وترسيم چشم انداز يک وچند ساله جهت رسيدن به مسجد انقلابي وموفق


1- امام جماعت مسجد؛


به عنوان اساسي ترين رکن مسجد ومحورفعاليتها ي مسجد محله يامنطقه محور؛ برخوردارازروحيه ي کارتشکيلاتي وجريان ساز، مربي توانمند وداراي انگيزه ي کارتربيتي، معرفتي وبصيرتي؛ متخلق به اخلاق الهي، روحيه ي انقلابي وجهادي، وقت گذاري مناسب؛ به کار گيري طلاب جوان وجوانان جهت فعاليت هاي مختلف وکسب تجربه وجذب حداکثري نوجوانان وجوانان به مسجد جهت نيروسازي؛ رايزني ونشستهاي منظم ائمه ي جماعات منطقه ومحله ونيزانتقال تجربيات وارائه ي راهکارها ي برون رفت از مشکلات مطروحه و طراحي برنامه هاي مشترک؛ و.


2- هيئت امنا، خادم وسايرمتوليان مسجد؛


حضور حداکثري ومؤثردر مسجد، علاقه مند به  فعاليتهاي تربيتي وحضور کودکان، نوجوانان وجوانان در مسجد، برنامه ريز در راستاي حضور نيروهاي فعال، جوان ومدير در امور فرهنگي اجتماعي مسجد ، داراي همکاري صميمانه وصبورانه  باهمه و از جمله مراکز فرهنگي و پايگاه بسيج مسجد، بستر ساز اقامه ي نماز جماعت باشکوه ومراسم پر شور وبانشاط در مسجد، مخالف با انحصار گرايي ها و تنگ نظري ها وموافق با سعه ي صدر توسعه ي نگاه و فعاليتهاي انقلابي و همه جانبه ي مسجد و .


3-  مراکز فرهنگي وپايگاه بسيج مسجد؛


داشتن حضور پررنگ در نماز جماعت بويژه حضور مسئول مرکز فرهنگي وفرمانده وشوراي پايگاه بسيج، مأنوس با مسجد، همگرا و داراي تعامل دوستانه وعميق با متوليان مسجد بويژه امام جماعت وهيأت امنا ، مشارکت فعال در هدايت برنامه هاي مسجد بدون قصد تصدي گري(حتي الامکان حضورصميمي ومؤثردرهيئت امناو فعاليتهاي مسجد و.) همکاري جدي درفعاليتهاي جمعي مسجد (امورآموزشي وفرهنگي ،کمک به نيازمندان، اردوها، گروههاي جهادي و.)، ترسيم چشم انداز کوتاه وبلند مدت،و.


4- مراکز، مدارس ومؤسسات آموزشي(بويژه اطراف مسجد ومحله)؛


تحت پوشش قرار دادن و همکاري مسجد با مدارس محل وبالعکس، ارتباط مؤثر با حوزه هاي علميه ، طلاب وروحانيان، دانشگاهها ودانشجويان و نيزکانونها ومراکز علمي، آموزشي، هنري، ورزشي و.


5- ساير مراکز (دولتي ، مردم نهاد)و مردمِ محله؛


ارتباط گيري با نهادهاي محلي در راستاي اهداف مسجد واستفاده از ظرفيت هاي آنها، ارتباط گيري مستحکم و بروز با آحاد مردم از جمله کسبه ي محل، خيّرين باهمت بلند، رزمندگان وايثارگران محل، زوجهاي جوان محل، ومعرفي وداشتن برنامه در مسجد براي ايشان؛ معرفي افراد  موفقِ علمي، اجتماعي، هنري، ورزشي محل وتشويق آنها در مسجد، ارتباط گيري مؤثر با محرومان ، غمديدگان (سرکشي خانه آنها ومساعدت آبرومندانه )،شرکت در عزا و شادي مردم محله بويژه مسجديها وافراد محله ، ارتباط با افراد واقشار آسيب پذيرو منزوي از مسجد وجامعه (همانند معتادان، گوشه گيران، بيماران خانه نشين واحوال پرسي وسرکشي از آنهادر صورت صلاحديد )، ايجاد ارتباط مردم با مسئولين و پاسخگو کردن و مطالبه گري از مسئولين در مسجد ، جديت در مطالبه گري ونيز تبادل نظر با مسئولين؛ همکاري خالصانه وصميمانه با همه ي ارگانها وادارات ذي ربط در امور مساجد(از جمله اداره ي اوقاف، سازمان تبليغات ، نيروي مقاومت بسيج ، فرهنگ وارشاد و.) ؛ و.


6- خانواده ؛


همکاري وارتباط گيري مؤثر وفعال خانواده ها اعم از پدر، مادر، فرزندان واقوام با مسجد ومسجد با آنها از طرق مختلف بر اساس نقش محوريِ تربيتي وانسان ساز خانواده ومسجد (درقالب(نشست) پاتوق اوليا و.)، فعاليتهاي کنترل شده ي فرزندان با هماهنگي مسجد در اوقات فراغت فرزندان و ايجاد آسودگي خاطرخانواده ها، تشکيل کلاسهاي تقويتي ودرسي و. براي دانش آموزان بويژه آنها که نياز به تلاش بيشتردارند با هماهنگي خانواده هادر مسجد ومراکز وابسته(کانون فرهنگي، پايگاه بسيج مسجد .) و .


7- مساجد ديگر(در محله وشهر) ؛


ارتباط مؤثر وصميمي، همکاري برنامه ريزي شده در قالب طرحهاي قابل اجرا با مساجدديگر(مساجد يک محله يا يک منطقه)  جلسات دوره اي در مساجد همکارجهت تبادل نظر، برنامه ريزي ، اجرا وپيگيري؛ و.


8- راهکارهاو کارکردهاي عبادي مسجد (نماز، قرآن، ادعيه و.)؛


اقامه ي نماز جماعت با ظرفيت حداکثري مسجد (ترجيحا 3 وعده)، برگزاري برنامه ها، محافل و جلسات قرآن، ادعيه(کميل، ندبه، توسل، سمات، افتتاح و.)، زيارات( عاشورا، جامعه و.) مناجات( شعبانيه ،علي ع در مسجد کوفه و.)، ارائه ي ميز تصحيح قرائت نماز و .


9- راهکارهاو کارکردهاي فرهنگي، ورزشي وتبليغي مسجد؛


برپايي مراسم درهمه ي مناسبتهاي ملي، مذهبي ومحلي بر اساس ظرفيت مسجد، برگزاري يادواره هاي شهدا و سرکشي از خانواده ي معظم ايشان، تشکيل گروههاي هنري (سرود، تواشيح، تئاتر و .) برگزاري مسابقات، اردوها و نمايشگاهها، برخورداري از کتابخانه، در صورت امکان داشتن :( مهد کودک ، پيش دبستاني، دبستان)، تيم ورزشي، تعامل وهمکاري سازنده بامساجد ومراکز فرهنگي ورزشي منطقه ومحله باتعريف فعاليتهاي مشترک و وحدت بخش مثل: المپيک محله{مسابقات دوچرخه سواري، دو ميداني، پينگ پنگ، فوتبال، واليبال و .}، ورزش صبحگاهي مشترک . ، برنامه ريزي درراستاي حل برخي امور ومشکلات  فرهنگي، ورزشي وتبليغي محله و منطقه؛و.


10- راهکارهاو کارکردهاي رسانه هاي اجتماعي وفضاي مجازي مسجد؛


استفاده ي بهينه، مثبت وحداکثري از فضاهاي مجازي و رسانه هاي اجتماعي جهت امور تربيتي و فرهنگي مسجد مراکز فرهنگي و پايگاه بسيج محله؛ ارتباط گيري مؤثر با نمازگزاران واعضاي فعال مسجد واطلاع رساني بموقع وبرنامه ريزي شده از طريق مجاري موجود در فضاهاي امن وبومي مجازي با تشکيل سايت، کانال وگروه؛ تشکيل گروه رسانه اي؛ ساخت، تهيه، ارائه وپخش محصولات، کليپها ومستند هاي معرفتي، بصيرتي در مسجد و.


11- راهکارهاو کارکردهاي حوزه سلامت و بهداشت مسجد؛


اهتمام جدي به سلامت روحي، رواني وجسمي اهالي مسجد ومحله واطلاع رساني و همکاري مؤثر مسجد با مراکز مرتبط؛ برگزاري کارگاههاي تبييني ومشاوره اي باحضورکارشناسان؛ دعوت از روانشناسان، مددکاران اجتماعي، مشاوران، علماي دين و ساير متخصصين حوزه ي بهداشت روان وسلامت خانواده و جامعه ؛ نظافت هفتگي يا ماهيانه ي مسجد ومحله توسط اهالي مسجد وخانواده ها وتقدير از فعالين در اين عرصه در مسجد؛ ويزيت پزشک وخدمات پزشکي در حدامکان وبه صورت صلواتي در مسجد محله؛ و.


12- کارکردهاو راهکارهاي اجتماعي، خدمات رساني ومهارتي مسجد؛


تلاش جدي در فريضه ي امر به معروف ونهي از منکر، فريضه ي وقف، امر پسنديده ي قرض الحسنه(از جمله صندوق قرض الحسنه)، صندوق ذخيره ي مالي جهت فعاليتهاي مسجد ،کوشش در فراهم آوردن ازدواج آسان جوانان وتبريک گفتن ازدواج آنها در مسجد، تبريک حضوري (چند نفر از مسجد)به نوزادآوران در منزل ايشان واهداي هديه اي مختصر، حمايت آبرومندانه وکمک به محرومين وخانواده هاي نيازمند محله و تعامل وهماهنگي با مراکز امدادرسان وپرهيز از موازي کاري در کمک رساني، مشاوره وامور تحکيم بنيان خانواده، خدمات رساني در قالب اردوهاي جهادي، ترويج خريد کالاهاي ايراني وتوليد داخل، ترويج ايجاد خانواده در ترازاسلامي بويژه بحث فرزند آوري، تشکيل کارگاههاي فني ومهارت آموزي(مثل نويسندگي، عکاسي، رايانه، تعمير لوازم خانگي، تعمير ماشين و.) بازديد ازمراکزمؤثردرشناخت وانتخاب شغل آينده(با هماهنگي وبازديد از کارخانجات، مراکز توليدي واشتغال آفرين در شهر، استان وکشور)، تشکيل بازار دوهفته اي يا ماهيانه محصولات ايراني و ترجيحا محصولات خانگي ومحلي بدون واسطه ودلال با قيمت مناسب؛  ايجاد خلاقيت، نوآوري ورقابت سالم بين افراد وگروهها با فراهم آوردن زمينه هاي آن درمسجد ومراکز وابسته ؛ و.


13- راهکارها وکارکردهاي بصيرتي و انقلابي گري مسجد؛


برنامه ريزي جهت بصيرت افزايي، روشنگري، جريان شناسي تاريخي، فرهنگي، فکري وسياسي، تحليل مسايل روز با محوريت تبيين گفتمان ولايت و بيان وپررنگ نمودن شاخص هاي مد نظر امام جامعه وپرهيز از پرداختن به حاشيه ها ؛ حضورحداکثري در مناسبتهاي سياسي انقلابي؛ ارائه ي محتوا هاي بِروز، بومي ومناسب؛ برگزاري جلسات، کارگاهها وسخنرانيهاي بصيرتي وتوانمند سازي اهل مسجد در تحليل صحيح و اقدام بهنگام؛ بله اقامه ي نماز، محوري ترين کارکرد مسجد است اما نمازي که تحول آفرين وحرکت زا نباشد وناهي از فحشا وآمر به معروف فردي واجتماعي نباشد، نماز نيست ؛ مسجد بايد مردان ون پرشور وشعور وانقلابي، پا بند به اصول وارزشهاي الهي وغير منفعل در برابر جريانات مختلف منطقه اي وبين المللي پرورش دهد، دينداري، فقط به نماز خواندن وطول رکوع وسجود نيست؛ و.


14- راهکارهاو کارکردهاي دفاعي ، نظامي وامنيتي مسجد؛


فعال در تأمين امنيت محله، توجه به اينکه پايگاه بسيج مسجد داراي گردان يا گروهان ويا گروه رزمي مي باشد ، فعاليت درامور رزمي، اردوهاي رزم نظامي و رزم اهالي مسجدونيز بالا بردن توان نظامي وآموزش نظامي آنها و.


15- راهکارها وکارکردهاي آموزشي، علمي ، وتربيتي مسجد؛


اهتمام جدي به برگزاري برنامه هاي تربيتي وآموزشي در مسجد (امام جماعت مسجد مربي مسجد است) ؛ آموزشهاي معرفتي ، علمي وتشکيل منظم،جذاب ، مستمر وکيفي حلقه هاي معرفتي و صالحين( محور اصلي فعاليتها، تربيتي است به معني ايصال الي المطلوب)، ارتباط گيري با مراکز آموزشي تربيتي وعلمي (حوزه، دانشگاه، مدرسه و.)، تشکيل حلقه هاي علمي ، تشکيل جلسات شبهه شناسي وپاسخ به سؤالات وشبهات ، سير مطالعاتي، کتابخواني ، حديث خواني، تاريخ اسلام، برگزاري پرسمانهاي مورد نياز وبالاخره اهتمام بسيار جدي جهت تبيين وتحقق بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و ./.


* توجه ! انشاءالله مطالعه ي دقيق اين مختصر، که جمع بندي تحقيق ،انديشه ورزي وم با اساتيد، ائمه ي جماعات فعال وخلّاق چند استان وشهرستان طي ماه اخير است -  با توجه به ظرفيت سنجي مساجد ونيروهاي آن و با رعايت اصل عدم افراط و تفريط دراجراي طرحها وفعاليتها و نيزصبوري و برنامه ريزي افق دار همراه با رصد وپيگيري دائم توسط ائمه ي جماعات، فرمانده پايگاههاي بسيج مساجد، مسئولين کانونهاي مساجد و همه ي دست اندکاران خدوم ومرتبط - بتواند در تحرّک  وپويايي بيشتر اين سنگر محوري ومقدس در شهرها و روستاها ، مؤثر و قابل بهره برداري واجرا شدن باشد./.


                                                   من الله التوفيق وعليه التکلان  


                                                            گردآوري وتآليف - طالب پور         


                                                10/12 /1397  


 


بسم الله قاصم الجبارين


به نام انتقام گيرنده از ظالمان


رفقا! حرکت عظيم ، موج خروشان وخشم مقدس امت اسلام در اين برهه از زمان در مقابل ظلم فاحش سردمداران کفر واستکبار ودر رأس آنها رژيم قلدر، بي منطق ومنحوس آمريکا کاملا باصراحت وشفافيت، پيام استقامت وانتقام سخت ودندان شکن را به همه مخابره کرد و هر ايرانيِ غيور ومسلمانِ شجاع با صداي رسا ،لوازم اين انتقام يعني شهادت طلبي وايثار جان در اين مسير مقدس را فرياد زد اما!


اما عده اي واداده يِ ترسو، رفاه طلب ِ راحت گزين از جمله محمد رضا خاتمي که از آزادگي ، شجاعت وحميّت بويي نبرده اند در بيانيه اي ذليلانه وملتمسانه از دولتها وملتها در خواست ميانجيگري براي حمله نکردن رژيم ستمگر آمريکا به ايران نموده واز سوي ديگر با بي غيرتي تمام از مسئولين کشورمان خواسته اند که  نکند اين رفاه وآبادانيمان را به هم بزنيد و گستاخانه در معامله با خون سردار رشيد اسلام  ومنطقه حاج قاسم سليماني وياران وفادارش مطالبه ي تساهل ومدارا در برابر دشمن خبيث کرده اند :<<.حفظ امنيت عمومي و ملي و نيز آباداني و رفاه ملت را بر هر موضوع ديگري اولويت دهند>>. 


مطمئنيم هيچ اصلاح طلبِ واقعي که مباني اسلام وکشور عزيز ايران وفرزندان عزيزش را دوست دارد با در خواست اين 60 نفر خود باخته ي ترسو از جمله محمد رضا خاتمي موافق که نيست بلکه آن را دور از شرف ، فطرت پاک و غيرت مي داند.


#شهيد#حاج #قاسم


#شرافت


#ترس


#غيرت


#وادادگي


#شجاعت


#خاتمي#محمد#رضا


#انتقام #مقدس


#انتقام#سخت


 اما استهاي  بسيج وبسيجي :


 


بسيج،  معراج انديشه ي پاک اسلامي


بسيج،  ميقات پابرهنگان


بسيج،  مکتب شاهدان وشهيدان گمنام


بسيج،  لشگر مخلص خدا


بسيج،  مظهروحدت مقدس بين ملت


بسيج ،  مصداق کامل ايثار وخلوص وفداکاري 


بسيج،  عامل نجات کشور


بسيج،  از پديده هاي شگفت آور انقلاب


بسيج،  سپردفاعي در برابراستکبار


بسيج،  بيمناک کننده دشمنان واميدبخش دوستان


بسيج،  مجموعه اي از پاک ترين،فداکارترين وآماده به کارترين انسانها


بسيج،  شجره ي طيبه ودرخت تناور وپرثمر


بسيج،  مأمن تربيت جوانان ونوجوانان


بسيج،  مظهر عشق وايثار


بسيج،  از برکات والطاف خداوند


بسيج،  نمونه ي کامل عشق به ذات مقدس حق واسلام


بسيج، حرکتي منطقي،عميق ومنطبق بر نيازهاي دنياي اسلام


بسيج، مصداق مؤمنين در آيه ي "هوالذي ايّدک بنصره وبالمؤمنين"


{اي پيامبر،خداوندمتعال تورا هم،به وسيله ي نصرت خويش وهم از طريق


 خيل عظيم مؤمنين کمک کرد}


بسيج، عظيم ترين وماندگارترين يادگار


بسيج، محور دفاع از انقلاب


بسيج، پيرو قرآن واهل بيت عليهم السلام


بسيج، از نعمتهاي بزرگ الهي


بسيج، نگهبان نظام اسلامي از شر جهانخواران م


بسيج، پرچم دار مقابله با ظلم وبي عدالتي


بسيج، هسته هاي مقاومت در تمامي جهان


بسيج، بهترين الگو براي مشارکت در عرصه هاي سرنوشت ساز


بسيج، خستگي ناپذير وثابت قدم


بسيج، حاضر در عرصه هاي حضور


بسيج، خار چشم دشمنان


بسيج، اتصال به کانون مشروعيت نظام اسلامي


و.


بسيج يعني، امنيت


        يعني، حفظ افتخارات


        يعني، حفظ استقلال ملي وغرور ملي


        يعني، حفظ اسلام ونظام جمهوري اسلامي


        يعني، نيروي کارآمدبراي همه ي ميدانها


        يعني، مجموعه اي از پاک ترين ،فداکارترين وآماده به کار ترين انسانها


        يعني، بيمناک کننده دشمنان واميدبخش دوستان


        يعني، يکي از پديده هاي شگفت آور انقلاب


        يعني، مظهر وحدت مقدس بين افراد ملت


        يعني، مظهر مجاهدت وآمادگي کامل


        يعني، تمام ناشدني


و


بسيجي کسي که: عاشق خداست


                         اهل بصيرت ،بينش ومعرفت است


                         براي سرنوشت خود،ملت وآينده ي ايران اسلامي ،براي استقلال


                          وهويت ملت خود وآينده ي دنياي اسلام ارزش قايل است


                         مدافع اسلام ناب است


                         هدايتگر بشريت به سمت کمال است


                         در قله ي کمال است


                         با اعتماد به نفس وخود باور است


                         بهترين،خالصترين،شرافتمندترين وپر افتخارترين انسانهاست


                         داراي مغز متفکر ودل باايمان است


                         آماده براي همه ي ميدانهاي وظيفه است


                         شجاع وغيرتمند است


                         زنده نگه دارنده ي ارزشهاست


                         نمونه ي اخلاق ،تواضع،مهرباني ورعايت قانون ومقررات است


                         دين محور وعقل گراست


                         بر عهد خويش ثابت قدم وجان فداست


 


واما نيستهاي بسيجي: 


   بسيجي،اسير خواسته هاي حقير نيست


              ترسو وناتوان نيست


              در بند هوا وهوس نيست


              رياکار و دورو نيست


              محافظه کار وهمراه باد نيست


              (امام علي (ع):«.وهمج رعاع اتباع کل ناعق،يميلون مع کل ريح»


              {دسته اي از مردم چون خاشاک يا  پشه هاي دستخوش باد وطوفان


              وهميشه سرگردان اند که با وزش هر بادي (به هرسويي)حرکت مي کنند}


 


              سياست زده وجناحي نيست


              در سنگرهاي علمي و پژوهشي ، علم زده ودگم انديش نيست


              طلبکار شهدا ونظام اسلامي نيست


              خيانت پيشه وقانون گريز نيست


              به نام اسلام ورهبري وبا ظاهر ي مردم گرا ريشه ي اسلام حقيقي و


              ولايت را نمي زند


              به اسم تکثر گرايي وپلوراليزم هر صداي کريه ضد دين را بر حق نمي داند


              به نام آزادي هر رابطه اي را ولو با مستکبرين وغده هاي سرطاني جهان


               نمي پذيرد


 


               با لعاب دموکراسي، ذلت ياري مکاتب غربي به ويژه ليبرال دموکراسي


               تو خالي و ضد بشر را تحمل نمي کند


              به نام اصلاحات ورفورميسم براسلام و ستون خيمه ي نظام اسلامي


              (ولايت فقيه)نمي تازد


              با فرض ساده انگاري ديگران، ملعبه ي دشمنان نمي شود


              آمريکاي جنايتکار وظالم واذنابش را براي مذاکره وارتباط داشتن


               لايق نمي داند 


              دين ستيز ودين گريز نيست


              اهل مسامحه در اصول نظام اسلامي نيست


              معارف ديني را يکسره متغير وزمان مند نمي داند


              در تقابل دين وآزادي دين را محدود نمي کند


              در تعارض تکاليف ديني وحقوق بشر سازمان به اصطلاح ملل حقوق بشررا


              مقدم نمي کند


              وحي وقرآن را امري تجربي ويافتني پس متغير نمي شناسد


              از قرآن ومفسرين حقيقي آن(معصومين عليهم السلام)جدا نيست


              از اسلام عزيز واصول اساسي آن دست بردار نيست


و.


 


لذا امام خميني(ره) - بنيان گذار اين تفکر ناب در 5 آذر سال 1358 - مي گويد:


من همواره به خلوص وصفاي بسيجيان غبطه مي خورم  واز خدا مي خواهم تا با


بسيجيانم محشور گرداند چرا که در اين دنيا افتخارم اين است که خود بسيجي ام.


ومقام معظم رهبري حضرت آيت الله اي ،بزرگ بسيجي جانباز  مي گويد:


بزرگ ترين الگوي بسيجيان مسلمان در همه ي عالم " علي بن ابي طالب"


عليه السلام است.


 


اميد آنکه به فضل خدا به سوي بسيجي شدن وبسيجي ماندن حرکت کرده


 وبر عهد بسيجي بودن ثابت قدم بمانيم ./.انشاءالله - طالب پور


به نام خدا 


به گزارش 

خبرگزاري شبستان ؛


استاديار طرح صالحين :

بسيجيان با جريان سازي مردم را نسبت به مسائل آگاه کنند/ جمهوري اسلامي مسير اصلي خود را طي مي‌کند   


حجت الاسلام طالب پور با تأکيد بر وم جريان سازي براي آگاه کردن مردم نسبت

به مسائل گوناگون کشور، گفت: جريان سازي اگر به صورت صحيح صورت گيرد بر روي اذهان تأثير مي‌گذارد.


سلام


رفقا! 


گام دوم انقلاب را با قدمهاي استوار، مديريت جهادي ، مسجد محوري وافقها وبرنامه هاي بلند، ميان وکوتاه مدت در مسير تمدن سازي سپري کنيم  وبا انقطاع از غير خدا وبهترين آرزو يعني شهادت در راه خدا، وليّ زمان را در تحقق آرمانهايش ياري کنيم . انشاءالله 


 


نتيجه تصويري براي گام دوم انقلاب


 


به نام خدا


    در آستانه ي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران هستيم انتخاباتي که يک فرصت بزرگ براي کشور ماست چرا که حضورانبوه مردم پشتوانه اي قوي براي نظام وامنيت ماست


    آري، مردم علاوه بر تحريمها؛ برخي کم کاريها وگاهي بي تدبيري ها وسوءمديريتها رامي بينند اما چون پاي آبروي انقلاب خودشان در ميان است با اقتدار، بصيرت وعزم ملي، براي نگهباني وپاسداشت تلاشهاي شهيدان ومجاهدان وطن بويژه سرداران غيور ايران اسلامي ، ان شاءالله همه با هم بويژه دانشگاهيان و دانشجويان عزيز در اين اساسي ترين مسأله ي کشور که تزريق روح تازه به کالبد نظام وانقلاب است، براي رضاي خدا ، بابصيرت وجامع نگري وبه دور از بحثهاي حاشيه اي، دلسرد کننده ، احساسي ودشمن پسند، در انتخابات باشکوه دوم اسفند 98 شرکت نموده وسالم وآزاد بودن آن را ثابت کرده ، تحت لواي ولايت، مشت محکمي بر دهان دشمنان انقلاب وياوه گويان خارجي وداخلي خواهند زد. بحول وقوه ي الهي .


نمايندگي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه اردکان


حميد طالب پور    


 


 


بسمه تعالي


مجلس شفاف،پويا و ضدفساد


تعهدنامه داوطلبان نمايندگي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ايران(اردکان)


 


         اينجانب ………….…………….…………، فرزند. داوطلب نمايندگي مجلس از حوزه انتخابيه ………………… در کمال صحت و سلامت عقل متعهد مي شوم درصورتي که با رأي مردم وارد مجلس شوم، تعهدات زير را اجرا کنم و روحانيت ونيروهاي انقلابي اردکان محق است طبق وظيفه ذاتي خود با همکاري و نظارت مردمي، رفتار من را زير نظر بگيرد و درصورت تخطي‌ام از هريک اين تعهدات، ابتدا به خودم تذکر کتبي دهد و اگر اعتنا نکردم، مستندات تخلف من از هريک از اين تعهدات را براي اطلاع عموم منتشر کند و موضوع را از مجاري حقوقي و قضايي پيگيري نمايد.


1در طول دوره نمايندگي، از هيچ شخص حقيقي و حقوقي داخلي يا خارجي، هديه داراي ارزش مادي خارج از عرف وشرع دريافت نکنم.


2التزام عملي وجدي ام به پيروي از ولايت فقيه را در عمکردهايم مطابق قانون اساسي مد نظر داشته وبه منصه ي ظهور برسانم.  


3در طول دوره نمايندگي، عضو هيات مديره موظف يا غير موظف هيچ شرکت يا سازمان دولتي، خصوصي يا خصولتي (عمومي غير دولتي و…) به هر نوع نباشم و به استخدام دولت يا شرکتها و نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي در نيايم


4در طول دوره نمايندگي، فقط حقوق و مزاياي نمايندگي دريافت کنم و از هيچ شخص حقيقي و حقوقي دولتي يا خصوصي يا عمومي غيردولتي، هيچ نوع حقوق، پاداش، حق مشاوره، کميسيون، حق‌ جلسه و امثال آنها دريافت نکنم. (کسب و کار خصوصي يا خانوادگي قبل از نمايندگي ام از شمول اين تعهد خارج است)


  5در طول دوره نمايندگي، بجز مأموريت هاي رسمي پارلماني، هيچ سفر خارجي به هزينه اشخاص حقيقي و حقوقي نروم و در مأموريت هاي رسمي پارلماني هم هيچ گونه دريافتي مازاد بر حق قانوني نداشته باشم


  6از آغاز رسمي تبليغات انتخاباتي، حکم ماده 29 قانون برنامه ششم را داوطلبانه اجرا و همه حقوق و همه مزاياي دريافتي‌ام از بيت‌المال را براي اطلاع عموم مردم منتشر کنم


  7هيچ گاه در توزيع فرصت هاي شغلي و مديريتي و توزيع امتيازات دولتي، توصيه کتبي و شفاهي نکنم


تبصره: در مواردي مانند؛ جابجايي کارمندان، دانشجويان و پرداخت وام هاي خرد، بعد از تشخيص استحقاق اقدام نمايم ولي اقدامات خود را هم شفاف به مردم اعلام کنم.


   8هرگاه موضوعي در دستور کار کميسيونها يا صحن قرارگيرد که مستقيما به منفعت شخصي يا کسب ‌و کار خودم يا خانواده‌ام مربوط باشد، موضوع تعارض منافعم را اعلام و از حضور در رأي‌گيري و هر نوع تاثيرگذاري در تصميم مجلس، خودداري کنم


9در طول دوره نمايندگي، خود را وقف تکاليف تقنين و نظارت کنم و دعوت به عضويت در هيأت ¬علمي دانشگاه¬ها و تحصيل در مقطع دکتري را نپذيرم


10در اولين فرصت ممکن، طرح شفافيت آراي نمايندگان و پخش زنده کميسيونهاي مجلس را ارائه کنم و اگر تصويب نشد، آراي خود را داوطلبانه اعلام و حتيالمقدور ريز مذاکرات و مصوبات غير محرمانه کميسيونهاي مجلس را منتشر کنم


11در اولين فرصت ممکن ، طرح لغو مجوزها و امتيازات تخصيص يافته براي نمايندگان ادوار را تهيه و تلاش کنم اجرا شود.


 


نام و نام خانوادگي، تاريخ و امضاي داوطلب نمايندگي


 


 


به نام خدا


«ان اللهَ يأمُرکم أن تُؤدوا الأمانات الي اهلِها» (سوره نساء آيه 58)


خداوند به شما فرمان مي دهد تا امانتها را به صاحبانش بدهيد.


مسئوليتها، امانت اند همچنان که مولا علي ع در نامه ي 5 نهج البلاغه فرمودند: ليس لک بِطُعمه ولکنّه في عُنقِک أمانه.


در نظام مقدس جمهوري اسلامي نبايد تلقي اين باشد که مسئوليتها لقمه ي چرب ونرمي است واز قِبَل آن بايد به نان ونوايي رسيد يا ديگران را به نان ونوايي رساند بلکه پستها ومقامهايي همچون نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را بايد مسئوليتهاي خطير وسنگيني دانست که پذيرنده ي آن مسئوليت ، آن را به عنوان بار گراني که از او سؤال خواهد شد ببيند وحقيقتا آن را بار امانت الهي بيابد وهمواره خود را خدمت گذار دين خدا ومردم متدين تلقي کند .


در اين راستا وظيفه ي نگهبانان دين وراهنمايان مردم يعني علما که مطابق سخن امام صادق ع مرابطون ونگهبانان مرزهاي ديانت اند، بسيار سنگين وخطير است چرا که اگر احساس مي کنند بايد کاري کرد وکمک نمود تا امانت الهي به امانت داران واقعي برسد بويژه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نکاتي را بايد مد نظر داشت؛


 از جمله واز نکات بسيار مهم وراهبردي نه شخصي وفردي؛ نيفتادن در ورطه ي افراط وتفريط است . گاهي علما وروحانيان چنان بي تفاوت ومنزوي اند که گويي هيچ مسئوليت و وظيفه اي ندارند وگاهي در اين زمينه چنان افراط مي کنند که گويي موظفند خود را وشأن روحانيت را در حد مسئول ستاد و يا مشاور کانديدايي پايين آورده وتقليل دهند .در صورتي که وظيفه وجايگاه خطير علما وروحانيون به عنوان پاسداران حريم دين و ولايت وبه عنوان فرماندهان وافسران فکري ومعنوي مردم بسي متفاوت و والاتر است.


توقع وانتظار امامين جامعه ي ايماني از علما وروحانيت ، هدايت وروشنگري در سايه ي آزاد انديشي ورعايت شأن وحريم حافظان دين وهاديان امت است وتقليل جايگاه اين نهاد مقدس ، شکستن حرمت امامزاده توسط متولي است .


اميد است ان شاء الله رعايت اين نکته ي اساسي، چراغ راه حفظ حريم وحرمت علما وروحانيت اصيل وانقلابي باشد. فتأمل جيّدا ./.


(توجه:اگر اين تذکر راهبردي به مذاق ومزاج عده اي خوش نيامد پيشاپيش عذر خواهي مي کنم . قال ص :قُلِ اَلْحَقَّ وَ إِنْ كَانَ مُرّاً)


من الله التوفيق وعليه التکلان   


 


 


«کادر سازي با مسجد محوري؛ شاخصها وراهکارهاي رسيدن به مسجد موفق و در تراز انقلاب اسلامي»


به نام خدا


راهکارها ، کارکردها، ارائه برنامه و تجربيات اجرايي وعملياتي وترسيم چشم انداز يک وچند ساله جهت رسيدن به مسجد انقلابي وموفق


1- امام جماعت مسجد؛


به عنوان اساسي ترين رکن مسجد ومحورفعاليتها ي مسجد محله يامنطقه محور؛ برخوردارازروحيه ي کارتشکيلاتي وجريان ساز، مربي توانمند وداراي انگيزه ي کارتربيتي، معرفتي وبصيرتي؛ متخلق به اخلاق الهي، روحيه ي انقلابي وجهادي، وقت گذاري مناسب؛ به کار گيري طلاب جوان وجوانان جهت فعاليت هاي مختلف وکسب تجربه وجذب حداکثري نوجوانان وجوانان به مسجد جهت نيروسازي؛ رايزني ونشستهاي منظم ائمه ي جماعات منطقه ومحله ونيزانتقال تجربيات وارائه ي راهکارها ي برون رفت از مشکلات مطروحه و طراحي برنامه هاي مشترک؛ و.


2- هيئت امنا، خادم وسايرمتوليان مسجد؛


حضور حداکثري ومؤثردر مسجد، علاقه مند به  فعاليتهاي تربيتي وحضور کودکان، نوجوانان وجوانان در مسجد، برنامه ريز در راستاي حضور نيروهاي فعال، جوان ومدير در امور فرهنگي اجتماعي مسجد ، داراي همکاري صميمانه وصبورانه  باهمه و از جمله مراکز فرهنگي و پايگاه بسيج مسجد، بستر ساز اقامه ي نماز جماعت باشکوه ومراسم پر شور وبانشاط در مسجد، مخالف با انحصار گرايي ها و تنگ نظري ها وموافق با سعه ي صدر توسعه ي نگاه و فعاليتهاي انقلابي و همه جانبه ي مسجد و .


3-  مراکز فرهنگي وپايگاه بسيج مسجد؛


داشتن حضور پررنگ در نماز جماعت بويژه حضور مسئول مرکز فرهنگي وفرمانده وشوراي پايگاه بسيج، مأنوس با مسجد، همگرا و داراي تعامل دوستانه وعميق با متوليان مسجد بويژه امام جماعت وهيأت امنا ، مشارکت فعال در هدايت برنامه هاي مسجد بدون قصد تصدي گري(حتي الامکان حضورصميمي ومؤثردرهيئت امناو فعاليتهاي مسجد و.) همکاري جدي درفعاليتهاي جمعي مسجد (امورآموزشي وفرهنگي ،کمک به نيازمندان، اردوها، گروههاي جهادي و.)، ترسيم چشم انداز کوتاه وبلند مدت،و.


4- مراکز، مدارس ومؤسسات آموزشي(بويژه اطراف مسجد ومحله)؛


تحت پوشش قرار دادن و همکاري مسجد با مدارس محل وبالعکس، ارتباط مؤثر با حوزه هاي علميه ، طلاب وروحانيان، دانشگاهها ودانشجويان و نيزکانونها ومراکز علمي، آموزشي، هنري، ورزشي و.


5- ساير مراکز (دولتي ، مردم نهاد)و مردمِ محله؛


ارتباط گيري با نهادهاي محلي در راستاي اهداف مسجد واستفاده از ظرفيت هاي آنها، ارتباط گيري مستحکم و بروز با آحاد مردم از جمله کسبه ي محل، خيّرين باهمت بلند، رزمندگان وايثارگران محل، زوجهاي جوان محل، ومعرفي وداشتن برنامه در مسجد براي ايشان؛ معرفي افراد  موفقِ علمي، اجتماعي، هنري، ورزشي محل وتشويق آنها در مسجد، ارتباط گيري مؤثر با محرومان ، غمديدگان (سرکشي خانه آنها ومساعدت آبرومندانه )،شرکت در عزا و شادي مردم محله بويژه مسجديها وافراد محله ، ارتباط با افراد واقشار آسيب پذيرو منزوي از مسجد وجامعه (همانند معتادان، گوشه گيران، بيماران خانه نشين واحوال پرسي وسرکشي از آنهادر صورت صلاحديد )، ايجاد ارتباط مردم با مسئولين و پاسخگو کردن و مطالبه گري از مسئولين در مسجد ، جديت در مطالبه گري ونيز تبادل نظر با مسئولين؛ همکاري خالصانه وصميمانه با همه ي ارگانها وادارات ذي ربط در امور مساجد(از جمله اداره ي اوقاف، سازمان تبليغات ، نيروي مقاومت بسيج ، فرهنگ وارشاد و.) ؛ و.


6- خانواده ؛


همکاري وارتباط گيري مؤثر وفعال خانواده ها اعم از پدر، مادر، فرزندان واقوام با مسجد ومسجد با آنها از طرق مختلف بر اساس نقش محوريِ تربيتي وانسان ساز خانواده ومسجد (درقالب(نشست) پاتوق اوليا و.)، فعاليتهاي کنترل شده ي فرزندان با هماهنگي مسجد در اوقات فراغت فرزندان و ايجاد آسودگي خاطرخانواده ها، تشکيل کلاسهاي تقويتي ودرسي و. براي دانش آموزان بويژه آنها که نياز به تلاش بيشتردارند با هماهنگي خانواده هادر مسجد ومراکز وابسته(کانون فرهنگي، پايگاه بسيج مسجد .) و .


7- مساجد ديگر(در محله وشهر) ؛


ارتباط مؤثر وصميمي، همکاري برنامه ريزي شده در قالب طرحهاي قابل اجرا با مساجدديگر(مساجد يک محله يا يک منطقه)  جلسات دوره اي در مساجد همکارجهت تبادل نظر، برنامه ريزي ، اجرا وپيگيري؛ و.


8- راهکارهاو کارکردهاي عبادي مسجد (نماز، قرآن، ادعيه و.)؛


اقامه ي نماز جماعت با ظرفيت حداکثري مسجد (ترجيحا 3 وعده)، برگزاري برنامه ها، محافل و جلسات قرآن، ادعيه(کميل، ندبه، توسل، سمات، افتتاح و.)، زيارات( عاشورا، جامعه و.) مناجات( شعبانيه ،علي ع در مسجد کوفه و.)، ارائه ي ميز تصحيح قرائت نماز و .


9- راهکارهاو کارکردهاي فرهنگي، ورزشي وتبليغي مسجد؛


برپايي مراسم درهمه ي مناسبتهاي ملي، مذهبي ومحلي بر اساس ظرفيت مسجد، برگزاري يادواره هاي شهدا و سرکشي از خانواده ي معظم ايشان، تشکيل گروههاي هنري (سرود، تواشيح، تئاتر و .) برگزاري مسابقات، اردوها و نمايشگاهها، برخورداري از کتابخانه، در صورت امکان داشتن :( مهد کودک ، پيش دبستاني، دبستان)، تيم ورزشي، تعامل وهمکاري سازنده بامساجد ومراکز فرهنگي ورزشي منطقه ومحله باتعريف فعاليتهاي مشترک و وحدت بخش مثل: المپيک محله{مسابقات دوچرخه سواري، دو ميداني، پينگ پنگ، فوتبال، واليبال و .}، ورزش صبحگاهي مشترک . ، برنامه ريزي درراستاي حل برخي امور ومشکلات  فرهنگي، ورزشي وتبليغي محله و منطقه؛و.


10- راهکارهاو کارکردهاي رسانه هاي اجتماعي وفضاي مجازي مسجد؛


استفاده ي بهينه، مثبت وحداکثري از فضاهاي مجازي و رسانه هاي اجتماعي جهت امور تربيتي و فرهنگي مسجد مراکز فرهنگي و پايگاه بسيج محله؛ ارتباط گيري مؤثر با نمازگزاران واعضاي فعال مسجد واطلاع رساني بموقع وبرنامه ريزي شده از طريق مجاري موجود در فضاهاي امن وبومي مجازي با تشکيل سايت، کانال وگروه؛ تشکيل گروه رسانه اي؛ ساخت، تهيه، ارائه وپخش محصولات، کليپها ومستند هاي معرفتي، بصيرتي در مسجد و.


11- راهکارهاو کارکردهاي حوزه سلامت و بهداشت مسجد؛


اهتمام جدي به سلامت روحي، رواني وجسمي اهالي مسجد ومحله واطلاع رساني و همکاري مؤثر مسجد با مراکز مرتبط؛ برگزاري کارگاههاي تبييني ومشاوره اي باحضورکارشناسان؛ دعوت از روانشناسان، مددکاران اجتماعي، مشاوران، علماي دين و ساير متخصصين حوزه ي بهداشت روان وسلامت خانواده و جامعه ؛ نظافت هفتگي يا ماهيانه ي مسجد ومحله توسط اهالي مسجد وخانواده ها وتقدير از فعالين در اين عرصه در مسجد؛ ويزيت پزشک وخدمات پزشکي در حدامکان وبه صورت صلواتي در مسجد محله؛ و.


12- کارکردهاو راهکارهاي اجتماعي، خدمات رساني ومهارتي مسجد؛


تلاش جدي در فريضه ي امر به معروف ونهي از منکر، فريضه ي وقف، امر پسنديده ي قرض الحسنه(از جمله صندوق قرض الحسنه)، صندوق ذخيره ي مالي جهت فعاليتهاي مسجد ،کوشش در فراهم آوردن ازدواج آسان جوانان وتبريک گفتن ازدواج آنها در مسجد، تبريک حضوري (چند نفر از مسجد)به نوزادآوران در منزل ايشان واهداي هديه اي مختصر، حمايت آبرومندانه وکمک به محرومين وخانواده هاي نيازمند محله و تعامل وهماهنگي با مراکز امدادرسان وپرهيز از موازي کاري در کمک رساني، مشاوره وامور تحکيم بنيان خانواده، خدمات رساني در قالب اردوهاي جهادي، ترويج خريد کالاهاي ايراني وتوليد داخل، ترويج ايجاد خانواده در ترازاسلامي بويژه بحث فرزند آوري، تشکيل کارگاههاي فني ومهارت آموزي(مثل نويسندگي، عکاسي، رايانه، تعمير لوازم خانگي، تعمير ماشين و.) بازديد ازمراکزمؤثردرشناخت وانتخاب شغل آينده(با هماهنگي وبازديد از کارخانجات، مراکز توليدي واشتغال آفرين در شهر، استان وکشور)، تشکيل بازار دوهفته اي يا ماهيانه محصولات ايراني و ترجيحا محصولات خانگي ومحلي بدون واسطه ودلال با قيمت مناسب؛  ايجاد خلاقيت، نوآوري ورقابت سالم بين افراد وگروهها با فراهم آوردن زمينه هاي آن درمسجد ومراکز وابسته ؛ و.


13- راهکارها وکارکردهاي بصيرتي و انقلابي گري مسجد؛


برنامه ريزي جهت بصيرت افزايي، روشنگري، جريان شناسي تاريخي، فرهنگي، فکري وسياسي، تحليل مسايل روز با محوريت تبيين گفتمان ولايت و بيان وپررنگ نمودن شاخص هاي مد نظر امام جامعه وپرهيز از پرداختن به حاشيه ها ؛ حضورحداکثري در مناسبتهاي سياسي انقلابي؛ ارائه ي محتوا هاي بِروز، بومي ومناسب؛ برگزاري جلسات، کارگاهها وسخنرانيهاي بصيرتي وتوانمند سازي اهل مسجد در تحليل صحيح و اقدام بهنگام؛ بله اقامه ي نماز، محوري ترين کارکرد مسجد است اما نمازي که تحول آفرين وحرکت زا نباشد وناهي از فحشا وآمر به معروف فردي واجتماعي نباشد، نماز نيست ؛ مسجد بايد مردان ون پرشور وشعور وانقلابي، پا بند به اصول وارزشهاي الهي وغير منفعل در برابر جريانات مختلف منطقه اي وبين المللي پرورش دهد، دينداري، فقط به نماز خواندن وطول رکوع وسجود نيست؛ و.


14- راهکارهاو کارکردهاي دفاعي ، نظامي وامنيتي مسجد؛


فعال در تأمين امنيت محله، توجه به اينکه پايگاه بسيج مسجد داراي گردان يا گروهان ويا گروه رزمي مي باشد ، فعاليت درامور رزمي، اردوهاي رزم نظامي و رزم اهالي مسجدونيز بالا بردن توان نظامي وآموزش نظامي آنها و.


15- راهکارها وکارکردهاي آموزشي، علمي ، وتربيتي مسجد؛


اهتمام جدي به برگزاري برنامه هاي تربيتي وآموزشي در مسجد (امام جماعت مسجد مربي مسجد است) ؛ آموزشهاي معرفتي ، علمي وتشکيل منظم،جذاب ، مستمر وکيفي حلقه هاي معرفتي و صالحين( محور اصلي فعاليتها، تربيتي است به معني ايصال الي المطلوب)، ارتباط گيري با مراکز آموزشي تربيتي وعلمي (حوزه، دانشگاه، مدرسه و.)، تشکيل حلقه هاي علمي ، تشکيل جلسات شبهه شناسي وپاسخ به سؤالات وشبهات ، سير مطالعاتي، کتابخواني ، حديث خواني، تاريخ اسلام، برگزاري پرسمانهاي مورد نياز وبالاخره اهتمام بسيار جدي جهت تبيين وتحقق بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و ./.


* توجه ! انشاءالله مطالعه ي دقيق اين مختصر، که جمع بندي تحقيق ،انديشه ورزي وم با اساتيد، ائمه ي جماعات فعال وخلّاق چند استان وشهرستان طي ماه اخير است -  با توجه به ظرفيت سنجي مساجد ونيروهاي آن و با رعايت اصل عدم افراط و تفريط دراجراي طرحها وفعاليتها و نيزصبوري و برنامه ريزي افق دار همراه با رصد وپيگيري دائم توسط ائمه ي جماعات، فرمانده پايگاههاي بسيج مساجد، مسئولين کانونهاي مساجد و همه ي دست اندکاران خدوم ومرتبط - بتواند در تحرّک  وپويايي بيشتر اين سنگر محوري ومقدس در شهرها و روستاها ، مؤثر و قابل بهره برداري واجرا شدن باشد./.


                                                   من الله التوفيق وعليه التکلان  


                                                            گردآوري وتآليف - طالب پور         


                                                10/12 /1397  


 


بسم الله قاصم الجبارين


به نام انتقام گيرنده از ظالمان


رفقا! حرکت عظيم ، موج خروشان وخشم مقدس امت اسلام در اين برهه از زمان در مقابل ظلم فاحش سردمداران کفر واستکبار ودر رأس آنها رژيم قلدر، بي منطق ومنحوس آمريکا کاملا باصراحت وشفافيت، پيام استقامت وانتقام سخت ودندان شکن را به همه مخابره کرد و هر ايرانيِ غيور ومسلمانِ شجاع با صداي رسا ،لوازم اين انتقام يعني شهادت طلبي وايثار جان در اين مسير مقدس را فرياد زد اما!


اما عده اي واداده يِ ترسو، رفاه طلب ِ راحت گزين از جمله محمد رضا خاتمي که از آزادگي ، شجاعت وحميّت بويي نبرده اند در بيانيه اي ذليلانه وملتمسانه از دولتها وملتها در خواست ميانجيگري براي حمله نکردن رژيم ستمگر آمريکا به ايران نموده واز سوي ديگر با بي غيرتي تمام از مسئولين کشورمان خواسته اند که  نکند اين رفاه وآبادانيمان را به هم بزنيد و گستاخانه در معامله با خون سردار رشيد اسلام  ومنطقه حاج قاسم سليماني وياران وفادارش مطالبه ي تساهل ومدارا در برابر دشمن خبيث کرده اند :<<.حفظ امنيت عمومي و ملي و نيز آباداني و رفاه ملت را بر هر موضوع ديگري اولويت دهند>>. 


مطمئنيم هيچ اصلاح طلبِ واقعي که مباني اسلام وکشور عزيز ايران وفرزندان عزيزش را دوست دارد با در خواست اين 60 نفر خود باخته ي ترسو از جمله محمد رضا خاتمي موافق که نيست بلکه آن را دور از شرف ، فطرت پاک و غيرت مي داند.


#شهيد#حاج #قاسم


#شرافت


#ترس


#غيرت


#وادادگي


#شجاعت


#خاتمي#محمد#رضا


#انتقام #مقدس


#انتقام#سخت


 اما استهاي  بسيج وبسيجي :


 


بسيج،  معراج انديشه ي پاک اسلامي


بسيج،  ميقات پابرهنگان


بسيج،  مکتب شاهدان وشهيدان گمنام


بسيج،  لشگر مخلص خدا


بسيج،  مظهروحدت مقدس بين ملت


بسيج ،  مصداق کامل ايثار وخلوص وفداکاري 


بسيج،  عامل نجات کشور


بسيج،  از پديده هاي شگفت آور انقلاب


بسيج،  سپردفاعي در برابراستکبار


بسيج،  بيمناک کننده دشمنان واميدبخش دوستان


بسيج،  مجموعه اي از پاک ترين،فداکارترين وآماده به کارترين انسانها


بسيج،  شجره ي طيبه ودرخت تناور وپرثمر


بسيج،  مأمن تربيت جوانان ونوجوانان


بسيج،  مظهر عشق وايثار


بسيج،  از برکات والطاف خداوند


بسيج،  نمونه ي کامل عشق به ذات مقدس حق واسلام


بسيج، حرکتي منطقي،عميق ومنطبق بر نيازهاي دنياي اسلام


بسيج، مصداق مؤمنين در آيه ي "هوالذي ايّدک بنصره وبالمؤمنين"


{اي پيامبر،خداوندمتعال تورا هم،به وسيله ي نصرت خويش وهم از طريق


 خيل عظيم مؤمنين کمک کرد}


بسيج، عظيم ترين وماندگارترين يادگار


بسيج، محور دفاع از انقلاب


بسيج، پيرو قرآن واهل بيت عليهم السلام


بسيج، از نعمتهاي بزرگ الهي


بسيج، نگهبان نظام اسلامي از شر جهانخواران م


بسيج، پرچم دار مقابله با ظلم وبي عدالتي


بسيج، هسته هاي مقاومت در تمامي جهان


بسيج، بهترين الگو براي مشارکت در عرصه هاي سرنوشت ساز


بسيج، خستگي ناپذير وثابت قدم


بسيج، حاضر در عرصه هاي حضور


بسيج، خار چشم دشمنان


بسيج، اتصال به کانون مشروعيت نظام اسلامي


و.


بسيج يعني، امنيت


        يعني، حفظ افتخارات


        يعني، حفظ استقلال ملي وغرور ملي


        يعني، حفظ اسلام ونظام جمهوري اسلامي


        يعني، نيروي کارآمدبراي همه ي ميدانها


        يعني، مجموعه اي از پاک ترين ،فداکارترين وآماده به کار ترين انسانها


        يعني، بيمناک کننده دشمنان واميدبخش دوستان


        يعني، يکي از پديده هاي شگفت آور انقلاب


        يعني، مظهر وحدت مقدس بين افراد ملت


        يعني، مظهر مجاهدت وآمادگي کامل


        يعني، تمام ناشدني


و


بسيجي کسي که: عاشق خداست


                         اهل بصيرت ،بينش ومعرفت است


                         براي سرنوشت خود،ملت وآينده ي ايران اسلامي ،براي استقلال


                          وهويت ملت خود وآينده ي دنياي اسلام ارزش قايل است


                         مدافع اسلام ناب است


                         هدايتگر بشريت به سمت کمال است


                         در قله ي کمال است


                         با اعتماد به نفس وخود باور است


                         بهترين،خالصترين،شرافتمندترين وپر افتخارترين انسانهاست


                         داراي مغز متفکر ودل باايمان است


                         آماده براي همه ي ميدانهاي وظيفه است


                         شجاع وغيرتمند است


                         زنده نگه دارنده ي ارزشهاست


                         نمونه ي اخلاق ،تواضع،مهرباني ورعايت قانون ومقررات است


                         دين محور وعقل گراست


                         بر عهد خويش ثابت قدم وجان فداست


 


واما نيستهاي بسيجي: 


   بسيجي،اسير خواسته هاي حقير نيست


              ترسو وناتوان نيست


              در بند هوا وهوس نيست


              رياکار و دورو نيست


              محافظه کار وهمراه باد نيست


              (امام علي (ع):«.وهمج رعاع اتباع کل ناعق،يميلون مع کل ريح»


              {دسته اي از مردم چون خاشاک يا  پشه هاي دستخوش باد وطوفان


              وهميشه سرگردان اند که با وزش هر بادي (به هرسويي)حرکت مي کنند}


 


              سياست زده وجناحي نيست


              در سنگرهاي علمي و پژوهشي ، علم زده ودگم انديش نيست


              طلبکار شهدا ونظام اسلامي نيست


              خيانت پيشه وقانون گريز نيست


              به نام اسلام ورهبري وبا ظاهر ي مردم گرا ريشه ي اسلام حقيقي و


              ولايت را نمي زند


              به اسم تکثر گرايي وپلوراليزم هر صداي کريه ضد دين را بر حق نمي داند


              به نام آزادي هر رابطه اي را ولو با مستکبرين وغده هاي سرطاني جهان


               نمي پذيرد


 


               با لعاب دموکراسي، ذلت ياري مکاتب غربي به ويژه ليبرال دموکراسي


               تو خالي و ضد بشر را تحمل نمي کند


              به نام اصلاحات ورفورميسم براسلام و ستون خيمه ي نظام اسلامي


              (ولايت فقيه)نمي تازد


              با فرض ساده انگاري ديگران، ملعبه ي دشمنان نمي شود


              آمريکاي جنايتکار وظالم واذنابش را براي مذاکره وارتباط داشتن


               لايق نمي داند 


              دين ستيز ودين گريز نيست


              اهل مسامحه در اصول نظام اسلامي نيست


              معارف ديني را يکسره متغير وزمان مند نمي داند


              در تقابل دين وآزادي دين را محدود نمي کند


              در تعارض تکاليف ديني وحقوق بشر سازمان به اصطلاح ملل حقوق بشررا


              مقدم نمي کند


              وحي وقرآن را امري تجربي ويافتني پس متغير نمي شناسد


              از قرآن ومفسرين حقيقي آن(معصومين عليهم السلام)جدا نيست


              از اسلام عزيز واصول اساسي آن دست بردار نيست


و.


 


لذا امام خميني(ره) - بنيان گذار اين تفکر ناب در 5 آذر سال 1358 - مي گويد:


من همواره به خلوص وصفاي بسيجيان غبطه مي خورم  واز خدا مي خواهم تا با


بسيجيانم محشور گرداند چرا که در اين دنيا افتخارم اين است که خود بسيجي ام.


ومقام معظم رهبري حضرت آيت الله اي ،بزرگ بسيجي جانباز  مي گويد:


بزرگ ترين الگوي بسيجيان مسلمان در همه ي عالم " علي بن ابي طالب"


عليه السلام است.


 


اميد آنکه به فضل خدا به سوي بسيجي شدن وبسيجي ماندن حرکت کرده


 وبر عهد بسيجي بودن ثابت قدم بمانيم ./.انشاءالله - طالب پور


به نام خدا 


به گزارش 

خبرگزاري شبستان ؛


استاديار طرح صالحين :

بسيجيان با جريان سازي مردم را نسبت به مسائل آگاه کنند/ جمهوري اسلامي مسير اصلي خود را طي مي‌کند   


حجت الاسلام طالب پور با تأکيد بر وم جريان سازي براي آگاه کردن مردم نسبت

به مسائل گوناگون کشور، گفت: جريان سازي اگر به صورت صحيح صورت گيرد بر روي اذهان تأثير مي‌گذارد.


سلام


رفقا! 


گام دوم انقلاب را با قدمهاي استوار، مديريت جهادي ، مسجد محوري وافقها وبرنامه هاي بلند، ميان وکوتاه مدت در مسير تمدن سازي سپري کنيم  وبا انقطاع از غير خدا وبهترين آرزو يعني شهادت در راه خدا، وليّ زمان را در تحقق آرمانهايش ياري کنيم . انشاءالله 


 


نتيجه تصويري براي گام دوم انقلاب


 


به نام خدا


    در آستانه ي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران هستيم انتخاباتي که يک فرصت بزرگ براي کشور ماست چرا که حضورانبوه مردم پشتوانه اي قوي براي نظام وامنيت ماست


    آري، مردم علاوه بر تحريمها؛ برخي کم کاريها وگاهي بي تدبيري ها وسوءمديريتها رامي بينند اما چون پاي آبروي انقلاب خودشان در ميان است با اقتدار، بصيرت وعزم ملي، براي نگهباني وپاسداشت تلاشهاي شهيدان ومجاهدان وطن بويژه سرداران غيور ايران اسلامي ، ان شاءالله همه با هم بويژه دانشگاهيان و دانشجويان عزيز در اين اساسي ترين مسأله ي کشور که تزريق روح تازه به کالبد نظام وانقلاب است، براي رضاي خدا ، بابصيرت وجامع نگري وبه دور از بحثهاي حاشيه اي، دلسرد کننده ، احساسي ودشمن پسند، در انتخابات باشکوه دوم اسفند 98 شرکت نموده وسالم وآزاد بودن آن را ثابت کرده ، تحت لواي ولايت، مشت محکمي بر دهان دشمنان انقلاب وياوه گويان خارجي وداخلي خواهند زد. بحول وقوه ي الهي .


نمايندگي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه اردکان


حميد طالب پور    


 


 


بسمه تعالي


مجلس شفاف،پويا و ضدفساد


تعهدنامه داوطلبان نمايندگي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ايران(اردکان)


 


         اينجانب ………….…………….…………، فرزند. داوطلب نمايندگي مجلس از حوزه انتخابيه ………………… در کمال صحت و سلامت عقل متعهد مي شوم درصورتي که با رأي مردم وارد مجلس شوم، تعهدات زير را اجرا کنم و روحانيت ونيروهاي انقلابي اردکان محق است طبق وظيفه ذاتي خود با همکاري و نظارت مردمي، رفتار من را زير نظر بگيرد و درصورت تخطي‌ام از هريک اين تعهدات، ابتدا به خودم تذکر کتبي دهد و اگر اعتنا نکردم، مستندات تخلف من از هريک از اين تعهدات را براي اطلاع عموم منتشر کند و موضوع را از مجاري حقوقي و قضايي پيگيري نمايد.


1در طول دوره نمايندگي، از هيچ شخص حقيقي و حقوقي داخلي يا خارجي، هديه داراي ارزش مادي خارج از عرف وشرع دريافت نکنم.


2التزام عملي وجدي ام به پيروي از ولايت فقيه را در عمکردهايم مطابق قانون اساسي مد نظر داشته وبه منصه ي ظهور برسانم.  


3در طول دوره نمايندگي، عضو هيات مديره موظف يا غير موظف هيچ شرکت يا سازمان دولتي، خصوصي يا خصولتي (عمومي غير دولتي و…) به هر نوع نباشم و به استخدام دولت يا شرکتها و نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي در نيايم


4در طول دوره نمايندگي، فقط حقوق و مزاياي نمايندگي دريافت کنم و از هيچ شخص حقيقي و حقوقي دولتي يا خصوصي يا عمومي غيردولتي، هيچ نوع حقوق، پاداش، حق مشاوره، کميسيون، حق‌ جلسه و امثال آنها دريافت نکنم. (کسب و کار خصوصي يا خانوادگي قبل از نمايندگي ام از شمول اين تعهد خارج است)


  5در طول دوره نمايندگي، بجز مأموريت هاي رسمي پارلماني، هيچ سفر خارجي به هزينه اشخاص حقيقي و حقوقي نروم و در مأموريت هاي رسمي پارلماني هم هيچ گونه دريافتي مازاد بر حق قانوني نداشته باشم


  6از آغاز رسمي تبليغات انتخاباتي، حکم ماده 29 قانون برنامه ششم را داوطلبانه اجرا و همه حقوق و همه مزاياي دريافتي‌ام از بيت‌المال را براي اطلاع عموم مردم منتشر کنم


  7هيچ گاه در توزيع فرصت هاي شغلي و مديريتي و توزيع امتيازات دولتي، توصيه کتبي و شفاهي نکنم


تبصره: در مواردي مانند؛ جابجايي کارمندان، دانشجويان و پرداخت وام هاي خرد، بعد از تشخيص استحقاق اقدام نمايم ولي اقدامات خود را هم شفاف به مردم اعلام کنم.


   8هرگاه موضوعي در دستور کار کميسيونها يا صحن قرارگيرد که مستقيما به منفعت شخصي يا کسب ‌و کار خودم يا خانواده‌ام مربوط باشد، موضوع تعارض منافعم را اعلام و از حضور در رأي‌گيري و هر نوع تاثيرگذاري در تصميم مجلس، خودداري کنم


9در طول دوره نمايندگي، خود را وقف تکاليف تقنين و نظارت کنم و دعوت به عضويت در هيأت ¬علمي دانشگاه¬ها و تحصيل در مقطع دکتري را نپذيرم


10در اولين فرصت ممکن، طرح شفافيت آراي نمايندگان و پخش زنده کميسيونهاي مجلس را ارائه کنم و اگر تصويب نشد، آراي خود را داوطلبانه اعلام و حتيالمقدور ريز مذاکرات و مصوبات غير محرمانه کميسيونهاي مجلس را منتشر کنم


11در اولين فرصت ممکن ، طرح لغو مجوزها و امتيازات تخصيص يافته براي نمايندگان ادوار را تهيه و تلاش کنم اجرا شود.


 


نام و نام خانوادگي، تاريخ و امضاي داوطلب نمايندگي


 


 


به نام خدا


«ان اللهَ يأمُرکم أن تُؤدوا الأمانات الي اهلِها» (سوره نساء آيه 58)


خداوند به شما فرمان مي دهد تا امانتها را به صاحبانش بدهيد.


مسئوليتها، امانت اند همچنان که مولا علي ع در نامه ي 5 نهج البلاغه فرمودند: ليس لک بِطُعمه ولکنّه في عُنقِک أمانه.


در نظام مقدس جمهوري اسلامي نبايد تلقي اين باشد که مسئوليتها لقمه ي چرب ونرمي است واز قِبَل آن بايد به نان ونوايي رسيد يا ديگران را به نان ونوايي رساند بلکه پستها ومقامهايي همچون نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را بايد مسئوليتهاي خطير وسنگيني دانست که پذيرنده ي آن مسئوليت ، آن را به عنوان بار گراني که از او سؤال خواهد شد ببيند وحقيقتا آن را بار امانت الهي بيابد وهمواره خود را خدمت گذار دين خدا ومردم متدين تلقي کند .


در اين راستا وظيفه ي نگهبانان دين وراهنمايان مردم يعني علما که مطابق سخن امام صادق ع مرابطون ونگهبانان مرزهاي ديانت اند، بسيار سنگين وخطير است چرا که اگر احساس مي کنند بايد کاري کرد وکمک نمود تا امانت الهي به امانت داران واقعي برسد بويژه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نکاتي را بايد مد نظر داشت؛


 از جمله واز نکات بسيار مهم وراهبردي نه شخصي وفردي؛ نيفتادن در ورطه ي افراط وتفريط است . گاهي علما وروحانيان چنان بي تفاوت ومنزوي اند که گويي هيچ مسئوليت و وظيفه اي ندارند وگاهي در اين زمينه چنان افراط مي کنند که گويي موظفند خود را وشأن روحانيت را در حد مسئول ستاد و يا مشاور کانديدايي پايين آورده وتقليل دهند .در صورتي که وظيفه وجايگاه خطير علما وروحانيون به عنوان پاسداران حريم دين و ولايت وبه عنوان فرماندهان وافسران فکري ومعنوي مردم بسي متفاوت و والاتر است.


توقع وانتظار امامين جامعه ي ايماني از علما وروحانيت ، هدايت وروشنگري در سايه ي آزاد انديشي ورعايت شأن وحريم حافظان دين وهاديان امت است وتقليل جايگاه اين نهاد مقدس ، شکستن حرمت امامزاده توسط متولي است .


اميد است ان شاء الله رعايت اين نکته ي اساسي، چراغ راه حفظ حريم وحرمت علما وروحانيت اصيل وانقلابي باشد. فتأمل جيّدا ./.


(توجه:اگر اين تذکر راهبردي به مذاق ومزاج عده اي خوش نيامد پيشاپيش عذر خواهي مي کنم . قال ص :قُلِ اَلْحَقَّ وَ إِنْ كَانَ مُرّاً)


من الله التوفيق وعليه التکلان   


 


 


«کادر سازي با مسجد محوري؛ شاخصها وراهکارهاي رسيدن به مسجد موفق و در تراز انقلاب اسلامي»


به نام خدا


راهکارها ، کارکردها، ارائه برنامه و تجربيات اجرايي وعملياتي وترسيم چشم انداز يک وچند ساله جهت رسيدن به مسجد انقلابي وموفق


1- امام جماعت مسجد؛


به عنوان اساسي ترين رکن مسجد ومحورفعاليتها ي مسجد محله يامنطقه محور؛ برخوردارازروحيه ي کارتشکيلاتي وجريان ساز، مربي توانمند وداراي انگيزه ي کارتربيتي، معرفتي وبصيرتي؛ متخلق به اخلاق الهي، روحيه ي انقلابي وجهادي، وقت گذاري مناسب؛ به کار گيري طلاب جوان وجوانان جهت فعاليت هاي مختلف وکسب تجربه وجذب حداکثري نوجوانان وجوانان به مسجد جهت نيروسازي؛ رايزني ونشستهاي منظم ائمه ي جماعات منطقه ومحله ونيزانتقال تجربيات وارائه ي راهکارها ي برون رفت از مشکلات مطروحه و طراحي برنامه هاي مشترک؛ و.


2- هيئت امنا، خادم وسايرمتوليان مسجد؛


حضور حداکثري ومؤثردر مسجد، علاقه مند به  فعاليتهاي تربيتي وحضور کودکان، نوجوانان وجوانان در مسجد، برنامه ريز در راستاي حضور نيروهاي فعال، جوان ومدير در امور فرهنگي اجتماعي مسجد ، داراي همکاري صميمانه وصبورانه  باهمه و از جمله مراکز فرهنگي و پايگاه بسيج مسجد، بستر ساز اقامه ي نماز جماعت باشکوه ومراسم پر شور وبانشاط در مسجد، مخالف با انحصار گرايي ها و تنگ نظري ها وموافق با سعه ي صدر توسعه ي نگاه و فعاليتهاي انقلابي و همه جانبه ي مسجد و .


3-  مراکز فرهنگي وپايگاه بسيج مسجد؛


داشتن حضور پررنگ در نماز جماعت بويژه حضور مسئول مرکز فرهنگي وفرمانده وشوراي پايگاه بسيج، مأنوس با مسجد، همگرا و داراي تعامل دوستانه وعميق با متوليان مسجد بويژه امام جماعت وهيأت امنا ، مشارکت فعال در هدايت برنامه هاي مسجد بدون قصد تصدي گري(حتي الامکان حضورصميمي ومؤثردرهيئت امناو فعاليتهاي مسجد و.) همکاري جدي درفعاليتهاي جمعي مسجد (امورآموزشي وفرهنگي ،کمک به نيازمندان، اردوها، گروههاي جهادي و.)، ترسيم چشم انداز کوتاه وبلند مدت،و.


4- مراکز، مدارس ومؤسسات آموزشي(بويژه اطراف مسجد ومحله)؛


تحت پوشش قرار دادن و همکاري مسجد با مدارس محل وبالعکس، ارتباط مؤثر با حوزه هاي علميه ، طلاب وروحانيان، دانشگاهها ودانشجويان و نيزکانونها ومراکز علمي، آموزشي، هنري، ورزشي و.


5- ساير مراکز (دولتي ، مردم نهاد)و مردمِ محله؛


ارتباط گيري با نهادهاي محلي در راستاي اهداف مسجد واستفاده از ظرفيت هاي آنها، ارتباط گيري مستحکم و بروز با آحاد مردم از جمله کسبه ي محل، خيّرين باهمت بلند، رزمندگان وايثارگران محل، زوجهاي جوان محل، ومعرفي وداشتن برنامه در مسجد براي ايشان؛ معرفي افراد  موفقِ علمي، اجتماعي، هنري، ورزشي محل وتشويق آنها در مسجد، ارتباط گيري مؤثر با محرومان ، غمديدگان (سرکشي خانه آنها ومساعدت آبرومندانه )،شرکت در عزا و شادي مردم محله بويژه مسجديها وافراد محله ، ارتباط با افراد واقشار آسيب پذيرو منزوي از مسجد وجامعه (همانند معتادان، گوشه گيران، بيماران خانه نشين واحوال پرسي وسرکشي از آنهادر صورت صلاحديد )، ايجاد ارتباط مردم با مسئولين و پاسخگو کردن و مطالبه گري از مسئولين در مسجد ، جديت در مطالبه گري ونيز تبادل نظر با مسئولين؛ همکاري خالصانه وصميمانه با همه ي ارگانها وادارات ذي ربط در امور مساجد(از جمله اداره ي اوقاف، سازمان تبليغات ، نيروي مقاومت بسيج ، فرهنگ وارشاد و.) ؛ و.


6- خانواده ؛


همکاري وارتباط گيري مؤثر وفعال خانواده ها اعم از پدر، مادر، فرزندان واقوام با مسجد ومسجد با آنها از طرق مختلف بر اساس نقش محوريِ تربيتي وانسان ساز خانواده ومسجد (درقالب(نشست) پاتوق اوليا و.)، فعاليتهاي کنترل شده ي فرزندان با هماهنگي مسجد در اوقات فراغت فرزندان و ايجاد آسودگي خاطرخانواده ها، تشکيل کلاسهاي تقويتي ودرسي و. براي دانش آموزان بويژه آنها که نياز به تلاش بيشتردارند با هماهنگي خانواده هادر مسجد ومراکز وابسته(کانون فرهنگي، پايگاه بسيج مسجد .) و .


7- مساجد ديگر(در محله وشهر) ؛


ارتباط مؤثر وصميمي، همکاري برنامه ريزي شده در قالب طرحهاي قابل اجرا با مساجدديگر(مساجد يک محله يا يک منطقه)  جلسات دوره اي در مساجد همکارجهت تبادل نظر، برنامه ريزي ، اجرا وپيگيري؛ و.


8- راهکارهاو کارکردهاي عبادي مسجد (نماز، قرآن، ادعيه و.)؛


اقامه ي نماز جماعت با ظرفيت حداکثري مسجد (ترجيحا 3 وعده)، برگزاري برنامه ها، محافل و جلسات قرآن، ادعيه(کميل، ندبه، توسل، سمات، افتتاح و.)، زيارات( عاشورا، جامعه و.) مناجات( شعبانيه ،علي ع در مسجد کوفه و.)، ارائه ي ميز تصحيح قرائت نماز و .


9- راهکارهاو کارکردهاي فرهنگي، ورزشي وتبليغي مسجد؛


برپايي مراسم درهمه ي مناسبتهاي ملي، مذهبي ومحلي بر اساس ظرفيت مسجد، برگزاري يادواره هاي شهدا و سرکشي از خانواده ي معظم ايشان، تشکيل گروههاي هنري (سرود، تواشيح، تئاتر و .) برگزاري مسابقات، اردوها و نمايشگاهها، برخورداري از کتابخانه، در صورت امکان داشتن :( مهد کودک ، پيش دبستاني، دبستان)، تيم ورزشي، تعامل وهمکاري سازنده بامساجد ومراکز فرهنگي ورزشي منطقه ومحله باتعريف فعاليتهاي مشترک و وحدت بخش مثل: المپيک محله{مسابقات دوچرخه سواري، دو ميداني، پينگ پنگ، فوتبال، واليبال و .}، ورزش صبحگاهي مشترک . ، برنامه ريزي درراستاي حل برخي امور ومشکلات  فرهنگي، ورزشي وتبليغي محله و منطقه؛و.


10- راهکارهاو کارکردهاي رسانه هاي اجتماعي وفضاي مجازي مسجد؛


استفاده ي بهينه، مثبت وحداکثري از فضاهاي مجازي و رسانه هاي اجتماعي جهت امور تربيتي و فرهنگي مسجد مراکز فرهنگي و پايگاه بسيج محله؛ ارتباط گيري مؤثر با نمازگزاران واعضاي فعال مسجد واطلاع رساني بموقع وبرنامه ريزي شده از طريق مجاري موجود در فضاهاي امن وبومي مجازي با تشکيل سايت، کانال وگروه؛ تشکيل گروه رسانه اي؛ ساخت، تهيه، ارائه وپخش محصولات، کليپها ومستند هاي معرفتي، بصيرتي در مسجد و.


11- راهکارهاو کارکردهاي حوزه سلامت و بهداشت مسجد؛


اهتمام جدي به سلامت روحي، رواني وجسمي اهالي مسجد ومحله واطلاع رساني و همکاري مؤثر مسجد با مراکز مرتبط؛ برگزاري کارگاههاي تبييني ومشاوره اي باحضورکارشناسان؛ دعوت از روانشناسان، مددکاران اجتماعي، مشاوران، علماي دين و ساير متخصصين حوزه ي بهداشت روان وسلامت خانواده و جامعه ؛ نظافت هفتگي يا ماهيانه ي مسجد ومحله توسط اهالي مسجد وخانواده ها وتقدير از فعالين در اين عرصه در مسجد؛ ويزيت پزشک وخدمات پزشکي در حدامکان وبه صورت صلواتي در مسجد محله؛ و.


12- کارکردهاو راهکارهاي اجتماعي، خدمات رساني ومهارتي مسجد؛


تلاش جدي در فريضه ي امر به معروف ونهي از منکر، فريضه ي وقف، امر پسنديده ي قرض الحسنه(از جمله صندوق قرض الحسنه)، صندوق ذخيره ي مالي جهت فعاليتهاي مسجد ،کوشش در فراهم آوردن ازدواج آسان جوانان وتبريک گفتن ازدواج آنها در مسجد، تبريک حضوري (چند نفر از مسجد)به نوزادآوران در منزل ايشان واهداي هديه اي مختصر، حمايت آبرومندانه وکمک به محرومين وخانواده هاي نيازمند محله و تعامل وهماهنگي با مراکز امدادرسان وپرهيز از موازي کاري در کمک رساني، مشاوره وامور تحکيم بنيان خانواده، خدمات رساني در قالب اردوهاي جهادي، ترويج خريد کالاهاي ايراني وتوليد داخل، ترويج ايجاد خانواده در ترازاسلامي بويژه بحث فرزند آوري، تشکيل کارگاههاي فني ومهارت آموزي(مثل نويسندگي، عکاسي، رايانه، تعمير لوازم خانگي، تعمير ماشين و.) بازديد ازمراکزمؤثردرشناخت وانتخاب شغل آينده(با هماهنگي وبازديد از کارخانجات، مراکز توليدي واشتغال آفرين در شهر، استان وکشور)، تشکيل بازار دوهفته اي يا ماهيانه محصولات ايراني و ترجيحا محصولات خانگي ومحلي بدون واسطه ودلال با قيمت مناسب؛  ايجاد خلاقيت، نوآوري ورقابت سالم بين افراد وگروهها با فراهم آوردن زمينه هاي آن درمسجد ومراکز وابسته ؛ و.


13- راهکارها وکارکردهاي بصيرتي و انقلابي گري مسجد؛


برنامه ريزي جهت بصيرت افزايي، روشنگري، جريان شناسي تاريخي، فرهنگي، فکري وسياسي، تحليل مسايل روز با محوريت تبيين گفتمان ولايت و بيان وپررنگ نمودن شاخص هاي مد نظر امام جامعه وپرهيز از پرداختن به حاشيه ها ؛ حضورحداکثري در مناسبتهاي سياسي انقلابي؛ ارائه ي محتوا هاي بِروز، بومي ومناسب؛ برگزاري جلسات، کارگاهها وسخنرانيهاي بصيرتي وتوانمند سازي اهل مسجد در تحليل صحيح و اقدام بهنگام؛ بله اقامه ي نماز، محوري ترين کارکرد مسجد است اما نمازي که تحول آفرين وحرکت زا نباشد وناهي از فحشا وآمر به معروف فردي واجتماعي نباشد، نماز نيست ؛ مسجد بايد مردان ون پرشور وشعور وانقلابي، پا بند به اصول وارزشهاي الهي وغير منفعل در برابر جريانات مختلف منطقه اي وبين المللي پرورش دهد، دينداري، فقط به نماز خواندن وطول رکوع وسجود نيست؛ و.


14- راهکارهاو کارکردهاي دفاعي ، نظامي وامنيتي مسجد؛


فعال در تأمين امنيت محله، توجه به اينکه پايگاه بسيج مسجد داراي گردان يا گروهان ويا گروه رزمي مي باشد ، فعاليت درامور رزمي، اردوهاي رزم نظامي و رزم اهالي مسجدونيز بالا بردن توان نظامي وآموزش نظامي آنها و.


15- راهکارها وکارکردهاي آموزشي، علمي ، وتربيتي مسجد؛


اهتمام جدي به برگزاري برنامه هاي تربيتي وآموزشي در مسجد (امام جماعت مسجد مربي مسجد است) ؛ آموزشهاي معرفتي ، علمي وتشکيل منظم،جذاب ، مستمر وکيفي حلقه هاي معرفتي و صالحين( محور اصلي فعاليتها، تربيتي است به معني ايصال الي المطلوب)، ارتباط گيري با مراکز آموزشي تربيتي وعلمي (حوزه، دانشگاه، مدرسه و.)، تشکيل حلقه هاي علمي ، تشکيل جلسات شبهه شناسي وپاسخ به سؤالات وشبهات ، سير مطالعاتي، کتابخواني ، حديث خواني، تاريخ اسلام، برگزاري پرسمانهاي مورد نياز وبالاخره اهتمام بسيار جدي جهت تبيين وتحقق بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و ./.


* توجه ! انشاءالله مطالعه ي دقيق اين مختصر، که جمع بندي تحقيق ،انديشه ورزي وم با اساتيد، ائمه ي جماعات فعال وخلّاق چند استان وشهرستان طي ماه اخير است -  با توجه به ظرفيت سنجي مساجد ونيروهاي آن و با رعايت اصل عدم افراط و تفريط دراجراي طرحها وفعاليتها و نيزصبوري و برنامه ريزي افق دار همراه با رصد وپيگيري دائم توسط ائمه ي جماعات، فرمانده پايگاههاي بسيج مساجد، مسئولين کانونهاي مساجد و همه ي دست اندکاران خدوم ومرتبط - بتواند در تحرّک  وپويايي بيشتر اين سنگر محوري ومقدس در شهرها و روستاها ، مؤثر و قابل بهره برداري واجرا شدن باشد./.


                                                   من الله التوفيق وعليه التکلان  


                                                            گردآوري وتآليف - طالب پور         


                                                10/12 /1397  


 


بسم الله قاصم الجبارين


به نام انتقام گيرنده از ظالمان


رفقا! حرکت عظيم ، موج خروشان وخشم مقدس امت اسلام در اين برهه از زمان در مقابل ظلم فاحش سردمداران کفر واستکبار ودر رأس آنها رژيم قلدر، بي منطق ومنحوس آمريکا کاملا باصراحت وشفافيت، پيام استقامت وانتقام سخت ودندان شکن را به همه مخابره کرد و هر ايرانيِ غيور ومسلمانِ شجاع با صداي رسا ،لوازم اين انتقام يعني شهادت طلبي وايثار جان در اين مسير مقدس را فرياد زد اما!


اما عده اي واداده يِ ترسو، رفاه طلب ِ راحت گزين از جمله محمد رضا خاتمي که از آزادگي ، شجاعت وحميّت بويي نبرده اند در بيانيه اي ذليلانه وملتمسانه از دولتها وملتها در خواست ميانجيگري براي حمله نکردن رژيم ستمگر آمريکا به ايران نموده واز سوي ديگر با بي غيرتي تمام از مسئولين کشورمان خواسته اند که  نکند اين رفاه وآبادانيمان را به هم بزنيد و گستاخانه در معامله با خون سردار رشيد اسلام  ومنطقه حاج قاسم سليماني وياران وفادارش مطالبه ي تساهل ومدارا در برابر دشمن خبيث کرده اند :<<.حفظ امنيت عمومي و ملي و نيز آباداني و رفاه ملت را بر هر موضوع ديگري اولويت دهند>>. 


مطمئنيم هيچ اصلاح طلبِ واقعي که مباني اسلام وکشور عزيز ايران وفرزندان عزيزش را دوست دارد با در خواست اين 60 نفر خود باخته ي ترسو از جمله محمد رضا خاتمي موافق که نيست بلکه آن را دور از شرف ، فطرت پاک و غيرت مي داند.


#شهيد#حاج #قاسم


#شرافت


#ترس


#غيرت


#وادادگي


#شجاعت


#خاتمي#محمد#رضا


#انتقام #مقدس


#انتقام#سخت


 اما استهاي  بسيج وبسيجي :


 


بسيج،  معراج انديشه ي پاک اسلامي


بسيج،  ميقات پابرهنگان


بسيج،  مکتب شاهدان وشهيدان گمنام


بسيج،  لشگر مخلص خدا


بسيج،  مظهروحدت مقدس بين ملت


بسيج ،  مصداق کامل ايثار وخلوص وفداکاري 


بسيج،  عامل نجات کشور


بسيج،  از پديده هاي شگفت آور انقلاب


بسيج،  سپردفاعي در برابراستکبار


بسيج،  بيمناک کننده دشمنان واميدبخش دوستان


بسيج،  مجموعه اي از پاک ترين،فداکارترين وآماده به کارترين انسانها


بسيج،  شجره ي طيبه ودرخت تناور وپرثمر


بسيج،  مأمن تربيت جوانان ونوجوانان


بسيج،  مظهر عشق وايثار


بسيج،  از برکات والطاف خداوند


بسيج،  نمونه ي کامل عشق به ذات مقدس حق واسلام


بسيج، حرکتي منطقي،عميق ومنطبق بر نيازهاي دنياي اسلام


بسيج، مصداق مؤمنين در آيه ي "هوالذي ايّدک بنصره وبالمؤمنين"


{اي پيامبر،خداوندمتعال تورا هم،به وسيله ي نصرت خويش وهم از طريق


 خيل عظيم مؤمنين کمک کرد}


بسيج، عظيم ترين وماندگارترين يادگار


بسيج، محور دفاع از انقلاب


بسيج، پيرو قرآن واهل بيت عليهم السلام


بسيج، از نعمتهاي بزرگ الهي


بسيج، نگهبان نظام اسلامي از شر جهانخواران م


بسيج، پرچم دار مقابله با ظلم وبي عدالتي


بسيج، هسته هاي مقاومت در تمامي جهان


بسيج، بهترين الگو براي مشارکت در عرصه هاي سرنوشت ساز


بسيج، خستگي ناپذير وثابت قدم


بسيج، حاضر در عرصه هاي حضور


بسيج، خار چشم دشمنان


بسيج، اتصال به کانون مشروعيت نظام اسلامي


و.


بسيج يعني، امنيت


        يعني، حفظ افتخارات


        يعني، حفظ استقلال ملي وغرور ملي


        يعني، حفظ اسلام ونظام جمهوري اسلامي


        يعني، نيروي کارآمدبراي همه ي ميدانها


        يعني، مجموعه اي از پاک ترين ،فداکارترين وآماده به کار ترين انسانها


        يعني، بيمناک کننده دشمنان واميدبخش دوستان


        يعني، يکي از پديده هاي شگفت آور انقلاب


        يعني، مظهر وحدت مقدس بين افراد ملت


        يعني، مظهر مجاهدت وآمادگي کامل


        يعني، تمام ناشدني


و


بسيجي کسي که: عاشق خداست


                         اهل بصيرت ،بينش ومعرفت است


                         براي سرنوشت خود،ملت وآينده ي ايران اسلامي ،براي استقلال


                          وهويت ملت خود وآينده ي دنياي اسلام ارزش قايل است


                         مدافع اسلام ناب است


                         هدايتگر بشريت به سمت کمال است


                         در قله ي کمال است


                         با اعتماد به نفس وخود باور است


                         بهترين،خالصترين،شرافتمندترين وپر افتخارترين انسانهاست


                         داراي مغز متفکر ودل باايمان است


                         آماده براي همه ي ميدانهاي وظيفه است


                         شجاع وغيرتمند است


                         زنده نگه دارنده ي ارزشهاست


                         نمونه ي اخلاق ،تواضع،مهرباني ورعايت قانون ومقررات است


                         دين محور وعقل گراست


                         بر عهد خويش ثابت قدم وجان فداست


 


واما نيستهاي بسيجي: 


   بسيجي،اسير خواسته هاي حقير نيست


              ترسو وناتوان نيست


              در بند هوا وهوس نيست


              رياکار و دورو نيست


              محافظه کار وهمراه باد نيست


              (امام علي (ع):«.وهمج رعاع اتباع کل ناعق،يميلون مع کل ريح»


              {دسته اي از مردم چون خاشاک يا  پشه هاي دستخوش باد وطوفان


              وهميشه سرگردان اند که با وزش هر بادي (به هرسويي)حرکت مي کنند}


 


              سياست زده وجناحي نيست


              در سنگرهاي علمي و پژوهشي ، علم زده ودگم انديش نيست


              طلبکار شهدا ونظام اسلامي نيست


              خيانت پيشه وقانون گريز نيست


              به نام اسلام ورهبري وبا ظاهر ي مردم گرا ريشه ي اسلام حقيقي و


              ولايت را نمي زند


              به اسم تکثر گرايي وپلوراليزم هر صداي کريه ضد دين را بر حق نمي داند


              به نام آزادي هر رابطه اي را ولو با مستکبرين وغده هاي سرطاني جهان


               نمي پذيرد


 


               با لعاب دموکراسي، ذلت ياري مکاتب غربي به ويژه ليبرال دموکراسي


               تو خالي و ضد بشر را تحمل نمي کند


              به نام اصلاحات ورفورميسم براسلام و ستون خيمه ي نظام اسلامي


              (ولايت فقيه)نمي تازد


              با فرض ساده انگاري ديگران، ملعبه ي دشمنان نمي شود


              آمريکاي جنايتکار وظالم واذنابش را براي مذاکره وارتباط داشتن


               لايق نمي داند 


              دين ستيز ودين گريز نيست


              اهل مسامحه در اصول نظام اسلامي نيست


              معارف ديني را يکسره متغير وزمان مند نمي داند


              در تقابل دين وآزادي دين را محدود نمي کند


              در تعارض تکاليف ديني وحقوق بشر سازمان به اصطلاح ملل حقوق بشررا


              مقدم نمي کند


              وحي وقرآن را امري تجربي ويافتني پس متغير نمي شناسد


              از قرآن ومفسرين حقيقي آن(معصومين عليهم السلام)جدا نيست


              از اسلام عزيز واصول اساسي آن دست بردار نيست


و.


 


لذا امام خميني(ره) - بنيان گذار اين تفکر ناب در 5 آذر سال 1358 - مي گويد:


من همواره به خلوص وصفاي بسيجيان غبطه مي خورم  واز خدا مي خواهم تا با


بسيجيانم محشور گرداند چرا که در اين دنيا افتخارم اين است که خود بسيجي ام.


ومقام معظم رهبري حضرت آيت الله اي ،بزرگ بسيجي جانباز  مي گويد:


بزرگ ترين الگوي بسيجيان مسلمان در همه ي عالم " علي بن ابي طالب"


عليه السلام است.


 


اميد آنکه به فضل خدا به سوي بسيجي شدن وبسيجي ماندن حرکت کرده


 وبر عهد بسيجي بودن ثابت قدم بمانيم ./.انشاءالله - طالب پور


به نام خدا 


به گزارش 

خبرگزاري شبستان ؛


استاديار طرح صالحين :

بسيجيان با جريان سازي مردم را نسبت به مسائل آگاه کنند/ جمهوري اسلامي مسير اصلي خود را طي مي‌کند   


حجت الاسلام طالب پور با تأکيد بر وم جريان سازي براي آگاه کردن مردم نسبت

به مسائل گوناگون کشور، گفت: جريان سازي اگر به صورت صحيح صورت گيرد بر روي اذهان تأثير مي‌گذارد.


سلام


رفقا! 


گام دوم انقلاب را با قدمهاي استوار، مديريت جهادي ، مسجد محوري وافقها وبرنامه هاي بلند، ميان وکوتاه مدت در مسير تمدن سازي سپري کنيم  وبا انقطاع از غير خدا وبهترين آرزو يعني شهادت در راه خدا، وليّ زمان را در تحقق آرمانهايش ياري کنيم . انشاءالله 


 


نتيجه تصويري براي گام دوم انقلاب


 


به نام خدا


    در آستانه ي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران هستيم انتخاباتي که يک فرصت بزرگ براي کشور ماست چرا که حضورانبوه مردم پشتوانه اي قوي براي نظام وامنيت ماست


    آري، مردم علاوه بر تحريمها؛ برخي کم کاريها وگاهي بي تدبيري ها وسوءمديريتها رامي بينند اما چون پاي آبروي انقلاب خودشان در ميان است با اقتدار، بصيرت وعزم ملي، براي نگهباني وپاسداشت تلاشهاي شهيدان ومجاهدان وطن بويژه سرداران غيور ايران اسلامي ، ان شاءالله همه با هم بويژه دانشگاهيان و دانشجويان عزيز در اين اساسي ترين مسأله ي کشور که تزريق روح تازه به کالبد نظام وانقلاب است، براي رضاي خدا ، بابصيرت وجامع نگري وبه دور از بحثهاي حاشيه اي، دلسرد کننده ، احساسي ودشمن پسند، در انتخابات باشکوه دوم اسفند 98 شرکت نموده وسالم وآزاد بودن آن را ثابت کرده ، تحت لواي ولايت، مشت محکمي بر دهان دشمنان انقلاب وياوه گويان خارجي وداخلي خواهند زد. بحول وقوه ي الهي .


نمايندگي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه اردکان


حميد طالب پور    


 


 


بسمه تعالي


مجلس شفاف،پويا و ضدفساد


تعهدنامه داوطلبان نمايندگي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ايران(اردکان)


 


         اينجانب ………….…………….…………، فرزند. داوطلب نمايندگي مجلس از حوزه انتخابيه ………………… در کمال صحت و سلامت عقل متعهد مي شوم درصورتي که با رأي مردم وارد مجلس شوم، تعهدات زير را اجرا کنم و روحانيت ونيروهاي انقلابي اردکان محق است طبق وظيفه ذاتي خود با همکاري و نظارت مردمي، رفتار من را زير نظر بگيرد و درصورت تخطي‌ام از هريک اين تعهدات، ابتدا به خودم تذکر کتبي دهد و اگر اعتنا نکردم، مستندات تخلف من از هريک از اين تعهدات را براي اطلاع عموم منتشر کند و موضوع را از مجاري حقوقي و قضايي پيگيري نمايد.


1در طول دوره نمايندگي، از هيچ شخص حقيقي و حقوقي داخلي يا خارجي، هديه داراي ارزش مادي خارج از عرف وشرع دريافت نکنم.


2التزام عملي وجدي ام به پيروي از ولايت فقيه را در عمکردهايم مطابق قانون اساسي مد نظر داشته وبه منصه ي ظهور برسانم.  


3در طول دوره نمايندگي، عضو هيات مديره موظف يا غير موظف هيچ شرکت يا سازمان دولتي، خصوصي يا خصولتي (عمومي غير دولتي و…) به هر نوع نباشم و به استخدام دولت يا شرکتها و نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي در نيايم


4در طول دوره نمايندگي، فقط حقوق و مزاياي نمايندگي دريافت کنم و از هيچ شخص حقيقي و حقوقي دولتي يا خصوصي يا عمومي غيردولتي، هيچ نوع حقوق، پاداش، حق مشاوره، کميسيون، حق‌ جلسه و امثال آنها دريافت نکنم. (کسب و کار خصوصي يا خانوادگي قبل از نمايندگي ام از شمول اين تعهد خارج است)


  5در طول دوره نمايندگي، بجز مأموريت هاي رسمي پارلماني، هيچ سفر خارجي به هزينه اشخاص حقيقي و حقوقي نروم و در مأموريت هاي رسمي پارلماني هم هيچ گونه دريافتي مازاد بر حق قانوني نداشته باشم


  6از آغاز رسمي تبليغات انتخاباتي، حکم ماده 29 قانون برنامه ششم را داوطلبانه اجرا و همه حقوق و همه مزاياي دريافتي‌ام از بيت‌المال را براي اطلاع عموم مردم منتشر کنم


  7هيچ گاه در توزيع فرصت هاي شغلي و مديريتي و توزيع امتيازات دولتي، توصيه کتبي و شفاهي نکنم


تبصره: در مواردي مانند؛ جابجايي کارمندان، دانشجويان و پرداخت وام هاي خرد، بعد از تشخيص استحقاق اقدام نمايم ولي اقدامات خود را هم شفاف به مردم اعلام کنم.


   8هرگاه موضوعي در دستور کار کميسيونها يا صحن قرارگيرد که مستقيما به منفعت شخصي يا کسب ‌و کار خودم يا خانواده‌ام مربوط باشد، موضوع تعارض منافعم را اعلام و از حضور در رأي‌گيري و هر نوع تاثيرگذاري در تصميم مجلس، خودداري کنم


9در طول دوره نمايندگي، خود را وقف تکاليف تقنين و نظارت کنم و دعوت به عضويت در هيأت ¬علمي دانشگاه¬ها و تحصيل در مقطع دکتري را نپذيرم


10در اولين فرصت ممکن، طرح شفافيت آراي نمايندگان و پخش زنده کميسيونهاي مجلس را ارائه کنم و اگر تصويب نشد، آراي خود را داوطلبانه اعلام و حتيالمقدور ريز مذاکرات و مصوبات غير محرمانه کميسيونهاي مجلس را منتشر کنم


11در اولين فرصت ممکن ، طرح لغو مجوزها و امتيازات تخصيص يافته براي نمايندگان ادوار را تهيه و تلاش کنم اجرا شود.


 


نام و نام خانوادگي، تاريخ و امضاي داوطلب نمايندگي


 


 


به نام خدا


«ان اللهَ يأمُرکم أن تُؤدوا الأمانات الي اهلِها» (سوره نساء آيه 58)


خداوند به شما فرمان مي دهد تا امانتها را به صاحبانش بدهيد.


مسئوليتها، امانت اند همچنان که مولا علي ع در نامه ي 5 نهج البلاغه فرمودند: ليس لک بِطُعمه ولکنّه في عُنقِک أمانه.


در نظام مقدس جمهوري اسلامي نبايد تلقي اين باشد که مسئوليتها لقمه ي چرب ونرمي است واز قِبَل آن بايد به نان ونوايي رسيد يا ديگران را به نان ونوايي رساند بلکه پستها ومقامهايي همچون نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را بايد مسئوليتهاي خطير وسنگيني دانست که پذيرنده ي آن مسئوليت ، آن را به عنوان بار گراني که از او سؤال خواهد شد ببيند وحقيقتا آن را بار امانت الهي بيابد وهمواره خود را خدمت گذار دين خدا ومردم متدين تلقي کند .


در اين راستا وظيفه ي نگهبانان دين وراهنمايان مردم يعني علما که مطابق سخن امام صادق ع مرابطون ونگهبانان مرزهاي ديانت اند، بسيار سنگين وخطير است چرا که اگر احساس مي کنند بايد کاري کرد وکمک نمود تا امانت الهي به امانت داران واقعي برسد بويژه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نکاتي را بايد مد نظر داشت؛


 از جمله واز نکات بسيار مهم وراهبردي نه شخصي وفردي؛ نيفتادن در ورطه ي افراط وتفريط است . گاهي علما وروحانيان چنان بي تفاوت ومنزوي اند که گويي هيچ مسئوليت و وظيفه اي ندارند وگاهي در اين زمينه چنان افراط مي کنند که گويي موظفند خود را وشأن روحانيت را در حد مسئول ستاد و يا مشاور کانديدايي پايين آورده وتقليل دهند .در صورتي که وظيفه وجايگاه خطير علما وروحانيون به عنوان پاسداران حريم دين و ولايت وبه عنوان فرماندهان وافسران فکري ومعنوي مردم بسي متفاوت و والاتر است.


توقع وانتظار امامين جامعه ي ايماني از علما وروحانيت ، هدايت وروشنگري در سايه ي آزاد انديشي ورعايت شأن وحريم حافظان دين وهاديان امت است وتقليل جايگاه اين نهاد مقدس ، شکستن حرمت امامزاده توسط متولي است .


اميد است ان شاء الله رعايت اين نکته ي اساسي، چراغ راه حفظ حريم وحرمت علما وروحانيت اصيل وانقلابي باشد. فتأمل جيّدا ./.


(توجه:اگر اين تذکر راهبردي به مذاق ومزاج عده اي خوش نيامد پيشاپيش عذر خواهي مي کنم . قال ص :قُلِ اَلْحَقَّ وَ إِنْ كَانَ مُرّاً)


من الله التوفيق وعليه التکلان   


 


 


«کادر سازي با مسجد محوري؛ شاخصها وراهکارهاي رسيدن به مسجد موفق و در تراز انقلاب اسلامي»


به نام خدا


راهکارها ، کارکردها، ارائه برنامه و تجربيات اجرايي وعملياتي وترسيم چشم انداز يک وچند ساله جهت رسيدن به مسجد انقلابي وموفق


1- امام جماعت مسجد؛


به عنوان اساسي ترين رکن مسجد ومحورفعاليتها ي مسجد محله يامنطقه محور؛ برخوردارازروحيه ي کارتشکيلاتي وجريان ساز، مربي توانمند وداراي انگيزه ي کارتربيتي، معرفتي وبصيرتي؛ متخلق به اخلاق الهي، روحيه ي انقلابي وجهادي، وقت گذاري مناسب؛ به کار گيري طلاب جوان وجوانان جهت فعاليت هاي مختلف وکسب تجربه وجذب حداکثري نوجوانان وجوانان به مسجد جهت نيروسازي؛ رايزني ونشستهاي منظم ائمه ي جماعات منطقه ومحله ونيزانتقال تجربيات وارائه ي راهکارها ي برون رفت از مشکلات مطروحه و طراحي برنامه هاي مشترک؛ و.


2- هيئت امنا، خادم وسايرمتوليان مسجد؛


حضور حداکثري ومؤثردر مسجد، علاقه مند به  فعاليتهاي تربيتي وحضور کودکان، نوجوانان وجوانان در مسجد، برنامه ريز در راستاي حضور نيروهاي فعال، جوان ومدير در امور فرهنگي اجتماعي مسجد ، داراي همکاري صميمانه وصبورانه  باهمه و از جمله مراکز فرهنگي و پايگاه بسيج مسجد، بستر ساز اقامه ي نماز جماعت باشکوه ومراسم پر شور وبانشاط در مسجد، مخالف با انحصار گرايي ها و تنگ نظري ها وموافق با سعه ي صدر توسعه ي نگاه و فعاليتهاي انقلابي و همه جانبه ي مسجد و .


3-  مراکز فرهنگي وپايگاه بسيج مسجد؛


داشتن حضور پررنگ در نماز جماعت بويژه حضور مسئول مرکز فرهنگي وفرمانده وشوراي پايگاه بسيج، مأنوس با مسجد، همگرا و داراي تعامل دوستانه وعميق با متوليان مسجد بويژه امام جماعت وهيأت امنا ، مشارکت فعال در هدايت برنامه هاي مسجد بدون قصد تصدي گري(حتي الامکان حضورصميمي ومؤثردرهيئت امناو فعاليتهاي مسجد و.) همکاري جدي درفعاليتهاي جمعي مسجد (امورآموزشي وفرهنگي ،کمک به نيازمندان، اردوها، گروههاي جهادي و.)، ترسيم چشم انداز کوتاه وبلند مدت،و.


4- مراکز، مدارس ومؤسسات آموزشي(بويژه اطراف مسجد ومحله)؛


تحت پوشش قرار دادن و همکاري مسجد با مدارس محل وبالعکس، ارتباط مؤثر با حوزه هاي علميه ، طلاب وروحانيان، دانشگاهها ودانشجويان و نيزکانونها ومراکز علمي، آموزشي، هنري، ورزشي و.


5- ساير مراکز (دولتي ، مردم نهاد)و مردمِ محله؛


ارتباط گيري با نهادهاي محلي در راستاي اهداف مسجد واستفاده از ظرفيت هاي آنها، ارتباط گيري مستحکم و بروز با آحاد مردم از جمله کسبه ي محل، خيّرين باهمت بلند، رزمندگان وايثارگران محل، زوجهاي جوان محل، ومعرفي وداشتن برنامه در مسجد براي ايشان؛ معرفي افراد  موفقِ علمي، اجتماعي، هنري، ورزشي محل وتشويق آنها در مسجد، ارتباط گيري مؤثر با محرومان ، غمديدگان (سرکشي خانه آنها ومساعدت آبرومندانه )،شرکت در عزا و شادي مردم محله بويژه مسجديها وافراد محله ، ارتباط با افراد واقشار آسيب پذيرو منزوي از مسجد وجامعه (همانند معتادان، گوشه گيران، بيماران خانه نشين واحوال پرسي وسرکشي از آنهادر صورت صلاحديد )، ايجاد ارتباط مردم با مسئولين و پاسخگو کردن و مطالبه گري از مسئولين در مسجد ، جديت در مطالبه گري ونيز تبادل نظر با مسئولين؛ همکاري خالصانه وصميمانه با همه ي ارگانها وادارات ذي ربط در امور مساجد(از جمله اداره ي اوقاف، سازمان تبليغات ، نيروي مقاومت بسيج ، فرهنگ وارشاد و.) ؛ و.


6- خانواده ؛


همکاري وارتباط گيري مؤثر وفعال خانواده ها اعم از پدر، مادر، فرزندان واقوام با مسجد ومسجد با آنها از طرق مختلف بر اساس نقش محوريِ تربيتي وانسان ساز خانواده ومسجد (درقالب(نشست) پاتوق اوليا و.)، فعاليتهاي کنترل شده ي فرزندان با هماهنگي مسجد در اوقات فراغت فرزندان و ايجاد آسودگي خاطرخانواده ها، تشکيل کلاسهاي تقويتي ودرسي و. براي دانش آموزان بويژه آنها که نياز به تلاش بيشتردارند با هماهنگي خانواده هادر مسجد ومراکز وابسته(کانون فرهنگي، پايگاه بسيج مسجد .) و .


7- مساجد ديگر(در محله وشهر) ؛


ارتباط مؤثر وصميمي، همکاري برنامه ريزي شده در قالب طرحهاي قابل اجرا با مساجدديگر(مساجد يک محله يا يک منطقه)  جلسات دوره اي در مساجد همکارجهت تبادل نظر، برنامه ريزي ، اجرا وپيگيري؛ و.


8- راهکارهاو کارکردهاي عبادي مسجد (نماز، قرآن، ادعيه و.)؛


اقامه ي نماز جماعت با ظرفيت حداکثري مسجد (ترجيحا 3 وعده)، برگزاري برنامه ها، محافل و جلسات قرآن، ادعيه(کميل، ندبه، توسل، سمات، افتتاح و.)، زيارات( عاشورا، جامعه و.) مناجات( شعبانيه ،علي ع در مسجد کوفه و.)، ارائه ي ميز تصحيح قرائت نماز و .


9- راهکارهاو کارکردهاي فرهنگي، ورزشي وتبليغي مسجد؛


برپايي مراسم درهمه ي مناسبتهاي ملي، مذهبي ومحلي بر اساس ظرفيت مسجد، برگزاري يادواره هاي شهدا و سرکشي از خانواده ي معظم ايشان، تشکيل گروههاي هنري (سرود، تواشيح، تئاتر و .) برگزاري مسابقات، اردوها و نمايشگاهها، برخورداري از کتابخانه، در صورت امکان داشتن :( مهد کودک ، پيش دبستاني، دبستان)، تيم ورزشي، تعامل وهمکاري سازنده بامساجد ومراکز فرهنگي ورزشي منطقه ومحله باتعريف فعاليتهاي مشترک و وحدت بخش مثل: المپيک محله{مسابقات دوچرخه سواري، دو ميداني، پينگ پنگ، فوتبال، واليبال و .}، ورزش صبحگاهي مشترک . ، برنامه ريزي درراستاي حل برخي امور ومشکلات  فرهنگي، ورزشي وتبليغي محله و منطقه؛و.


10- راهکارهاو کارکردهاي رسانه هاي اجتماعي وفضاي مجازي مسجد؛


استفاده ي بهينه، مثبت وحداکثري از فضاهاي مجازي و رسانه هاي اجتماعي جهت امور تربيتي و فرهنگي مسجد مراکز فرهنگي و پايگاه بسيج محله؛ ارتباط گيري مؤثر با نمازگزاران واعضاي فعال مسجد واطلاع رساني بموقع وبرنامه ريزي شده از طريق مجاري موجود در فضاهاي امن وبومي مجازي با تشکيل سايت، کانال وگروه؛ تشکيل گروه رسانه اي؛ ساخت، تهيه، ارائه وپخش محصولات، کليپها ومستند هاي معرفتي، بصيرتي در مسجد و.


11- راهکارهاو کارکردهاي حوزه سلامت و بهداشت مسجد؛


اهتمام جدي به سلامت روحي، رواني وجسمي اهالي مسجد ومحله واطلاع رساني و همکاري مؤثر مسجد با مراکز مرتبط؛ برگزاري کارگاههاي تبييني ومشاوره اي باحضورکارشناسان؛ دعوت از روانشناسان، مددکاران اجتماعي، مشاوران، علماي دين و ساير متخصصين حوزه ي بهداشت روان وسلامت خانواده و جامعه ؛ نظافت هفتگي يا ماهيانه ي مسجد ومحله توسط اهالي مسجد وخانواده ها وتقدير از فعالين در اين عرصه در مسجد؛ ويزيت پزشک وخدمات پزشکي در حدامکان وبه صورت صلواتي در مسجد محله؛ و.


12- کارکردهاو راهکارهاي اجتماعي، خدمات رساني ومهارتي مسجد؛


تلاش جدي در فريضه ي امر به معروف ونهي از منکر، فريضه ي وقف، امر پسنديده ي قرض الحسنه(از جمله صندوق قرض الحسنه)، صندوق ذخيره ي مالي جهت فعاليتهاي مسجد ،کوشش در فراهم آوردن ازدواج آسان جوانان وتبريک گفتن ازدواج آنها در مسجد، تبريک حضوري (چند نفر از مسجد)به نوزادآوران در منزل ايشان واهداي هديه اي مختصر، حمايت آبرومندانه وکمک به محرومين وخانواده هاي نيازمند محله و تعامل وهماهنگي با مراکز امدادرسان وپرهيز از موازي کاري در کمک رساني، مشاوره وامور تحکيم بنيان خانواده، خدمات رساني در قالب اردوهاي جهادي، ترويج خريد کالاهاي ايراني وتوليد داخل، ترويج ايجاد خانواده در ترازاسلامي بويژه بحث فرزند آوري، تشکيل کارگاههاي فني ومهارت آموزي(مثل نويسندگي، عکاسي، رايانه، تعمير لوازم خانگي، تعمير ماشين و.) بازديد ازمراکزمؤثردرشناخت وانتخاب شغل آينده(با هماهنگي وبازديد از کارخانجات، مراکز توليدي واشتغال آفرين در شهر، استان وکشور)، تشکيل بازار دوهفته اي يا ماهيانه محصولات ايراني و ترجيحا محصولات خانگي ومحلي بدون واسطه ودلال با قيمت مناسب؛  ايجاد خلاقيت، نوآوري ورقابت سالم بين افراد وگروهها با فراهم آوردن زمينه هاي آن درمسجد ومراکز وابسته ؛ و.


13- راهکارها وکارکردهاي بصيرتي و انقلابي گري مسجد؛


برنامه ريزي جهت بصيرت افزايي، روشنگري، جريان شناسي تاريخي، فرهنگي، فکري وسياسي، تحليل مسايل روز با محوريت تبيين گفتمان ولايت و بيان وپررنگ نمودن شاخص هاي مد نظر امام جامعه وپرهيز از پرداختن به حاشيه ها ؛ حضورحداکثري در مناسبتهاي سياسي انقلابي؛ ارائه ي محتوا هاي بِروز، بومي ومناسب؛ برگزاري جلسات، کارگاهها وسخنرانيهاي بصيرتي وتوانمند سازي اهل مسجد در تحليل صحيح و اقدام بهنگام؛ بله اقامه ي نماز، محوري ترين کارکرد مسجد است اما نمازي که تحول آفرين وحرکت زا نباشد وناهي از فحشا وآمر به معروف فردي واجتماعي نباشد، نماز نيست ؛ مسجد بايد مردان ون پرشور وشعور وانقلابي، پا بند به اصول وارزشهاي الهي وغير منفعل در برابر جريانات مختلف منطقه اي وبين المللي پرورش دهد، دينداري، فقط به نماز خواندن وطول رکوع وسجود نيست؛ و.


14- راهکارهاو کارکردهاي دفاعي ، نظامي وامنيتي مسجد؛


فعال در تأمين امنيت محله، توجه به اينکه پايگاه بسيج مسجد داراي گردان يا گروهان ويا گروه رزمي مي باشد ، فعاليت درامور رزمي، اردوهاي رزم نظامي و رزم اهالي مسجدونيز بالا بردن توان نظامي وآموزش نظامي آنها و.


15- راهکارها وکارکردهاي آموزشي، علمي ، وتربيتي مسجد؛


اهتمام جدي به برگزاري برنامه هاي تربيتي وآموزشي در مسجد (امام جماعت مسجد مربي مسجد است) ؛ آموزشهاي معرفتي ، علمي وتشکيل منظم،جذاب ، مستمر وکيفي حلقه هاي معرفتي و صالحين( محور اصلي فعاليتها، تربيتي است به معني ايصال الي المطلوب)، ارتباط گيري با مراکز آموزشي تربيتي وعلمي (حوزه، دانشگاه، مدرسه و.)، تشکيل حلقه هاي علمي ، تشکيل جلسات شبهه شناسي وپاسخ به سؤالات وشبهات ، سير مطالعاتي، کتابخواني ، حديث خواني، تاريخ اسلام، برگزاري پرسمانهاي مورد نياز وبالاخره اهتمام بسيار جدي جهت تبيين وتحقق بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و ./.


* توجه ! انشاءالله مطالعه ي دقيق اين مختصر، که جمع بندي تحقيق ،انديشه ورزي وم با اساتيد، ائمه ي جماعات فعال وخلّاق چند استان وشهرستان طي ماه اخير است -  با توجه به ظرفيت سنجي مساجد ونيروهاي آن و با رعايت اصل عدم افراط و تفريط دراجراي طرحها وفعاليتها و نيزصبوري و برنامه ريزي افق دار همراه با رصد وپيگيري دائم توسط ائمه ي جماعات، فرمانده پايگاههاي بسيج مساجد، مسئولين کانونهاي مساجد و همه ي دست اندکاران خدوم ومرتبط - بتواند در تحرّک  وپويايي بيشتر اين سنگر محوري ومقدس در شهرها و روستاها ، مؤثر و قابل بهره برداري واجرا شدن باشد./.


                                                   من الله التوفيق وعليه التکلان  


                                                            گردآوري وتآليف - طالب پور         


                                                10/12 /1397  


 


بسم الله قاصم الجبارين


به نام انتقام گيرنده از ظالمان


رفقا! حرکت عظيم ، موج خروشان وخشم مقدس امت اسلام در اين برهه از زمان در مقابل ظلم فاحش سردمداران کفر واستکبار ودر رأس آنها رژيم قلدر، بي منطق ومنحوس آمريکا کاملا باصراحت وشفافيت، پيام استقامت وانتقام سخت ودندان شکن را به همه مخابره کرد و هر ايرانيِ غيور ومسلمانِ شجاع با صداي رسا ،لوازم اين انتقام يعني شهادت طلبي وايثار جان در اين مسير مقدس را فرياد زد اما!


اما عده اي واداده يِ ترسو، رفاه طلب ِ راحت گزين از جمله محمد رضا خاتمي که از آزادگي ، شجاعت وحميّت بويي نبرده اند در بيانيه اي ذليلانه وملتمسانه از دولتها وملتها در خواست ميانجيگري براي حمله نکردن رژيم ستمگر آمريکا به ايران نموده واز سوي ديگر با بي غيرتي تمام از مسئولين کشورمان خواسته اند که  نکند اين رفاه وآبادانيمان را به هم بزنيد و گستاخانه در معامله با خون سردار رشيد اسلام  ومنطقه حاج قاسم سليماني وياران وفادارش مطالبه ي تساهل ومدارا در برابر دشمن خبيث کرده اند :<<.حفظ امنيت عمومي و ملي و نيز آباداني و رفاه ملت را بر هر موضوع ديگري اولويت دهند>>. 


مطمئنيم هيچ اصلاح طلبِ واقعي که مباني اسلام وکشور عزيز ايران وفرزندان عزيزش را دوست دارد با در خواست اين 60 نفر خود باخته ي ترسو از جمله محمد رضا خاتمي موافق که نيست بلکه آن را دور از شرف ، فطرت پاک و غيرت مي داند.


#شهيد#حاج #قاسم


#شرافت


#ترس


#غيرت


#وادادگي


#شجاعت


#خاتمي#محمد#رضا


#انتقام #مقدس


#انتقام#سخت


 اما استهاي  بسيج وبسيجي :


 


بسيج،  معراج انديشه ي پاک اسلامي


بسيج،  ميقات پابرهنگان


بسيج،  مکتب شاهدان وشهيدان گمنام


بسيج،  لشگر مخلص خدا


بسيج،  مظهروحدت مقدس بين ملت


بسيج ،  مصداق کامل ايثار وخلوص وفداکاري 


بسيج،  عامل نجات کشور


بسيج،  از پديده هاي شگفت آور انقلاب


بسيج،  سپردفاعي در برابراستکبار


بسيج،  بيمناک کننده دشمنان واميدبخش دوستان


بسيج،  مجموعه اي از پاک ترين،فداکارترين وآماده به کارترين انسانها


بسيج،  شجره ي طيبه ودرخت تناور وپرثمر


بسيج،  مأمن تربيت جوانان ونوجوانان


بسيج،  مظهر عشق وايثار


بسيج،  از برکات والطاف خداوند


بسيج،  نمونه ي کامل عشق به ذات مقدس حق واسلام


بسيج، حرکتي منطقي،عميق ومنطبق بر نيازهاي دنياي اسلام


بسيج، مصداق مؤمنين در آيه ي "هوالذي ايّدک بنصره وبالمؤمنين"


{اي پيامبر،خداوندمتعال تورا هم،به وسيله ي نصرت خويش وهم از طريق


 خيل عظيم مؤمنين کمک کرد}


بسيج، عظيم ترين وماندگارترين يادگار


بسيج، محور دفاع از انقلاب


بسيج، پيرو قرآن واهل بيت عليهم السلام


بسيج، از نعمتهاي بزرگ الهي


بسيج، نگهبان نظام اسلامي از شر جهانخواران م


بسيج، پرچم دار مقابله با ظلم وبي عدالتي


بسيج، هسته هاي مقاومت در تمامي جهان


بسيج، بهترين الگو براي مشارکت در عرصه هاي سرنوشت ساز


بسيج، خستگي ناپذير وثابت قدم


بسيج، حاضر در عرصه هاي حضور


بسيج، خار چشم دشمنان


بسيج، اتصال به کانون مشروعيت نظام اسلامي


و.


بسيج يعني، امنيت


        يعني، حفظ افتخارات


        يعني، حفظ استقلال ملي وغرور ملي


        يعني، حفظ اسلام ونظام جمهوري اسلامي


        يعني، نيروي کارآمدبراي همه ي ميدانها


        يعني، مجموعه اي از پاک ترين ،فداکارترين وآماده به کار ترين انسانها


        يعني، بيمناک کننده دشمنان واميدبخش دوستان


        يعني، يکي از پديده هاي شگفت آور انقلاب


        يعني، مظهر وحدت مقدس بين افراد ملت


        يعني، مظهر مجاهدت وآمادگي کامل


        يعني، تمام ناشدني


و


بسيجي کسي که: عاشق خداست


                         اهل بصيرت ،بينش ومعرفت است


                         براي سرنوشت خود،ملت وآينده ي ايران اسلامي ،براي استقلال


                          وهويت ملت خود وآينده ي دنياي اسلام ارزش قايل است


                         مدافع اسلام ناب است


                         هدايتگر بشريت به سمت کمال است


                         در قله ي کمال است


                         با اعتماد به نفس وخود باور است


                         بهترين،خالصترين،شرافتمندترين وپر افتخارترين انسانهاست


                         داراي مغز متفکر ودل باايمان است


                         آماده براي همه ي ميدانهاي وظيفه است


                         شجاع وغيرتمند است


                         زنده نگه دارنده ي ارزشهاست


                         نمونه ي اخلاق ،تواضع،مهرباني ورعايت قانون ومقررات است


                         دين محور وعقل گراست


                         بر عهد خويش ثابت قدم وجان فداست


 


واما نيستهاي بسيجي: 


   بسيجي،اسير خواسته هاي حقير نيست


              ترسو وناتوان نيست


              در بند هوا وهوس نيست


              رياکار و دورو نيست


              محافظه کار وهمراه باد نيست


              (امام علي (ع):«.وهمج رعاع اتباع کل ناعق،يميلون مع کل ريح»


              {دسته اي از مردم چون خاشاک يا  پشه هاي دستخوش باد وطوفان


              وهميشه سرگردان اند که با وزش هر بادي (به هرسويي)حرکت مي کنند}


 


              سياست زده وجناحي نيست


              در سنگرهاي علمي و پژوهشي ، علم زده ودگم انديش نيست


              طلبکار شهدا ونظام اسلامي نيست


              خيانت پيشه وقانون گريز نيست


              به نام اسلام ورهبري وبا ظاهر ي مردم گرا ريشه ي اسلام حقيقي و


              ولايت را نمي زند


              به اسم تکثر گرايي وپلوراليزم هر صداي کريه ضد دين را بر حق نمي داند


              به نام آزادي هر رابطه اي را ولو با مستکبرين وغده هاي سرطاني جهان


               نمي پذيرد


 


               با لعاب دموکراسي، ذلت ياري مکاتب غربي به ويژه ليبرال دموکراسي


               تو خالي و ضد بشر را تحمل نمي کند


              به نام اصلاحات ورفورميسم براسلام و ستون خيمه ي نظام اسلامي


              (ولايت فقيه)نمي تازد


              با فرض ساده انگاري ديگران، ملعبه ي دشمنان نمي شود


              آمريکاي جنايتکار وظالم واذنابش را براي مذاکره وارتباط داشتن


               لايق نمي داند 


              دين ستيز ودين گريز نيست


              اهل مسامحه در اصول نظام اسلامي نيست


              معارف ديني را يکسره متغير وزمان مند نمي داند


              در تقابل دين وآزادي دين را محدود نمي کند


              در تعارض تکاليف ديني وحقوق بشر سازمان به اصطلاح ملل حقوق بشررا


              مقدم نمي کند


              وحي وقرآن را امري تجربي ويافتني پس متغير نمي شناسد


              از قرآن ومفسرين حقيقي آن(معصومين عليهم السلام)جدا نيست


              از اسلام عزيز واصول اساسي آن دست بردار نيست


و.


 


لذا امام خميني(ره) - بنيان گذار اين تفکر ناب در 5 آذر سال 1358 - مي گويد:


من همواره به خلوص وصفاي بسيجيان غبطه مي خورم  واز خدا مي خواهم تا با


بسيجيانم محشور گرداند چرا که در اين دنيا افتخارم اين است که خود بسيجي ام.


ومقام معظم رهبري حضرت آيت الله اي ،بزرگ بسيجي جانباز  مي گويد:


بزرگ ترين الگوي بسيجيان مسلمان در همه ي عالم " علي بن ابي طالب"


عليه السلام است.


 


اميد آنکه به فضل خدا به سوي بسيجي شدن وبسيجي ماندن حرکت کرده


 وبر عهد بسيجي بودن ثابت قدم بمانيم ./.انشاءالله - طالب پور


به نام خدا 


به گزارش 

خبرگزاري شبستان ؛


استاديار طرح صالحين :

بسيجيان با جريان سازي مردم را نسبت به مسائل آگاه کنند/ جمهوري اسلامي مسير اصلي خود را طي مي‌کند   


حجت الاسلام طالب پور با تأکيد بر وم جريان سازي براي آگاه کردن مردم نسبت

به مسائل گوناگون کشور، گفت: جريان سازي اگر به صورت صحيح صورت گيرد بر روي اذهان تأثير مي‌گذارد.


سلام


رفقا! 


گام دوم انقلاب را با قدمهاي استوار، مديريت جهادي ، مسجد محوري وافقها وبرنامه هاي بلند، ميان وکوتاه مدت در مسير تمدن سازي سپري کنيم  وبا انقطاع از غير خدا وبهترين آرزو يعني شهادت در راه خدا، وليّ زمان را در تحقق آرمانهايش ياري کنيم . انشاءالله 


 


نتيجه تصويري براي گام دوم انقلاب


 


به نام خدا


    در آستانه ي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران هستيم انتخاباتي که يک فرصت بزرگ براي کشور ماست چرا که حضورانبوه مردم پشتوانه اي قوي براي نظام وامنيت ماست


    آري، مردم علاوه بر تحريمها؛ برخي کم کاريها وگاهي بي تدبيري ها وسوءمديريتها رامي بينند اما چون پاي آبروي انقلاب خودشان در ميان است با اقتدار، بصيرت وعزم ملي، براي نگهباني وپاسداشت تلاشهاي شهيدان ومجاهدان وطن بويژه سرداران غيور ايران اسلامي ، ان شاءالله همه با هم بويژه دانشگاهيان و دانشجويان عزيز در اين اساسي ترين مسأله ي کشور که تزريق روح تازه به کالبد نظام وانقلاب است، براي رضاي خدا ، بابصيرت وجامع نگري وبه دور از بحثهاي حاشيه اي، دلسرد کننده ، احساسي ودشمن پسند، در انتخابات باشکوه دوم اسفند 98 شرکت نموده وسالم وآزاد بودن آن را ثابت کرده ، تحت لواي ولايت، مشت محکمي بر دهان دشمنان انقلاب وياوه گويان خارجي وداخلي خواهند زد. بحول وقوه ي الهي .


نمايندگي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه اردکان


حميد طالب پور    


 


 


بسمه تعالي


مجلس شفاف،پويا و ضدفساد


تعهدنامه داوطلبان نمايندگي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ايران(اردکان)


 


         اينجانب ………….…………….…………، فرزند. داوطلب نمايندگي مجلس از حوزه انتخابيه ………………… در کمال صحت و سلامت عقل متعهد مي شوم درصورتي که با رأي مردم وارد مجلس شوم، تعهدات زير را اجرا کنم و روحانيت ونيروهاي انقلابي اردکان محق است طبق وظيفه ذاتي خود با همکاري و نظارت مردمي، رفتار من را زير نظر بگيرد و درصورت تخطي‌ام از هريک اين تعهدات، ابتدا به خودم تذکر کتبي دهد و اگر اعتنا نکردم، مستندات تخلف من از هريک از اين تعهدات را براي اطلاع عموم منتشر کند و موضوع را از مجاري حقوقي و قضايي پيگيري نمايد.


1در طول دوره نمايندگي، از هيچ شخص حقيقي و حقوقي داخلي يا خارجي، هديه داراي ارزش مادي خارج از عرف وشرع دريافت نکنم.


2التزام عملي وجدي ام به پيروي از ولايت فقيه را در عمکردهايم مطابق قانون اساسي مد نظر داشته وبه منصه ي ظهور برسانم.  


3در طول دوره نمايندگي، عضو هيات مديره موظف يا غير موظف هيچ شرکت يا سازمان دولتي، خصوصي يا خصولتي (عمومي غير دولتي و…) به هر نوع نباشم و به استخدام دولت يا شرکتها و نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي در نيايم


4در طول دوره نمايندگي، فقط حقوق و مزاياي نمايندگي دريافت کنم و از هيچ شخص حقيقي و حقوقي دولتي يا خصوصي يا عمومي غيردولتي، هيچ نوع حقوق، پاداش، حق مشاوره، کميسيون، حق‌ جلسه و امثال آنها دريافت نکنم. (کسب و کار خصوصي يا خانوادگي قبل از نمايندگي ام از شمول اين تعهد خارج است)


  5در طول دوره نمايندگي، بجز مأموريت هاي رسمي پارلماني، هيچ سفر خارجي به هزينه اشخاص حقيقي و حقوقي نروم و در مأموريت هاي رسمي پارلماني هم هيچ گونه دريافتي مازاد بر حق قانوني نداشته باشم


  6از آغاز رسمي تبليغات انتخاباتي، حکم ماده 29 قانون برنامه ششم را داوطلبانه اجرا و همه حقوق و همه مزاياي دريافتي‌ام از بيت‌المال را براي اطلاع عموم مردم منتشر کنم


  7هيچ گاه در توزيع فرصت هاي شغلي و مديريتي و توزيع امتيازات دولتي، توصيه کتبي و شفاهي نکنم


تبصره: در مواردي مانند؛ جابجايي کارمندان، دانشجويان و پرداخت وام هاي خرد، بعد از تشخيص استحقاق اقدام نمايم ولي اقدامات خود را هم شفاف به مردم اعلام کنم.


   8هرگاه موضوعي در دستور کار کميسيونها يا صحن قرارگيرد که مستقيما به منفعت شخصي يا کسب ‌و کار خودم يا خانواده‌ام مربوط باشد، موضوع تعارض منافعم را اعلام و از حضور در رأي‌گيري و هر نوع تاثيرگذاري در تصميم مجلس، خودداري کنم


9در طول دوره نمايندگي، خود را وقف تکاليف تقنين و نظارت کنم و دعوت به عضويت در هيأت ¬علمي دانشگاه¬ها و تحصيل در مقطع دکتري را نپذيرم


10در اولين فرصت ممکن، طرح شفافيت آراي نمايندگان و پخش زنده کميسيونهاي مجلس را ارائه کنم و اگر تصويب نشد، آراي خود را داوطلبانه اعلام و حتيالمقدور ريز مذاکرات و مصوبات غير محرمانه کميسيونهاي مجلس را منتشر کنم


11در اولين فرصت ممکن ، طرح لغو مجوزها و امتيازات تخصيص يافته براي نمايندگان ادوار را تهيه و تلاش کنم اجرا شود.


 


نام و نام خانوادگي، تاريخ و امضاي داوطلب نمايندگي


 


 


به نام خدا


«ان اللهَ يأمُرکم أن تُؤدوا الأمانات الي اهلِها» (سوره نساء آيه 58)


خداوند به شما فرمان مي دهد تا امانتها را به صاحبانش بدهيد.


مسئوليتها، امانت اند همچنان که مولا علي ع در نامه ي 5 نهج البلاغه فرمودند: ليس لک بِطُعمه ولکنّه في عُنقِک أمانه.


در نظام مقدس جمهوري اسلامي نبايد تلقي اين باشد که مسئوليتها لقمه ي چرب ونرمي است واز قِبَل آن بايد به نان ونوايي رسيد يا ديگران را به نان ونوايي رساند بلکه پستها ومقامهايي همچون نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را بايد مسئوليتهاي خطير وسنگيني دانست که پذيرنده ي آن مسئوليت ، آن را به عنوان بار گراني که از او سؤال خواهد شد ببيند وحقيقتا آن را بار امانت الهي بيابد وهمواره خود را خدمت گذار دين خدا ومردم متدين تلقي کند .


در اين راستا وظيفه ي نگهبانان دين وراهنمايان مردم يعني علما که مطابق سخن امام صادق ع مرابطون ونگهبانان مرزهاي ديانت اند، بسيار سنگين وخطير است چرا که اگر احساس مي کنند بايد کاري کرد وکمک نمود تا امانت الهي به امانت داران واقعي برسد بويژه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نکاتي را بايد مد نظر داشت؛


 از جمله واز نکات بسيار مهم وراهبردي نه شخصي وفردي؛ نيفتادن در ورطه ي افراط وتفريط است . گاهي علما وروحانيان چنان بي تفاوت ومنزوي اند که گويي هيچ مسئوليت و وظيفه اي ندارند وگاهي در اين زمينه چنان افراط مي کنند که گويي موظفند خود را وشأن روحانيت را در حد مسئول ستاد و يا مشاور کانديدايي پايين آورده وتقليل دهند .در صورتي که وظيفه وجايگاه خطير علما وروحانيون به عنوان پاسداران حريم دين و ولايت وبه عنوان فرماندهان وافسران فکري ومعنوي مردم بسي متفاوت و والاتر است.


توقع وانتظار امامين جامعه ي ايماني از علما وروحانيت ، هدايت وروشنگري در سايه ي آزاد انديشي ورعايت شأن وحريم حافظان دين وهاديان امت است وتقليل جايگاه اين نهاد مقدس ، شکستن حرمت امامزاده توسط متولي است .


اميد است ان شاء الله رعايت اين نکته ي اساسي، چراغ راه حفظ حريم وحرمت علما وروحانيت اصيل وانقلابي باشد. فتأمل جيّدا ./.


(توجه:اگر اين تذکر راهبردي به مذاق ومزاج عده اي خوش نيامد پيشاپيش عذر خواهي مي کنم . قال ص :قُلِ اَلْحَقَّ وَ إِنْ كَانَ مُرّاً)


من الله التوفيق وعليه التکلان   


 


 


«کادر سازي با مسجد محوري؛ شاخصها وراهکارهاي رسيدن به مسجد موفق و در تراز انقلاب اسلامي»


به نام خدا


راهکارها ، کارکردها، ارائه برنامه و تجربيات اجرايي وعملياتي وترسيم چشم انداز يک وچند ساله جهت رسيدن به مسجد انقلابي وموفق


1- امام جماعت مسجد؛


به عنوان اساسي ترين رکن مسجد ومحورفعاليتها ي مسجد محله يامنطقه محور؛ برخوردارازروحيه ي کارتشکيلاتي وجريان ساز، مربي توانمند وداراي انگيزه ي کارتربيتي، معرفتي وبصيرتي؛ متخلق به اخلاق الهي، روحيه ي انقلابي وجهادي، وقت گذاري مناسب؛ به کار گيري طلاب جوان وجوانان جهت فعاليت هاي مختلف وکسب تجربه وجذب حداکثري نوجوانان وجوانان به مسجد جهت نيروسازي؛ رايزني ونشستهاي منظم ائمه ي جماعات منطقه ومحله ونيزانتقال تجربيات وارائه ي راهکارها ي برون رفت از مشکلات مطروحه و طراحي برنامه هاي مشترک؛ و.


2- هيئت امنا، خادم وسايرمتوليان مسجد؛


حضور حداکثري ومؤثردر مسجد، علاقه مند به  فعاليتهاي تربيتي وحضور کودکان، نوجوانان وجوانان در مسجد، برنامه ريز در راستاي حضور نيروهاي فعال، جوان ومدير در امور فرهنگي اجتماعي مسجد ، داراي همکاري صميمانه وصبورانه  باهمه و از جمله مراکز فرهنگي و پايگاه بسيج مسجد، بستر ساز اقامه ي نماز جماعت باشکوه ومراسم پر شور وبانشاط در مسجد، مخالف با انحصار گرايي ها و تنگ نظري ها وموافق با سعه ي صدر توسعه ي نگاه و فعاليتهاي انقلابي و همه جانبه ي مسجد و .


3-  مراکز فرهنگي وپايگاه بسيج مسجد؛


داشتن حضور پررنگ در نماز جماعت بويژه حضور مسئول مرکز فرهنگي وفرمانده وشوراي پايگاه بسيج، مأنوس با مسجد، همگرا و داراي تعامل دوستانه وعميق با متوليان مسجد بويژه امام جماعت وهيأت امنا ، مشارکت فعال در هدايت برنامه هاي مسجد بدون قصد تصدي گري(حتي الامکان حضورصميمي ومؤثردرهيئت امناو فعاليتهاي مسجد و.) همکاري جدي درفعاليتهاي جمعي مسجد (امورآموزشي وفرهنگي ،کمک به نيازمندان، اردوها، گروههاي جهادي و.)، ترسيم چشم انداز کوتاه وبلند مدت،و.


4- مراکز، مدارس ومؤسسات آموزشي(بويژه اطراف مسجد ومحله)؛


تحت پوشش قرار دادن و همکاري مسجد با مدارس محل وبالعکس، ارتباط مؤثر با حوزه هاي علميه ، طلاب وروحانيان، دانشگاهها ودانشجويان و نيزکانونها ومراکز علمي، آموزشي، هنري، ورزشي و.


5- ساير مراکز (دولتي ، مردم نهاد)و مردمِ محله؛


ارتباط گيري با نهادهاي محلي در راستاي اهداف مسجد واستفاده از ظرفيت هاي آنها، ارتباط گيري مستحکم و بروز با آحاد مردم از جمله کسبه ي محل، خيّرين باهمت بلند، رزمندگان وايثارگران محل، زوجهاي جوان محل، ومعرفي وداشتن برنامه در مسجد براي ايشان؛ معرفي افراد  موفقِ علمي، اجتماعي، هنري، ورزشي محل وتشويق آنها در مسجد، ارتباط گيري مؤثر با محرومان ، غمديدگان (سرکشي خانه آنها ومساعدت آبرومندانه )،شرکت در عزا و شادي مردم محله بويژه مسجديها وافراد محله ، ارتباط با افراد واقشار آسيب پذيرو منزوي از مسجد وجامعه (همانند معتادان، گوشه گيران، بيماران خانه نشين واحوال پرسي وسرکشي از آنهادر صورت صلاحديد )، ايجاد ارتباط مردم با مسئولين و پاسخگو کردن و مطالبه گري از مسئولين در مسجد ، جديت در مطالبه گري ونيز تبادل نظر با مسئولين؛ همکاري خالصانه وصميمانه با همه ي ارگانها وادارات ذي ربط در امور مساجد(از جمله اداره ي اوقاف، سازمان تبليغات ، نيروي مقاومت بسيج ، فرهنگ وارشاد و.) ؛ و.


6- خانواده ؛


همکاري وارتباط گيري مؤثر وفعال خانواده ها اعم از پدر، مادر، فرزندان واقوام با مسجد ومسجد با آنها از طرق مختلف بر اساس نقش محوريِ تربيتي وانسان ساز خانواده ومسجد (درقالب(نشست) پاتوق اوليا و.)، فعاليتهاي کنترل شده ي فرزندان با هماهنگي مسجد در اوقات فراغت فرزندان و ايجاد آسودگي خاطرخانواده ها، تشکيل کلاسهاي تقويتي ودرسي و. براي دانش آموزان بويژه آنها که نياز به تلاش بيشتردارند با هماهنگي خانواده هادر مسجد ومراکز وابسته(کانون فرهنگي، پايگاه بسيج مسجد .) و .


7- مساجد ديگر(در محله وشهر) ؛


ارتباط مؤثر وصميمي، همکاري برنامه ريزي شده در قالب طرحهاي قابل اجرا با مساجدديگر(مساجد يک محله يا يک منطقه)  جلسات دوره اي در مساجد همکارجهت تبادل نظر، برنامه ريزي ، اجرا وپيگيري؛ و.


8- راهکارهاو کارکردهاي عبادي مسجد (نماز، قرآن، ادعيه و.)؛


اقامه ي نماز جماعت با ظرفيت حداکثري مسجد (ترجيحا 3 وعده)، برگزاري برنامه ها، محافل و جلسات قرآن، ادعيه(کميل، ندبه، توسل، سمات، افتتاح و.)، زيارات( عاشورا، جامعه و.) مناجات( شعبانيه ،علي ع در مسجد کوفه و.)، ارائه ي ميز تصحيح قرائت نماز و .


9- راهکارهاو کارکردهاي فرهنگي، ورزشي وتبليغي مسجد؛


برپايي مراسم درهمه ي مناسبتهاي ملي، مذهبي ومحلي بر اساس ظرفيت مسجد، برگزاري يادواره هاي شهدا و سرکشي از خانواده ي معظم ايشان، تشکيل گروههاي هنري (سرود، تواشيح، تئاتر و .) برگزاري مسابقات، اردوها و نمايشگاهها، برخورداري از کتابخانه، در صورت امکان داشتن :( مهد کودک ، پيش دبستاني، دبستان)، تيم ورزشي، تعامل وهمکاري سازنده بامساجد ومراکز فرهنگي ورزشي منطقه ومحله باتعريف فعاليتهاي مشترک و وحدت بخش مثل: المپيک محله{مسابقات دوچرخه سواري، دو ميداني، پينگ پنگ، فوتبال، واليبال و .}، ورزش صبحگاهي مشترک . ، برنامه ريزي درراستاي حل برخي امور ومشکلات  فرهنگي، ورزشي وتبليغي محله و منطقه؛و.


10- راهکارهاو کارکردهاي رسانه هاي اجتماعي وفضاي مجازي مسجد؛


استفاده ي بهينه، مثبت وحداکثري از فضاهاي مجازي و رسانه هاي اجتماعي جهت امور تربيتي و فرهنگي مسجد مراکز فرهنگي و پايگاه بسيج محله؛ ارتباط گيري مؤثر با نمازگزاران واعضاي فعال مسجد واطلاع رساني بموقع وبرنامه ريزي شده از طريق مجاري موجود در فضاهاي امن وبومي مجازي با تشکيل سايت، کانال وگروه؛ تشکيل گروه رسانه اي؛ ساخت، تهيه، ارائه وپخش محصولات، کليپها ومستند هاي معرفتي، بصيرتي در مسجد و.


11- راهکارهاو کارکردهاي حوزه سلامت و بهداشت مسجد؛


اهتمام جدي به سلامت روحي، رواني وجسمي اهالي مسجد ومحله واطلاع رساني و همکاري مؤثر مسجد با مراکز مرتبط؛ برگزاري کارگاههاي تبييني ومشاوره اي باحضورکارشناسان؛ دعوت از روانشناسان، مددکاران اجتماعي، مشاوران، علماي دين و ساير متخصصين حوزه ي بهداشت روان وسلامت خانواده و جامعه ؛ نظافت هفتگي يا ماهيانه ي مسجد ومحله توسط اهالي مسجد وخانواده ها وتقدير از فعالين در اين عرصه در مسجد؛ ويزيت پزشک وخدمات پزشکي در حدامکان وبه صورت صلواتي در مسجد محله؛ و.


12- کارکردهاو راهکارهاي اجتماعي، خدمات رساني ومهارتي مسجد؛


تلاش جدي در فريضه ي امر به معروف ونهي از منکر، فريضه ي وقف، امر پسنديده ي قرض الحسنه(از جمله صندوق قرض الحسنه)، صندوق ذخيره ي مالي جهت فعاليتهاي مسجد ،کوشش در فراهم آوردن ازدواج آسان جوانان وتبريک گفتن ازدواج آنها در مسجد، تبريک حضوري (چند نفر از مسجد)به نوزادآوران در منزل ايشان واهداي هديه اي مختصر، حمايت آبرومندانه وکمک به محرومين وخانواده هاي نيازمند محله و تعامل وهماهنگي با مراکز امدادرسان وپرهيز از موازي کاري در کمک رساني، مشاوره وامور تحکيم بنيان خانواده، خدمات رساني در قالب اردوهاي جهادي، ترويج خريد کالاهاي ايراني وتوليد داخل، ترويج ايجاد خانواده در ترازاسلامي بويژه بحث فرزند آوري، تشکيل کارگاههاي فني ومهارت آموزي(مثل نويسندگي، عکاسي، رايانه، تعمير لوازم خانگي، تعمير ماشين و.) بازديد ازمراکزمؤثردرشناخت وانتخاب شغل آينده(با هماهنگي وبازديد از کارخانجات، مراکز توليدي واشتغال آفرين در شهر، استان وکشور)، تشکيل بازار دوهفته اي يا ماهيانه محصولات ايراني و ترجيحا محصولات خانگي ومحلي بدون واسطه ودلال با قيمت مناسب؛  ايجاد خلاقيت، نوآوري ورقابت سالم بين افراد وگروهها با فراهم آوردن زمينه هاي آن درمسجد ومراکز وابسته ؛ و.


13- راهکارها وکارکردهاي بصيرتي و انقلابي گري مسجد؛


برنامه ريزي جهت بصيرت افزايي، روشنگري، جريان شناسي تاريخي، فرهنگي، فکري وسياسي، تحليل مسايل روز با محوريت تبيين گفتمان ولايت و بيان وپررنگ نمودن شاخص هاي مد نظر امام جامعه وپرهيز از پرداختن به حاشيه ها ؛ حضورحداکثري در مناسبتهاي سياسي انقلابي؛ ارائه ي محتوا هاي بِروز، بومي ومناسب؛ برگزاري جلسات، کارگاهها وسخنرانيهاي بصيرتي وتوانمند سازي اهل مسجد در تحليل صحيح و اقدام بهنگام؛ بله اقامه ي نماز، محوري ترين کارکرد مسجد است اما نمازي که تحول آفرين وحرکت زا نباشد وناهي از فحشا وآمر به معروف فردي واجتماعي نباشد، نماز نيست ؛ مسجد بايد مردان ون پرشور وشعور وانقلابي، پا بند به اصول وارزشهاي الهي وغير منفعل در برابر جريانات مختلف منطقه اي وبين المللي پرورش دهد، دينداري، فقط به نماز خواندن وطول رکوع وسجود نيست؛ و.


14- راهکارهاو کارکردهاي دفاعي ، نظامي وامنيتي مسجد؛


فعال در تأمين امنيت محله، توجه به اينکه پايگاه بسيج مسجد داراي گردان يا گروهان ويا گروه رزمي مي باشد ، فعاليت درامور رزمي، اردوهاي رزم نظامي و رزم اهالي مسجدونيز بالا بردن توان نظامي وآموزش نظامي آنها و.


15- راهکارها وکارکردهاي آموزشي، علمي ، وتربيتي مسجد؛


اهتمام جدي به برگزاري برنامه هاي تربيتي وآموزشي در مسجد (امام جماعت مسجد مربي مسجد است) ؛ آموزشهاي معرفتي ، علمي وتشکيل منظم،جذاب ، مستمر وکيفي حلقه هاي معرفتي و صالحين( محور اصلي فعاليتها، تربيتي است به معني ايصال الي المطلوب)، ارتباط گيري با مراکز آموزشي تربيتي وعلمي (حوزه، دانشگاه، مدرسه و.)، تشکيل حلقه هاي علمي ، تشکيل جلسات شبهه شناسي وپاسخ به سؤالات وشبهات ، سير مطالعاتي، کتابخواني ، حديث خواني، تاريخ اسلام، برگزاري پرسمانهاي مورد نياز وبالاخره اهتمام بسيار جدي جهت تبيين وتحقق بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و ./.


* توجه ! انشاءالله مطالعه ي دقيق اين مختصر، که جمع بندي تحقيق ،انديشه ورزي وم با اساتيد، ائمه ي جماعات فعال وخلّاق چند استان وشهرستان طي ماه اخير است -  با توجه به ظرفيت سنجي مساجد ونيروهاي آن و با رعايت اصل عدم افراط و تفريط دراجراي طرحها وفعاليتها و نيزصبوري و برنامه ريزي افق دار همراه با رصد وپيگيري دائم توسط ائمه ي جماعات، فرمانده پايگاههاي بسيج مساجد، مسئولين کانونهاي مساجد و همه ي دست اندکاران خدوم ومرتبط - بتواند در تحرّک  وپويايي بيشتر اين سنگر محوري ومقدس در شهرها و روستاها ، مؤثر و قابل بهره برداري واجرا شدن باشد./.


                                                   من الله التوفيق وعليه التکلان  


                                                            گردآوري وتآليف - طالب پور         


                                                10/12 /1397  


 


بسم الله قاصم الجبارين


به نام انتقام گيرنده از ظالمان


رفقا! حرکت عظيم ، موج خروشان وخشم مقدس امت اسلام در اين برهه از زمان در مقابل ظلم فاحش سردمداران کفر واستکبار ودر رأس آنها رژيم قلدر، بي منطق ومنحوس آمريکا کاملا باصراحت وشفافيت، پيام استقامت وانتقام سخت ودندان شکن را به همه مخابره کرد و هر ايرانيِ غيور ومسلمانِ شجاع با صداي رسا ،لوازم اين انتقام يعني شهادت طلبي وايثار جان در اين مسير مقدس را فرياد زد اما!


اما عده اي واداده يِ ترسو، رفاه طلب ِ راحت گزين از جمله محمد رضا خاتمي که از آزادگي ، شجاعت وحميّت بويي نبرده اند در بيانيه اي ذليلانه وملتمسانه از دولتها وملتها در خواست ميانجيگري براي حمله نکردن رژيم ستمگر آمريکا به ايران نموده واز سوي ديگر با بي غيرتي تمام از مسئولين کشورمان خواسته اند که  نکند اين رفاه وآبادانيمان را به هم بزنيد و گستاخانه در معامله با خون سردار رشيد اسلام  ومنطقه حاج قاسم سليماني وياران وفادارش مطالبه ي تساهل ومدارا در برابر دشمن خبيث کرده اند :<<.حفظ امنيت عمومي و ملي و نيز آباداني و رفاه ملت را بر هر موضوع ديگري اولويت دهند>>. 


مطمئنيم هيچ اصلاح طلبِ واقعي که مباني اسلام وکشور عزيز ايران وفرزندان عزيزش را دوست دارد با در خواست اين 60 نفر خود باخته ي ترسو از جمله محمد رضا خاتمي موافق که نيست بلکه آن را دور از شرف ، فطرت پاک و غيرت مي داند.


#شهيد#حاج #قاسم


#شرافت


#ترس


#غيرت


#وادادگي


#شجاعت


#خاتمي#محمد#رضا


#انتقام #مقدس


#انتقام#سخت


 اما استهاي  بسيج وبسيجي :


 


بسيج،  معراج انديشه ي پاک اسلامي


بسيج،  ميقات پابرهنگان


بسيج،  مکتب شاهدان وشهيدان گمنام


بسيج،  لشگر مخلص خدا


بسيج،  مظهروحدت مقدس بين ملت


بسيج ،  مصداق کامل ايثار وخلوص وفداکاري 


بسيج،  عامل نجات کشور


بسيج،  از پديده هاي شگفت آور انقلاب


بسيج،  سپردفاعي در برابراستکبار


بسيج،  بيمناک کننده دشمنان واميدبخش دوستان


بسيج،  مجموعه اي از پاک ترين،فداکارترين وآماده به کارترين انسانها


بسيج،  شجره ي طيبه ودرخت تناور وپرثمر


بسيج،  مأمن تربيت جوانان ونوجوانان


بسيج،  مظهر عشق وايثار


بسيج،  از برکات والطاف خداوند


بسيج،  نمونه ي کامل عشق به ذات مقدس حق واسلام


بسيج، حرکتي منطقي،عميق ومنطبق بر نيازهاي دنياي اسلام


بسيج، مصداق مؤمنين در آيه ي "هوالذي ايّدک بنصره وبالمؤمنين"


{اي پيامبر،خداوندمتعال تورا هم،به وسيله ي نصرت خويش وهم از طريق


 خيل عظيم مؤمنين کمک کرد}


بسيج، عظيم ترين وماندگارترين يادگار


بسيج، محور دفاع از انقلاب


بسيج، پيرو قرآن واهل بيت عليهم السلام


بسيج، از نعمتهاي بزرگ الهي


بسيج، نگهبان نظام اسلامي از شر جهانخواران م


بسيج، پرچم دار مقابله با ظلم وبي عدالتي


بسيج، هسته هاي مقاومت در تمامي جهان


بسيج، بهترين الگو براي مشارکت در عرصه هاي سرنوشت ساز


بسيج، خستگي ناپذير وثابت قدم


بسيج، حاضر در عرصه هاي حضور


بسيج، خار چشم دشمنان


بسيج، اتصال به کانون مشروعيت نظام اسلامي


و.


بسيج يعني، امنيت


        يعني، حفظ افتخارات


        يعني، حفظ استقلال ملي وغرور ملي


        يعني، حفظ اسلام ونظام جمهوري اسلامي


        يعني، نيروي کارآمدبراي همه ي ميدانها


        يعني، مجموعه اي از پاک ترين ،فداکارترين وآماده به کار ترين انسانها


        يعني، بيمناک کننده دشمنان واميدبخش دوستان


        يعني، يکي از پديده هاي شگفت آور انقلاب


        يعني، مظهر وحدت مقدس بين افراد ملت


        يعني، مظهر مجاهدت وآمادگي کامل


        يعني، تمام ناشدني


و


بسيجي کسي که: عاشق خداست


                         اهل بصيرت ،بينش ومعرفت است


                         براي سرنوشت خود،ملت وآينده ي ايران اسلامي ،براي استقلال


                          وهويت ملت خود وآينده ي دنياي اسلام ارزش قايل است


                         مدافع اسلام ناب است


                         هدايتگر بشريت به سمت کمال است


                         در قله ي کمال است


                         با اعتماد به نفس وخود باور است


                         بهترين،خالصترين،شرافتمندترين وپر افتخارترين انسانهاست


                         داراي مغز متفکر ودل باايمان است


                         آماده براي همه ي ميدانهاي وظيفه است


                         شجاع وغيرتمند است


                         زنده نگه دارنده ي ارزشهاست


                         نمونه ي اخلاق ،تواضع،مهرباني ورعايت قانون ومقررات است


                         دين محور وعقل گراست


                         بر عهد خويش ثابت قدم وجان فداست


 


واما نيستهاي بسيجي: 


   بسيجي،اسير خواسته هاي حقير نيست


              ترسو وناتوان نيست


              در بند هوا وهوس نيست


              رياکار و دورو نيست


              محافظه کار وهمراه باد نيست


              (امام علي (ع):«.وهمج رعاع اتباع کل ناعق،يميلون مع کل ريح»


              {دسته اي از مردم چون خاشاک يا  پشه هاي دستخوش باد وطوفان


              وهميشه سرگردان اند که با وزش هر بادي (به هرسويي)حرکت مي کنند}


 


              سياست زده وجناحي نيست


              در سنگرهاي علمي و پژوهشي ، علم زده ودگم انديش نيست


              طلبکار شهدا ونظام اسلامي نيست


              خيانت پيشه وقانون گريز نيست


              به نام اسلام ورهبري وبا ظاهر ي مردم گرا ريشه ي اسلام حقيقي و


              ولايت را نمي زند


              به اسم تکثر گرايي وپلوراليزم هر صداي کريه ضد دين را بر حق نمي داند


              به نام آزادي هر رابطه اي را ولو با مستکبرين وغده هاي سرطاني جهان


               نمي پذيرد


 


               با لعاب دموکراسي، ذلت ياري مکاتب غربي به ويژه ليبرال دموکراسي


               تو خالي و ضد بشر را تحمل نمي کند


              به نام اصلاحات ورفورميسم براسلام و ستون خيمه ي نظام اسلامي


              (ولايت فقيه)نمي تازد


              با فرض ساده انگاري ديگران، ملعبه ي دشمنان نمي شود


              آمريکاي جنايتکار وظالم واذنابش را براي مذاکره وارتباط داشتن


               لايق نمي داند 


              دين ستيز ودين گريز نيست


              اهل مسامحه در اصول نظام اسلامي نيست


              معارف ديني را يکسره متغير وزمان مند نمي داند


              در تقابل دين وآزادي دين را محدود نمي کند


              در تعارض تکاليف ديني وحقوق بشر سازمان به اصطلاح ملل حقوق بشررا


              مقدم نمي کند


              وحي وقرآن را امري تجربي ويافتني پس متغير نمي شناسد


              از قرآن ومفسرين حقيقي آن(معصومين عليهم السلام)جدا نيست


              از اسلام عزيز واصول اساسي آن دست بردار نيست


و.


 


لذا امام خميني(ره) - بنيان گذار اين تفکر ناب در 5 آذر سال 1358 - مي گويد:


من همواره به خلوص وصفاي بسيجيان غبطه مي خورم  واز خدا مي خواهم تا با


بسيجيانم محشور گرداند چرا که در اين دنيا افتخارم اين است که خود بسيجي ام.


ومقام معظم رهبري حضرت آيت الله اي ،بزرگ بسيجي جانباز  مي گويد:


بزرگ ترين الگوي بسيجيان مسلمان در همه ي عالم " علي بن ابي طالب"


عليه السلام است.


 


اميد آنکه به فضل خدا به سوي بسيجي شدن وبسيجي ماندن حرکت کرده


 وبر عهد بسيجي بودن ثابت قدم بمانيم ./.انشاءالله - طالب پور


به نام خدا 


به گزارش 

خبرگزاري شبستان ؛


استاديار طرح صالحين :

بسيجيان با جريان سازي مردم را نسبت به مسائل آگاه کنند/ جمهوري اسلامي مسير اصلي خود را طي مي‌کند   


حجت الاسلام طالب پور با تأکيد بر وم جريان سازي براي آگاه کردن مردم نسبت

به مسائل گوناگون کشور، گفت: جريان سازي اگر به صورت صحيح صورت گيرد بر روي اذهان تأثير مي‌گذارد.


سلام


رفقا! 


گام دوم انقلاب را با قدمهاي استوار، مديريت جهادي ، مسجد محوري وافقها وبرنامه هاي بلند، ميان وکوتاه مدت در مسير تمدن سازي سپري کنيم  وبا انقطاع از غير خدا وبهترين آرزو يعني شهادت در راه خدا، وليّ زمان را در تحقق آرمانهايش ياري کنيم . انشاءالله 


 


نتيجه تصويري براي گام دوم انقلاب


 


به نام خدا


    در آستانه ي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران هستيم انتخاباتي که يک فرصت بزرگ براي کشور ماست چرا که حضورانبوه مردم پشتوانه اي قوي براي نظام وامنيت ماست


    آري، مردم علاوه بر تحريمها؛ برخي کم کاريها وگاهي بي تدبيري ها وسوءمديريتها رامي بينند اما چون پاي آبروي انقلاب خودشان در ميان است با اقتدار، بصيرت وعزم ملي، براي نگهباني وپاسداشت تلاشهاي شهيدان ومجاهدان وطن بويژه سرداران غيور ايران اسلامي ، ان شاءالله همه با هم بويژه دانشگاهيان و دانشجويان عزيز در اين اساسي ترين مسأله ي کشور که تزريق روح تازه به کالبد نظام وانقلاب است، براي رضاي خدا ، بابصيرت وجامع نگري وبه دور از بحثهاي حاشيه اي، دلسرد کننده ، احساسي ودشمن پسند، در انتخابات باشکوه دوم اسفند 98 شرکت نموده وسالم وآزاد بودن آن را ثابت کرده ، تحت لواي ولايت، مشت محکمي بر دهان دشمنان انقلاب وياوه گويان خارجي وداخلي خواهند زد. بحول وقوه ي الهي .


نمايندگي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه اردکان


حميد طالب پور    


 


 


بسمه تعالي


مجلس شفاف،پويا و ضدفساد


تعهدنامه داوطلبان نمايندگي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ايران(اردکان)


 


         اينجانب ………….…………….…………، فرزند. داوطلب نمايندگي مجلس از حوزه انتخابيه ………………… در کمال صحت و سلامت عقل متعهد مي شوم درصورتي که با رأي مردم وارد مجلس شوم، تعهدات زير را اجرا کنم و روحانيت ونيروهاي انقلابي اردکان محق است طبق وظيفه ذاتي خود با همکاري و نظارت مردمي، رفتار من را زير نظر بگيرد و درصورت تخطي‌ام از هريک اين تعهدات، ابتدا به خودم تذکر کتبي دهد و اگر اعتنا نکردم، مستندات تخلف من از هريک از اين تعهدات را براي اطلاع عموم منتشر کند و موضوع را از مجاري حقوقي و قضايي پيگيري نمايد.


1در طول دوره نمايندگي، از هيچ شخص حقيقي و حقوقي داخلي يا خارجي، هديه داراي ارزش مادي خارج از عرف وشرع دريافت نکنم.


2التزام عملي وجدي ام به پيروي از ولايت فقيه را در عمکردهايم مطابق قانون اساسي مد نظر داشته وبه منصه ي ظهور برسانم.  


3در طول دوره نمايندگي، عضو هيات مديره موظف يا غير موظف هيچ شرکت يا سازمان دولتي، خصوصي يا خصولتي (عمومي غير دولتي و…) به هر نوع نباشم و به استخدام دولت يا شرکتها و نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي در نيايم


4در طول دوره نمايندگي، فقط حقوق و مزاياي نمايندگي دريافت کنم و از هيچ شخص حقيقي و حقوقي دولتي يا خصوصي يا عمومي غيردولتي، هيچ نوع حقوق، پاداش، حق مشاوره، کميسيون، حق‌ جلسه و امثال آنها دريافت نکنم. (کسب و کار خصوصي يا خانوادگي قبل از نمايندگي ام از شمول اين تعهد خارج است)


  5در طول دوره نمايندگي، بجز مأموريت هاي رسمي پارلماني، هيچ سفر خارجي به هزينه اشخاص حقيقي و حقوقي نروم و در مأموريت هاي رسمي پارلماني هم هيچ گونه دريافتي مازاد بر حق قانوني نداشته باشم


  6از آغاز رسمي تبليغات انتخاباتي، حکم ماده 29 قانون برنامه ششم را داوطلبانه اجرا و همه حقوق و همه مزاياي دريافتي‌ام از بيت‌المال را براي اطلاع عموم مردم منتشر کنم


  7هيچ گاه در توزيع فرصت هاي شغلي و مديريتي و توزيع امتيازات دولتي، توصيه کتبي و شفاهي نکنم


تبصره: در مواردي مانند؛ جابجايي کارمندان، دانشجويان و پرداخت وام هاي خرد، بعد از تشخيص استحقاق اقدام نمايم ولي اقدامات خود را هم شفاف به مردم اعلام کنم.


   8هرگاه موضوعي در دستور کار کميسيونها يا صحن قرارگيرد که مستقيما به منفعت شخصي يا کسب ‌و کار خودم يا خانواده‌ام مربوط باشد، موضوع تعارض منافعم را اعلام و از حضور در رأي‌گيري و هر نوع تاثيرگذاري در تصميم مجلس، خودداري کنم


9در طول دوره نمايندگي، خود را وقف تکاليف تقنين و نظارت کنم و دعوت به عضويت در هيأت ¬علمي دانشگاه¬ها و تحصيل در مقطع دکتري را نپذيرم


10در اولين فرصت ممکن، طرح شفافيت آراي نمايندگان و پخش زنده کميسيونهاي مجلس را ارائه کنم و اگر تصويب نشد، آراي خود را داوطلبانه اعلام و حتيالمقدور ريز مذاکرات و مصوبات غير محرمانه کميسيونهاي مجلس را منتشر کنم


11در اولين فرصت ممکن ، طرح لغو مجوزها و امتيازات تخصيص يافته براي نمايندگان ادوار را تهيه و تلاش کنم اجرا شود.


 


نام و نام خانوادگي، تاريخ و امضاي داوطلب نمايندگي


 


 


به نام خدا


«ان اللهَ يأمُرکم أن تُؤدوا الأمانات الي اهلِها» (سوره نساء آيه 58)


خداوند به شما فرمان مي دهد تا امانتها را به صاحبانش بدهيد.


مسئوليتها، امانت اند همچنان که مولا علي ع در نامه ي 5 نهج البلاغه فرمودند: ليس لک بِطُعمه ولکنّه في عُنقِک أمانه.


در نظام مقدس جمهوري اسلامي نبايد تلقي اين باشد که مسئوليتها لقمه ي چرب ونرمي است واز قِبَل آن بايد به نان ونوايي رسيد يا ديگران را به نان ونوايي رساند بلکه پستها ومقامهايي همچون نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را بايد مسئوليتهاي خطير وسنگيني دانست که پذيرنده ي آن مسئوليت ، آن را به عنوان بار گراني که از او سؤال خواهد شد ببيند وحقيقتا آن را بار امانت الهي بيابد وهمواره خود را خدمت گذار دين خدا ومردم متدين تلقي کند .


در اين راستا وظيفه ي نگهبانان دين وراهنمايان مردم يعني علما که مطابق سخن امام صادق ع مرابطون ونگهبانان مرزهاي ديانت اند، بسيار سنگين وخطير است چرا که اگر احساس مي کنند بايد کاري کرد وکمک نمود تا امانت الهي به امانت داران واقعي برسد بويژه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نکاتي را بايد مد نظر داشت؛


 از جمله واز نکات بسيار مهم وراهبردي نه شخصي وفردي؛ نيفتادن در ورطه ي افراط وتفريط است . گاهي علما وروحانيان چنان بي تفاوت ومنزوي اند که گويي هيچ مسئوليت و وظيفه اي ندارند وگاهي در اين زمينه چنان افراط مي کنند که گويي موظفند خود را وشأن روحانيت را در حد مسئول ستاد و يا مشاور کانديدايي پايين آورده وتقليل دهند .در صورتي که وظيفه وجايگاه خطير علما وروحانيون به عنوان پاسداران حريم دين و ولايت وبه عنوان فرماندهان وافسران فکري ومعنوي مردم بسي متفاوت و والاتر است.


توقع وانتظار امامين جامعه ي ايماني از علما وروحانيت ، هدايت وروشنگري در سايه ي آزاد انديشي ورعايت شأن وحريم حافظان دين وهاديان امت است وتقليل جايگاه اين نهاد مقدس ، شکستن حرمت امامزاده توسط متولي است .


اميد است ان شاء الله رعايت اين نکته ي اساسي، چراغ راه حفظ حريم وحرمت علما وروحانيت اصيل وانقلابي باشد. فتأمل جيّدا ./.


(توجه:اگر اين تذکر راهبردي به مذاق ومزاج عده اي خوش نيامد پيشاپيش عذر خواهي مي کنم . قال ص :قُلِ اَلْحَقَّ وَ إِنْ كَانَ مُرّاً)


من الله التوفيق وعليه التکلان   


 


 


«کادر سازي با مسجد محوري؛ شاخصها وراهکارهاي رسيدن به مسجد موفق و در تراز انقلاب اسلامي»


به نام خدا


راهکارها ، کارکردها، ارائه برنامه و تجربيات اجرايي وعملياتي وترسيم چشم انداز يک وچند ساله جهت رسيدن به مسجد انقلابي وموفق


1- امام جماعت مسجد؛


به عنوان اساسي ترين رکن مسجد ومحورفعاليتها ي مسجد محله يامنطقه محور؛ برخوردارازروحيه ي کارتشکيلاتي وجريان ساز، مربي توانمند وداراي انگيزه ي کارتربيتي، معرفتي وبصيرتي؛ متخلق به اخلاق الهي، روحيه ي انقلابي وجهادي، وقت گذاري مناسب؛ به کار گيري طلاب جوان وجوانان جهت فعاليت هاي مختلف وکسب تجربه وجذب حداکثري نوجوانان وجوانان به مسجد جهت نيروسازي؛ رايزني ونشستهاي منظم ائمه ي جماعات منطقه ومحله ونيزانتقال تجربيات وارائه ي راهکارها ي برون رفت از مشکلات مطروحه و طراحي برنامه هاي مشترک؛ و.


2- هيئت امنا، خادم وسايرمتوليان مسجد؛


حضور حداکثري ومؤثردر مسجد، علاقه مند به  فعاليتهاي تربيتي وحضور کودکان، نوجوانان وجوانان در مسجد، برنامه ريز در راستاي حضور نيروهاي فعال، جوان ومدير در امور فرهنگي اجتماعي مسجد ، داراي همکاري صميمانه وصبورانه  باهمه و از جمله مراکز فرهنگي و پايگاه بسيج مسجد، بستر ساز اقامه ي نماز جماعت باشکوه ومراسم پر شور وبانشاط در مسجد، مخالف با انحصار گرايي ها و تنگ نظري ها وموافق با سعه ي صدر توسعه ي نگاه و فعاليتهاي انقلابي و همه جانبه ي مسجد و .


3-  مراکز فرهنگي وپايگاه بسيج مسجد؛


داشتن حضور پررنگ در نماز جماعت بويژه حضور مسئول مرکز فرهنگي وفرمانده وشوراي پايگاه بسيج، مأنوس با مسجد، همگرا و داراي تعامل دوستانه وعميق با متوليان مسجد بويژه امام جماعت وهيأت امنا ، مشارکت فعال در هدايت برنامه هاي مسجد بدون قصد تصدي گري(حتي الامکان حضورصميمي ومؤثردرهيئت امناو فعاليتهاي مسجد و.) همکاري جدي درفعاليتهاي جمعي مسجد (امورآموزشي وفرهنگي ،کمک به نيازمندان، اردوها، گروههاي جهادي و.)، ترسيم چشم انداز کوتاه وبلند مدت،و.


4- مراکز، مدارس ومؤسسات آموزشي(بويژه اطراف مسجد ومحله)؛


تحت پوشش قرار دادن و همکاري مسجد با مدارس محل وبالعکس، ارتباط مؤثر با حوزه هاي علميه ، طلاب وروحانيان، دانشگاهها ودانشجويان و نيزکانونها ومراکز علمي، آموزشي، هنري، ورزشي و.


5- ساير مراکز (دولتي ، مردم نهاد)و مردمِ محله؛


ارتباط گيري با نهادهاي محلي در راستاي اهداف مسجد واستفاده از ظرفيت هاي آنها، ارتباط گيري مستحکم و بروز با آحاد مردم از جمله کسبه ي محل، خيّرين باهمت بلند، رزمندگان وايثارگران محل، زوجهاي جوان محل، ومعرفي وداشتن برنامه در مسجد براي ايشان؛ معرفي افراد  موفقِ علمي، اجتماعي، هنري، ورزشي محل وتشويق آنها در مسجد، ارتباط گيري مؤثر با محرومان ، غمديدگان (سرکشي خانه آنها ومساعدت آبرومندانه )،شرکت در عزا و شادي مردم محله بويژه مسجديها وافراد محله ، ارتباط با افراد واقشار آسيب پذيرو منزوي از مسجد وجامعه (همانند معتادان، گوشه گيران، بيماران خانه نشين واحوال پرسي وسرکشي از آنهادر صورت صلاحديد )، ايجاد ارتباط مردم با مسئولين و پاسخگو کردن و مطالبه گري از مسئولين در مسجد ، جديت در مطالبه گري ونيز تبادل نظر با مسئولين؛ همکاري خالصانه وصميمانه با همه ي ارگانها وادارات ذي ربط در امور مساجد(از جمله اداره ي اوقاف، سازمان تبليغات ، نيروي مقاومت بسيج ، فرهنگ وارشاد و.) ؛ و.


6- خانواده ؛


همکاري وارتباط گيري مؤثر وفعال خانواده ها اعم از پدر، مادر، فرزندان واقوام با مسجد ومسجد با آنها از طرق مختلف بر اساس نقش محوريِ تربيتي وانسان ساز خانواده ومسجد (درقالب(نشست) پاتوق اوليا و.)، فعاليتهاي کنترل شده ي فرزندان با هماهنگي مسجد در اوقات فراغت فرزندان و ايجاد آسودگي خاطرخانواده ها، تشکيل کلاسهاي تقويتي ودرسي و. براي دانش آموزان بويژه آنها که نياز به تلاش بيشتردارند با هماهنگي خانواده هادر مسجد ومراکز وابسته(کانون فرهنگي، پايگاه بسيج مسجد .) و .


7- مساجد ديگر(در محله وشهر) ؛


ارتباط مؤثر وصميمي، همکاري برنامه ريزي شده در قالب طرحهاي قابل اجرا با مساجدديگر(مساجد يک محله يا يک منطقه)  جلسات دوره اي در مساجد همکارجهت تبادل نظر، برنامه ريزي ، اجرا وپيگيري؛ و.


8- راهکارهاو کارکردهاي عبادي مسجد (نماز، قرآن، ادعيه و.)؛


اقامه ي نماز جماعت با ظرفيت حداکثري مسجد (ترجيحا 3 وعده)، برگزاري برنامه ها، محافل و جلسات قرآن، ادعيه(کميل، ندبه، توسل، سمات، افتتاح و.)، زيارات( عاشورا، جامعه و.) مناجات( شعبانيه ،علي ع در مسجد کوفه و.)، ارائه ي ميز تصحيح قرائت نماز و .


9- راهکارهاو کارکردهاي فرهنگي، ورزشي وتبليغي مسجد؛


برپايي مراسم درهمه ي مناسبتهاي ملي، مذهبي ومحلي بر اساس ظرفيت مسجد، برگزاري يادواره هاي شهدا و سرکشي از خانواده ي معظم ايشان، تشکيل گروههاي هنري (سرود، تواشيح، تئاتر و .) برگزاري مسابقات، اردوها و نمايشگاهها، برخورداري از کتابخانه، در صورت امکان داشتن :( مهد کودک ، پيش دبستاني، دبستان)، تيم ورزشي، تعامل وهمکاري سازنده بامساجد ومراکز فرهنگي ورزشي منطقه ومحله باتعريف فعاليتهاي مشترک و وحدت بخش مثل: المپيک محله{مسابقات دوچرخه سواري، دو ميداني، پينگ پنگ، فوتبال، واليبال و .}، ورزش صبحگاهي مشترک . ، برنامه ريزي درراستاي حل برخي امور ومشکلات  فرهنگي، ورزشي وتبليغي محله و منطقه؛و.


10- راهکارهاو کارکردهاي رسانه هاي اجتماعي وفضاي مجازي مسجد؛


استفاده ي بهينه، مثبت وحداکثري از فضاهاي مجازي و رسانه هاي اجتماعي جهت امور تربيتي و فرهنگي مسجد مراکز فرهنگي و پايگاه بسيج محله؛ ارتباط گيري مؤثر با نمازگزاران واعضاي فعال مسجد واطلاع رساني بموقع وبرنامه ريزي شده از طريق مجاري موجود در فضاهاي امن وبومي مجازي با تشکيل سايت، کانال وگروه؛ تشکيل گروه رسانه اي؛ ساخت، تهيه، ارائه وپخش محصولات، کليپها ومستند هاي معرفتي، بصيرتي در مسجد و.


11- راهکارهاو کارکردهاي حوزه سلامت و بهداشت مسجد؛


اهتمام جدي به سلامت روحي، رواني وجسمي اهالي مسجد ومحله واطلاع رساني و همکاري مؤثر مسجد با مراکز مرتبط؛ برگزاري کارگاههاي تبييني ومشاوره اي باحضورکارشناسان؛ دعوت از روانشناسان، مددکاران اجتماعي، مشاوران، علماي دين و ساير متخصصين حوزه ي بهداشت روان وسلامت خانواده و جامعه ؛ نظافت هفتگي يا ماهيانه ي مسجد ومحله توسط اهالي مسجد وخانواده ها وتقدير از فعالين در اين عرصه در مسجد؛ ويزيت پزشک وخدمات پزشکي در حدامکان وبه صورت صلواتي در مسجد محله؛ و.


12- کارکردهاو راهکارهاي اجتماعي، خدمات رساني ومهارتي مسجد؛


تلاش جدي در فريضه ي امر به معروف ونهي از منکر، فريضه ي وقف، امر پسنديده ي قرض الحسنه(از جمله صندوق قرض الحسنه)، صندوق ذخيره ي مالي جهت فعاليتهاي مسجد ،کوشش در فراهم آوردن ازدواج آسان جوانان وتبريک گفتن ازدواج آنها در مسجد، تبريک حضوري (چند نفر از مسجد)به نوزادآوران در منزل ايشان واهداي هديه اي مختصر، حمايت آبرومندانه وکمک به محرومين وخانواده هاي نيازمند محله و تعامل وهماهنگي با مراکز امدادرسان وپرهيز از موازي کاري در کمک رساني، مشاوره وامور تحکيم بنيان خانواده، خدمات رساني در قالب اردوهاي جهادي، ترويج خريد کالاهاي ايراني وتوليد داخل، ترويج ايجاد خانواده در ترازاسلامي بويژه بحث فرزند آوري، تشکيل کارگاههاي فني ومهارت آموزي(مثل نويسندگي، عکاسي، رايانه، تعمير لوازم خانگي، تعمير ماشين و.) بازديد ازمراکزمؤثردرشناخت وانتخاب شغل آينده(با هماهنگي وبازديد از کارخانجات، مراکز توليدي واشتغال آفرين در شهر، استان وکشور)، تشکيل بازار دوهفته اي يا ماهيانه محصولات ايراني و ترجيحا محصولات خانگي ومحلي بدون واسطه ودلال با قيمت مناسب؛  ايجاد خلاقيت، نوآوري ورقابت سالم بين افراد وگروهها با فراهم آوردن زمينه هاي آن درمسجد ومراکز وابسته ؛ و.


13- راهکارها وکارکردهاي بصيرتي و انقلابي گري مسجد؛


برنامه ريزي جهت بصيرت افزايي، روشنگري، جريان شناسي تاريخي، فرهنگي، فکري وسياسي، تحليل مسايل روز با محوريت تبيين گفتمان ولايت و بيان وپررنگ نمودن شاخص هاي مد نظر امام جامعه وپرهيز از پرداختن به حاشيه ها ؛ حضورحداکثري در مناسبتهاي سياسي انقلابي؛ ارائه ي محتوا هاي بِروز، بومي ومناسب؛ برگزاري جلسات، کارگاهها وسخنرانيهاي بصيرتي وتوانمند سازي اهل مسجد در تحليل صحيح و اقدام بهنگام؛ بله اقامه ي نماز، محوري ترين کارکرد مسجد است اما نمازي که تحول آفرين وحرکت زا نباشد وناهي از فحشا وآمر به معروف فردي واجتماعي نباشد، نماز نيست ؛ مسجد بايد مردان ون پرشور وشعور وانقلابي، پا بند به اصول وارزشهاي الهي وغير منفعل در برابر جريانات مختلف منطقه اي وبين المللي پرورش دهد، دينداري، فقط به نماز خواندن وطول رکوع وسجود نيست؛ و.


14- راهکارهاو کارکردهاي دفاعي ، نظامي وامنيتي مسجد؛


فعال در تأمين امنيت محله، توجه به اينکه پايگاه بسيج مسجد داراي گردان يا گروهان ويا گروه رزمي مي باشد ، فعاليت درامور رزمي، اردوهاي رزم نظامي و رزم اهالي مسجدونيز بالا بردن توان نظامي وآموزش نظامي آنها و.


15- راهکارها وکارکردهاي آموزشي، علمي ، وتربيتي مسجد؛


اهتمام جدي به برگزاري برنامه هاي تربيتي وآموزشي در مسجد (امام جماعت مسجد مربي مسجد است) ؛ آموزشهاي معرفتي ، علمي وتشکيل منظم،جذاب ، مستمر وکيفي حلقه هاي معرفتي و صالحين( محور اصلي فعاليتها، تربيتي است به معني ايصال الي المطلوب)، ارتباط گيري با مراکز آموزشي تربيتي وعلمي (حوزه، دانشگاه، مدرسه و.)، تشکيل حلقه هاي علمي ، تشکيل جلسات شبهه شناسي وپاسخ به سؤالات وشبهات ، سير مطالعاتي، کتابخواني ، حديث خواني، تاريخ اسلام، برگزاري پرسمانهاي مورد نياز وبالاخره اهتمام بسيار جدي جهت تبيين وتحقق بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و ./.


* توجه ! انشاءالله مطالعه ي دقيق اين مختصر، که جمع بندي تحقيق ،انديشه ورزي وم با اساتيد، ائمه ي جماعات فعال وخلّاق چند استان وشهرستان طي ماه اخير است -  با توجه به ظرفيت سنجي مساجد ونيروهاي آن و با رعايت اصل عدم افراط و تفريط دراجراي طرحها وفعاليتها و نيزصبوري و برنامه ريزي افق دار همراه با رصد وپيگيري دائم توسط ائمه ي جماعات، فرمانده پايگاههاي بسيج مساجد، مسئولين کانونهاي مساجد و همه ي دست اندکاران خدوم ومرتبط - بتواند در تحرّک  وپويايي بيشتر اين سنگر محوري ومقدس در شهرها و روستاها ، مؤثر و قابل بهره برداري واجرا شدن باشد./.


                                                   من الله التوفيق وعليه التکلان  


                                                            گردآوري وتآليف - طالب پور         


                                                10/12 /1397  


 


بسم الله قاصم الجبارين


به نام انتقام گيرنده از ظالمان


رفقا! حرکت عظيم ، موج خروشان وخشم مقدس امت اسلام در اين برهه از زمان در مقابل ظلم فاحش سردمداران کفر واستکبار ودر رأس آنها رژيم قلدر، بي منطق ومنحوس آمريکا کاملا باصراحت وشفافيت، پيام استقامت وانتقام سخت ودندان شکن را به همه مخابره کرد و هر ايرانيِ غيور ومسلمانِ شجاع با صداي رسا ،لوازم اين انتقام يعني شهادت طلبي وايثار جان در اين مسير مقدس را فرياد زد اما!


اما عده اي واداده يِ ترسو، رفاه طلب ِ راحت گزين از جمله محمد رضا خاتمي که از آزادگي ، شجاعت وحميّت بويي نبرده اند در بيانيه اي ذليلانه وملتمسانه از دولتها وملتها در خواست ميانجيگري براي حمله نکردن رژيم ستمگر آمريکا به ايران نموده واز سوي ديگر با بي غيرتي تمام از مسئولين کشورمان خواسته اند که  نکند اين رفاه وآبادانيمان را به هم بزنيد و گستاخانه در معامله با خون سردار رشيد اسلام  ومنطقه حاج قاسم سليماني وياران وفادارش مطالبه ي تساهل ومدارا در برابر دشمن خبيث کرده اند :<<.حفظ امنيت عمومي و ملي و نيز آباداني و رفاه ملت را بر هر موضوع ديگري اولويت دهند>>. 


مطمئنيم هيچ اصلاح طلبِ واقعي که مباني اسلام وکشور عزيز ايران وفرزندان عزيزش را دوست دارد با در خواست اين 60 نفر خود باخته ي ترسو از جمله محمد رضا خاتمي موافق که نيست بلکه آن را دور از شرف ، فطرت پاک و غيرت مي داند.


#شهيد#حاج #قاسم


#شرافت


#ترس


#غيرت


#وادادگي


#شجاعت


#خاتمي#محمد#رضا


#انتقام #مقدس


#انتقام#سخت


 اما استهاي  بسيج وبسيجي :


 


بسيج،  معراج انديشه ي پاک اسلامي


بسيج،  ميقات پابرهنگان


بسيج،  مکتب شاهدان وشهيدان گمنام


بسيج،  لشگر مخلص خدا


بسيج،  مظهروحدت مقدس بين ملت


بسيج ،  مصداق کامل ايثار وخلوص وفداکاري 


بسيج،  عامل نجات کشور


بسيج،  از پديده هاي شگفت آور انقلاب


بسيج،  سپردفاعي در برابراستکبار


بسيج،  بيمناک کننده دشمنان واميدبخش دوستان


بسيج،  مجموعه اي از پاک ترين،فداکارترين وآماده به کارترين انسانها


بسيج،  شجره ي طيبه ودرخت تناور وپرثمر


بسيج،  مأمن تربيت جوانان ونوجوانان


بسيج،  مظهر عشق وايثار


بسيج،  از برکات والطاف خداوند


بسيج،  نمونه ي کامل عشق به ذات مقدس حق واسلام


بسيج، حرکتي منطقي،عميق ومنطبق بر نيازهاي دنياي اسلام


بسيج، مصداق مؤمنين در آيه ي "هوالذي ايّدک بنصره وبالمؤمنين"


{اي پيامبر،خداوندمتعال تورا هم،به وسيله ي نصرت خويش وهم از طريق


 خيل عظيم مؤمنين کمک کرد}


بسيج، عظيم ترين وماندگارترين يادگار


بسيج، محور دفاع از انقلاب


بسيج، پيرو قرآن واهل بيت عليهم السلام


بسيج، از نعمتهاي بزرگ الهي


بسيج، نگهبان نظام اسلامي از شر جهانخواران م


بسيج، پرچم دار مقابله با ظلم وبي عدالتي


بسيج، هسته هاي مقاومت در تمامي جهان


بسيج، بهترين الگو براي مشارکت در عرصه هاي سرنوشت ساز


بسيج، خستگي ناپذير وثابت قدم


بسيج، حاضر در عرصه هاي حضور


بسيج، خار چشم دشمنان


بسيج، اتصال به کانون مشروعيت نظام اسلامي


و.


بسيج يعني، امنيت


        يعني، حفظ افتخارات


        يعني، حفظ استقلال ملي وغرور ملي


        يعني، حفظ اسلام ونظام جمهوري اسلامي


        يعني، نيروي کارآمدبراي همه ي ميدانها


        يعني، مجموعه اي از پاک ترين ،فداکارترين وآماده به کار ترين انسانها


        يعني، بيمناک کننده دشمنان واميدبخش دوستان


        يعني، يکي از پديده هاي شگفت آور انقلاب


        يعني، مظهر وحدت مقدس بين افراد ملت


        يعني، مظهر مجاهدت وآمادگي کامل


        يعني، تمام ناشدني


و


بسيجي کسي که: عاشق خداست


                         اهل بصيرت ،بينش ومعرفت است


                         براي سرنوشت خود،ملت وآينده ي ايران اسلامي ،براي استقلال


                          وهويت ملت خود وآينده ي دنياي اسلام ارزش قايل است


                         مدافع اسلام ناب است


                         هدايتگر بشريت به سمت کمال است


                         در قله ي کمال است


                         با اعتماد به نفس وخود باور است


                         بهترين،خالصترين،شرافتمندترين وپر افتخارترين انسانهاست


                         داراي مغز متفکر ودل باايمان است


                         آماده براي همه ي ميدانهاي وظيفه است


                         شجاع وغيرتمند است


                         زنده نگه دارنده ي ارزشهاست


                         نمونه ي اخلاق ،تواضع،مهرباني ورعايت قانون ومقررات است


                         دين محور وعقل گراست


                         بر عهد خويش ثابت قدم وجان فداست


 


واما نيستهاي بسيجي: 


   بسيجي،اسير خواسته هاي حقير نيست


              ترسو وناتوان نيست


              در بند هوا وهوس نيست


              رياکار و دورو نيست


              محافظه کار وهمراه باد نيست


              (امام علي (ع):«.وهمج رعاع اتباع کل ناعق،يميلون مع کل ريح»


              {دسته اي از مردم چون خاشاک يا  پشه هاي دستخوش باد وطوفان


              وهميشه سرگردان اند که با وزش هر بادي (به هرسويي)حرکت مي کنند}


 


              سياست زده وجناحي نيست


              در سنگرهاي علمي و پژوهشي ، علم زده ودگم انديش نيست


              طلبکار شهدا ونظام اسلامي نيست


              خيانت پيشه وقانون گريز نيست


              به نام اسلام ورهبري وبا ظاهر ي مردم گرا ريشه ي اسلام حقيقي و


              ولايت را نمي زند


              به اسم تکثر گرايي وپلوراليزم هر صداي کريه ضد دين را بر حق نمي داند


              به نام آزادي هر رابطه اي را ولو با مستکبرين وغده هاي سرطاني جهان


               نمي پذيرد


 


               با لعاب دموکراسي، ذلت ياري مکاتب غربي به ويژه ليبرال دموکراسي


               تو خالي و ضد بشر را تحمل نمي کند


              به نام اصلاحات ورفورميسم براسلام و ستون خيمه ي نظام اسلامي


              (ولايت فقيه)نمي تازد


              با فرض ساده انگاري ديگران، ملعبه ي دشمنان نمي شود


              آمريکاي جنايتکار وظالم واذنابش را براي مذاکره وارتباط داشتن


               لايق نمي داند 


              دين ستيز ودين گريز نيست


              اهل مسامحه در اصول نظام اسلامي نيست


              معارف ديني را يکسره متغير وزمان مند نمي داند


              در تقابل دين وآزادي دين را محدود نمي کند


              در تعارض تکاليف ديني وحقوق بشر سازمان به اصطلاح ملل حقوق بشررا


              مقدم نمي کند


              وحي وقرآن را امري تجربي ويافتني پس متغير نمي شناسد


              از قرآن ومفسرين حقيقي آن(معصومين عليهم السلام)جدا نيست


              از اسلام عزيز واصول اساسي آن دست بردار نيست


و.


 


لذا امام خميني(ره) - بنيان گذار اين تفکر ناب در 5 آذر سال 1358 - مي گويد:


من همواره به خلوص وصفاي بسيجيان غبطه مي خورم  واز خدا مي خواهم تا با


بسيجيانم محشور گرداند چرا که در اين دنيا افتخارم اين است که خود بسيجي ام.


ومقام معظم رهبري حضرت آيت الله اي ،بزرگ بسيجي جانباز  مي گويد:


بزرگ ترين الگوي بسيجيان مسلمان در همه ي عالم " علي بن ابي طالب"


عليه السلام است.


 


اميد آنکه به فضل خدا به سوي بسيجي شدن وبسيجي ماندن حرکت کرده


 وبر عهد بسيجي بودن ثابت قدم بمانيم ./.انشاءالله - طالب پور


به نام خدا 


به گزارش 

خبرگزاري شبستان ؛


استاديار طرح صالحين :

بسيجيان با جريان سازي مردم را نسبت به مسائل آگاه کنند/ جمهوري اسلامي مسير اصلي خود را طي مي‌کند   


حجت الاسلام طالب پور با تأکيد بر وم جريان سازي براي آگاه کردن مردم نسبت

به مسائل گوناگون کشور، گفت: جريان سازي اگر به صورت صحيح صورت گيرد بر روي اذهان تأثير مي‌گذارد.


سلام


رفقا! 


گام دوم انقلاب را با قدمهاي استوار، مديريت جهادي ، مسجد محوري وافقها وبرنامه هاي بلند، ميان وکوتاه مدت در مسير تمدن سازي سپري کنيم  وبا انقطاع از غير خدا وبهترين آرزو يعني شهادت در راه خدا، وليّ زمان را در تحقق آرمانهايش ياري کنيم . انشاءالله 


 


نتيجه تصويري براي گام دوم انقلاب


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

frieght غار روزگار من دانلود فیلم و سریال رایگان دانلود نمونه سوالات رتبه بندی فرهنگیان ابر حمام کودک استارت آپ سازه فضایی | سازه فضاکار ناهماهنگ فایل یو شب امتحان